PL   |   EN

Unijne ramy certyfikacji w zakresie usuwania dwutlenku węgla

Unijne ramy certyfikacji w zakresie usuwania dwutlenku węgla
źródło : pixabay.com
Ramy UE dotyczące usuwania dwutlenku węgla mają odpowiedni poziom ambicji, ale wymagają jaśniejszych definicji i strategii, aby napędzać wzrost na tym rynku, pisze Victoria Harvey.

Podobnie jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, UE uznała obecnie usuwanie dwutlenku węgla za główną szansę gospodarczą i klimatyczną, którą należy wykorzystać w nadchodzących latach. Wydanie w zeszłym tygodniu ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla (CRCF) było ich pierwszą znaczącą odpowiedzią.

Chociaż jest to pożądany postęp, aby uwolnić potencjał rynku usuwania dwutlenku węgla w UE, nowe ramy będą musiały zostać uzupełnione jasnymi definicjami, solidnymi wymogami w zakresie sprawozdawczości i szczegółowymi ścieżkami integracji regulacyjnej.

CRCF oferuje dobrowolną certyfikację usuwania dwutlenku węgla w UE. Ma na celu przyspieszenie wdrażania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla i rozwiązanie rosnących problemów związanych z praniem ekologicznym na nowym rynku poprzez certyfikację projektów.

Aby uzyskać certyfikat, projekty muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne QU.ALITY: mierzalna kwantyfikacja usunięcia; wykazanie dodatkowości; rozróżnić przechowywanie długoterminowe; i wspierać inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak różnorodność biologiczna, łagodzenie zmiany klimatu lub gospodarka o obiegu zamkniętym. 

Te kryteria kwalifikacyjne są określone w artykułach 4-7 rozporządzenia CRCF. Po raz pierwszy rząd krajowy lub regionalny zdefiniował „dodatkowość” w rozporządzeniu, co jest wiodącym posunięciem UE.

Zgodnie z tą definicją projekty muszą wykazywać zarówno dodatkowość finansową, jak i wykraczać poza unijne i krajowe wymogi ustawowe. Chociaż dokładnie, jakie są te wymogi ustawowe, pozostawia się do interpretacji. 

Na początku tego roku IPCC określił usuwanie dwutlenku węgla jako nieuniknione w każdym scenariuszu zera netto do 2050 r. Uruchamiając CRCF, UE odpowiada na tę pilną potrzebę, dążąc do wykorzystania tego mechanizmu, aby umieścić region na trajektorii prowadzącej do globalnych celów.

To szlachetna ambicja. Ale rzeczywistość jest taka, że ​​CRCF potrzebuje więcej definicji i strategii, jeśli ma być narzędziem, a nie przeszkodą w rozwoju tego rynku.

W obecnym kształcie ramy działają jako uniwersalne rozwiązanie dla każdego projektu usuwania dwutlenku węgla. Od projektów rolnictwa węglowego opartych na naturze, poprzez usuwanie technologii poprzez bezpośrednie przechwytywanie z powietrza, po przechowywanie w produktach takich jak drewno używane do budowy – wszystkie te projekty podlegałyby certyfikacji.

Jednak inkluzywność bez zdefiniowania wysokiej jakości – na przykład poprzez czynniki takie jak dodatkowość, nadmierne kredytowanie i brak trwałości – stwarza ryzyko otwarcia drzwi dla szerokiej gamy projektów, których wykonalność i rentowność nie została udowodniona. Może to potencjalnie zwiększyć ryzyko uzyskania certyfikacji przez nieefektywne projekty.

Metodologie, według których różne projekty usuwania dwutlenku węgla byłyby certyfikowane, nie zostały jeszcze zdefiniowane. W ramach proponuje się, aby metodologie zostały opracowane po tym, jak będzie jasne, jakie rodzaje projektów usuwania ubiegają się o certyfikację od CRCF.

W praktyce oznacza to, że certyfikacja będzie uzależniona od obecnie niezdecydowanych metodologii. Podejście to grozi nieuznawaniem priorytetu wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla zamiast projektów, które najpierw ubiegają się o certyfikację. Tym samym nie przyspieszając programu usunięcia, jak zamierza.

Na koniec wzywa do zachowania spójności z istniejącymi politykami i przepisami UE, ale nie definiuje systemu ani strategii, jak miałoby to działać w praktyce. CRCF identyfikuje programy takie jak wspólna polityka rolna, fundusz innowacyjny, EU ETS, a nawet dobrowolne rynki emisji dwutlenku węgla, jako potencjalne systemy, z którymi ta certyfikacja byłaby zgodna.

To, w jaki sposób CRCF wchodziłoby z nimi w interakcje lub w jaki sposób kierowane byłoby finansowanie w ramach innych polityk w odpowiedzi na uzyskanie certyfikacji przez projekt, pozostaje nieokreślone.  

CRCF posuwa naprzód program usuwania dwutlenku węgla w UE. Jednak bez zajęcia się tymi niedociągnięciami w najbliższej przyszłości, ten nowy standard grozi tworzeniem dalszych komplikacji zamiast katalizatorem tak potrzebnego wzrostu.

UE musi pracować w odpowiednim tempie, aby zapewnić metodologie dla akceptowalnych projektów, zdefiniować wysoką jakość oraz zdefiniować i rozróżnić trwałość między różnymi metodami. Musi również zdefiniować i nakreślić plan działania dla projektów usuwania, które są certyfikowane przez CRCF, aby stać się zbywalnymi w ramach EU ETS. 

Ponadto CRCF musi zawierać mechanizmy przejrzystości i wymagać minimalnych standardów sprawozdawczości.

Aby uniknąć greenwashingu, zidentyfikowanego priorytetu CRCF, w obecnie nieprzejrzystym sektorze oznacza, że ​​wsparcie polityki usuwania musi zakorzenić przejrzystość u samych podstaw. Zajęcie się obecnymi lukami w CRCF zapewni lepszą realizację swoich ambicji przez UE. 

Polityki wspierające usuwanie dwutlenku węgla w Europie są obecnie rzadkie. Ambicje UE, by wypełnić tę lukę polityczną, są dobrze ugruntowane. Aby jednak wykorzystać siłę rynku i pomóc skalować metody usuwania dwutlenku węgla, ten najnowszy pakiet polityki UE musi zostać uzupełniony o zdefiniowane warunki i jasne ścieżki integracji z istniejącymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi sprawozdawczości.

Tylko dzięki jasnym i przejrzystym mechanizmom politycznym ten lub jakikolwiek rynek regulowany odniesie sukces. 


Victoria Harvey jest pracownikiem naukowym zajmującym się usuwaniem dwutlenku węgla w BeZero Carbon, globalnej agencji ratingowej dla dobrowolnego rynku emisji dwutlenku węgla.

Źródło: euractiv.com

Tagi

Stworzone przez allblue.pl