PL   |   EN

Raport: Szacowanie śladu węglowego budynków

Raport: Szacowanie śladu węglowego budynków
Raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 przedstawia założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia.

"Do tej pory wszelkie działania koncentrowały się głównie na redukcji tzw. operacyjnego śladu węglowego, czyli emisji CO2 spowodowanych użytkowaniem budynków - ogrzewaniem, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, korzystaniem z urządzeń, komputerów, wind, instalacji itd. Analiza całkowitego śladu węglowego opiera się na bardziej zintegrowanym podejściu, więc wyzwanie związane ze zrównoważonym rozwojem w obszarze budynków wykracza daleko poza redukcję emisji CO2 w fazie użytkowania budynków. Proces budowy i wykorzystanie materiałów w fazie wznoszenia i użytkowania również powodują emisję CO2.

Wraz z rozwojem technologii pozwalających na zmniejszanie energochłonności budynków w trakcie ich eksploatacji, rosnąć będzie znaczenie wbudowanego śladu węglowego, który obecnie jest często marginalizowany. Ocena emisyjności procesów budowlanych wymaga nowego spojrzenia na to, w jaki sposób sektor budowlany może stawać się bardziej zrównoważony. Uwzględnienie tych przesłanek jest możliwe poprzez ocenę emisji CO2 w całym cyklu życia budynku."

Zobacz Raport TUTAJ


Raport powstał w ramach projektu Building Life prowadzonego przez World Green Building Council, którego celem jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt wspierany jest przez partnerów skoncentrowanych na budowaniu bardziej zrównoważonego środowiska: IKEA Foundation i Laudes Foundation.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl