PL   |   EN

Komisja Europejska opublikowała roboczy dokument dotyczący czynników wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe

Komisja Europejska opublikowała roboczy dokument dotyczący czynników wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe
źródło : pixabay.com
4. stycznia Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy określający aspekty bezpieczeństwa żywnościowego (Commission Staff Working Document. Drivers of food security).

Założeniem opracowania było przeanalizowanie i przedstawienie kluczowych elementów i powiązań między nimi, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. Zawarte argumenty mają stanowić wkład w toczącą się na poziomie UE debatę w temacie bezpieczeństwa żywnościowego, która została podjęta po rozpoczęciu wojny w Ukrainie.

Analiza wykazała, że zwiększenie udziału roślin w diecie miałoby pozytywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w UE ze względu na zwiększenie efektywności produkcji żywności i wartości odżywczej. Dokument zawiera w sobie także opisy negatywnych skutków zdrowotno-klimatycznych obecnego systemu żywnościowego, który jest oparty na produkach pochodzenia zwierzęcego. 

Opracowanie Komisji Europejskiej wskazuje, że wzorce żywieniowe na całym świecie zmieniają się i zawierają coraz więcej żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności wysoko przetworzonej. Pomimo przewidywanego spadku spożycia mięsa w UE, niektóre kraje przekraczają zalecane progi nawet czterokrotnie. 

Komisja Europejska do końca 2023 roku ma wypracować ramy prawne na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego (SFS), które obejmą takie elementy jak oznakowanie, zamówienia publiczne i marnowanie żywności. SFS to pierwsza taka inicjatywa, która w holistyczny sposób nakreśli wymogi i obowiązki stron w zakresie systemu zywnosciowego, w tym strony decyzyjnej i przemysłu. 

Obecny system żywności jest oparty na wspieraniu przemysłu zwierzęcego, który w znacznym stopniu przyczynia się do powstawania emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń wód, gleb, powietrza, utraty bioróżnorodności. Nieefektywność systemu została dostrzeżona także w zakresie nadprodukcji i dystrybucji żywności oraz wpływu na zdrowie i jakość życia ludzi.

Dokument wskazuje, że serwowane w szkołach posiłki oraz zamówienia publiczne mogą mieć pozytywny wpływ na kształtowanie się zdrowych nawyków żywieniowych. Jest to szczególnie stosowne w kontekście opracowywanej inicjatywy Sustainable Food System oraz projektu rzeczniczego prowadzonego przez Green REV Institute i koalicję Future Food 4 Climate, mającego na celu zwiększenie dostępności posiłków wegańskich w szkołach i przedszkolach publicznych. W ramach projektu rzeczniczego we współpracy z samorządami złożono już dziewięć interpelacji w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Cieszynie, Ostródzie, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie strona aktywistyczna przesłała 15 petycji obywatelskich w różnych miastach w Polsce.

Morgan Janowicz, członkini zarządu Green REV Institute: “Cieszy nas fakt, że KE dostrzega problemy obecnego systemu żywnościowego, który jest oparty na produkcji zwierzęcej. Przejście na zrównowazony system żywnościowy będzie miało pozytywne skutki społeczne, ekonomiczne jak i środowiskowe. Ważne jest podkreślenie roli Zrównoważonego Systemu Żywnościowego jako inicjatywy, która w holistyczny sposób wypełni luki w zakresie polityki żywnościowej na poziomie UE.”

Z roboczym dokumentem "Commission Staff Working Document. Drivers of food security", możesz zapoznać się TUTAJ

Tagi

Stworzone przez allblue.pl