PL   |   EN

Klimatyczne koszty wojny to nawet 20 proc. PKB Ukrainy

Klimatyczne koszty wojny to nawet 20 proc. PKB Ukrainy
źródło : pixabay.com
Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego, koszt klimatyczny rosyjskiej inwazji na Ukrainę w scenariuszu umiarkowanym wyniesie 212,7 mln t ekwiwalentu CO2. To aż 6 proc. ekwiwalentu wszystkich emisji gazów cieplarnianych Unii Europejskiej w 2022 r. i 53 proc. bezpośredniej rocznej emisji CO2 Polski.

Koszty zniszczonej infrastruktury to nawet 235 mld EUR

Skutkiem rosyjskiej inwazji było zniszczenie infrastruktury o wartości szacowanej przez Instytut Kijowskiej Szkoły Ekonomii na co najmniej 95,4 mld EUR. Straty spowodowane utrudnieniami w jej funkcjonowaniu wyniosły dodatkowe 126,7 mld EUR. Minimalne koszty odbudowy infrastruktury wynoszą 235 mld EUR. Wyliczenia te dotyczą głównych obszarów życia społeczno-gospodarczego, dla których infrastruktura pełni kluczową rolę: mieszkalnictwa, transportu, przemysłu, energetyki, rolnictwa czy usług publicznych. Jednak najwięcej, bo aż 69,9 mld EUR, mogą wynieść koszty rozminowywania terenów okupowanych przez wojska rosyjskie.

 

Zielona odbudowa szansą na obniżenie kosztów klimatycznych inwazji

Zielona odbudowa z udziałem Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych może pozwolić na uniknięcie nawet 115 mln t emisji CO2 i ograniczenie kosztów klimatycznych wojny o 8,9 mld EUR. Niska emisyjność gospodarek europejskich oraz transfer zielonych technologii umożliwiających szybką odbudowę zniszczonych i uszkodzonych mocy OZE będą mieć kluczowe znaczenie w ograniczaniu wpływu rosyjskiej inwazji na klimat.

Aktywne zaangażowanie państw członkowskich UE w zieloną odbudowę i rozwój Ukrainy wymagałoby wsparcia przy budowie 14,4 GW elektrowni fotowoltaicznych i 3,1 GW elektrowni wiatrowych. Koszt klimatyczny takiej inwestycji wyniesie 21,2 mld EUR – pozwoli jednak ograniczyć emisję Ukrainy co najmniej o 39,5 mln t CO2. Dynamiczne wsparcie rozwoju ukraińskich OZE jest ponad 12-krotnie wydajniejsze z punktu widzenia ochrony klimatu od mniej sprecyzowanego, ogólnego zaangażowania państw UE w proces odbudowy Ukrainy.

Źródło: pie.net.pl

Tagi

Stworzone przez allblue.pl