PL   |   EN

Parlament Europejski za projektem ustawy zakazującej sprzedaży produktów rolnych uprawianych na wylesionych terenach

Parlament Europejski za projektem ustawy zakazującej sprzedaży produktów rolnych uprawianych na wylesionych terenach
Już w 2019 roku KE zobowiązała się do dokonania oceny regulacji w celu zwiększenia przejrzystości łańcucha dostaw i zminimalizowanie ryzyka wylesiania i degradacji lasów związanego z przywozem towarów w UE.

Na głosowaniu w dniu 14 września 2022 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie produktów związanych z niszczeniem lasów oraz łamaniem praw człowieka, projekt poparło 453 eurodeputowanych, 57 było przeciwnych a 123 wstrzymało się od głosu. Przegłosowany projekt stanowi istotny krok w kierunku realizacji porozumienia w kwestii wylesiania, zawartego na szczycie klimatycznym COP26 w listopadzie 2021 roku w Glasgow.

W 2022 roku wskaźnik wylesiania deszczowych lasów Amazonii osiągnął najwyższy poziom, a liczba pożarów była najwyższa od 12 lat. Zdecydowana postawa eurodeputowanych jest spójna ze stanowiskiem respondentów niedawnego sondażu europejskiego.
Aż 82% ankietowanych stwierdziło, że sprzedaż produktów, prowadzących do wyniszczania lasów powinna być zakazana. 78%.
zadeklarowało, że rządy powinny zakazać produktów z obszarów wylesionych. Przegłosowany projekt ustawy wprowadzi szereg zmian, m.in. szczegółowe definicje wylesiania i degradacji lasów, co miałoby uchronić je przed destrukcyjnymi praktykami rolniczymi oraz pozyskiwania drewna. W ustawie podkreślono, jak ogromny wpływ na wylesianie ma produkcja rolna, której rozszerzanie odpowiada za niemal 90 proc. wycinki lasów na świecie. Ponad 50% utraty zasobów leśnych wynika z przekształcania lasów w grunty uprawne, z kolei wypas zwierząt przyczynia się do utraty zasobów leśnych w niemal 40%.

Ustawa będzie chronić prawa człowieka,  w tym szczególnie ludności rdzennej oraz społeczności lokalnej, które często są łamane razem z niszczeniem ekosystemów. Dodtkowo zostanie poszerzony katalog towarów powiązanych z wylesianiem, wskład którego wchodziłby olej palmowy, soja, kawa, kakao, wołowina oraz drewno, z możliwością rozszerzenia o produkty z kukurydzy, gumy, węgla drzewnego i zadrukowanego papieru oraz mięso innych zwierząt gospodarskich.Ustawa zakaże karmienia zwierząt gospodarskich paszą wyhodowaną na wylesionych gruntach. 

Powyższe kroki podejmowane przez PE i KE idą w parze z wnioskami płynącymi z najnowszego raportu opublikowanego przez Organizację United in Science. Raport przedstawia przegląd najnowszych badań naukowych związanych ze zmianami klimatycznymi, skutkami i reakcjami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i organizacji partnerskich. 

W najnowszym raporcie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska na temat luki w emisji stwierdzono, że pełne wdrożenie zobowiązań łagodzących złożonych przez kraje (na dzień 4 listopada 2021 r.) jest niewystarczające i nie utrzyma globalnego ocieplenia poniżej 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. W raporcie stwierdzono również, że ambicja tych zobowiązań musiałaby być czterokrotnie wyższa, aby utrzymać globalny wzrost temperatury poniżej 2 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i siedmiokrotnie wyższa, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5 °C. Potrzebne są wzmożone działania łagodzące, aby zapobiec wyślizgnięciu się celów porozumienia paryskiego z zasięgu. Bez ambitnych działań fizyczne i społeczno-gospodarcze skutki zmiany klimatu będą druzgocące. Nie można wykluczyć nieodwracalnych zmian fizycznych w systemie klimatycznym, znanych jako punkty krytyczne, które mogą mieć istotne konsekwencje globalne i regionalne. Według Urban Climate Change Research Network miasta – odpowiedzialne za do 70% emisji spowodowanych przez człowieka – staną w obliczu narastających skutków klimatycznych, które będą przecinały się z nierównościami społeczno-ekonomicznymi.

Ponadto Światowy Program Badań Pogodowych WMO podkreśla, że najbardziej ucierpią najbardziej narażone populacje świata, co zostało już zaobserwowane podczas ostatnich ekstremalnych zjawisk pogodowych. Miliardy ludzi na całym świecie są bardzo podatne na skutki zmian klimatycznych. W rezultacie adaptacja i zmniejszenie ryzyka klęsk żywiołowych mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wpływu na klimat. Według WMO i Biura ONZ ds. Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych systemy wczesnego ostrzegania nie tylko ratują życie i zmniejszają straty i szkody, ale także przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka klęsk żywiołowych i wspierają adaptację do zmian klimatycznych. Jednak mniej niż połowa wszystkich krajów na świecie posiada te kluczowe systemy, a zasięg jest szczególnie niski w krajach podatnych na zagrożenia. Aby rozwiązać ten problem, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres wezwał do podjęcia nowych działań w celu zapewnienia, że ​​każdy człowiek na Ziemi będzie
chroniony przez systemy wczesnego ostrzegania w ciągu najbliższych pięciu lat.

Ponadto Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu opublikował niedawno bardzo oczekiwane raporty Grupy Roboczej obejmujące The Physical Science Basis; Oddziaływania, Adaptacja i Podatność; oraz Łagodzenie Zmian Klimatu, które stanowią integralną część jej Szóstego Raportu Oceniającego. Te ważne raporty określają siłę porozumienia naukowego w tych różnych obszarach, a także tam, gdzie potrzebne są dalsze badania.

RAPORT https://reliefweb.int/report/world/united-science-2022-multi-organization-high-level-compilation-most-recent-science-related-climate-change-impacts-and-responses

źródło: https://reliefweb.int/report/world/united-science-2022-multi-organization-high-level-compilation-most-recent-science-related-climate-change-impacts-and-responses

Stworzone przez allblue.pl