PL   |   EN

Wiarygodne Ścieżki do 1,5 °C - Cztery filary działań w latach 20'

Wiarygodne Ścieżki do 1,5 C - Cztery filary działań w latach 20'
źródło : pixabay.com
Globalne emisje CO2 związane z energią wzrosły o 0,9% w 2022 r., osiągając rekordowy poziom 36,8 mld ton (Gt). Emisje CO2 związane z użytkowaniem gruntów pozostały na poziomie około 6 Gt w 2022 r., natomiast emisje metanu związane z energią wzrosły w 2022 r., ale pozostały poniżej rekordowych poziomów z 2019 r. Szansa na stworzenie wiarygodnej ścieżki prowadzącej do ograniczenia ocieplenia do 1,5 °C w 2100 r. szybko się zatem zamyka.

Globalne emisje CO2 związane z energią wzrosły o 0,9% w 2022 r., osiągając nowy rekordowy poziom 36,8 Gt (IEA, 2022a).[1] Emisje CO2 związane z użytkowaniem gruntów pozostały na poziomie około 6 Gt w 2022 r. Jednocześnie rekordowo wysokie ceny energii kopalnej i elektrycznej na wielu rynkach oraz nowe polityki spowodowały, że inwestycje w efektywność energetyczną i technologie czystej energii osiągnęły nowy poziom. Produkcja energii słonecznej i wiatrowej wzrosła o około 275 TWh, co stanowi nowy roczny rekord. Łącznie źródła odnawialne pokryły ponad 90% wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w 2022 r. Samochody elektryczne również gwałtownie wzrosły, osiągając 14% światowej sprzedaży, w porównaniu z 4% w 2020 r.

Pomimo ciągłego wzrostu emisji w 2022 roku, kraje zwiększyły swoje ambicje w zakresie zmian klimatycznych. Według analizy Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), jeśli kraje wdrożą w pełni i na czas swoje narodowe określone wkłady (NDC) i zobowiązania do osiągnięcia poziomu zerowego netto, a także zobowiązań sektorowych, takich jak Globalne zobowiązanie dotyczące metanu i Deklaracja liderów z Glasgow w sprawie lasów i użytkowania gruntów, świat znalazłby się na drodze do ograniczenia ocieplenia do około 1,7 °C do 2100 r. (IEA, 2022b). Jest to znacznie lepszy wynik niż trajektoria wynikająca z obecnych ustaleń politycznych, w przypadku której w 2100 r. ocieplenie wyniosłoby około 2,5 °C. Jednak nadal nie ograniczyłoby to ocieplenia do 1,5 °C. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) podkreślił znaczące zagrożenia związane z ociepleniem powyżej 1,5 °C (IPCC, 2018; IPCC, 2021a; IPCC, 2022).  

Celem niniejszego dokumentu jest podkreślenie krytycznych obszarów, w których przyspieszone działania w obecnej dekadzie mogą zachować rozsądną szansę na ograniczenie globalnego wzrostu temperatury [2] do 1,5 °C do 2100 r., zorganizowanych wokół czterech kluczowych filarów:

  • Osiągnięcie znacznych, krótkoterminowych redukcji emisji w sektorze energetycznym niezbędnych do wprowadzenia go na ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia zerowych emisji CO2 netto do połowy wieku;
  • Ograniczenie wylesiania do zera netto do 2030 r. i podjęcie dodatkowych działań łagodzących w sektorze gospodarki gruntami. w sektorze użytkowania gruntów;
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2, zwłaszcza metanu i innych krótkotrwałych które mają ogromny wpływ na obniżenie szczytowego ocieplenia;
  • Zwiększenie innowacyjności i wdrożenie technologii zarządzania emisjami dwutlenku węgla.

Zdecydowane i skoordynowane działania w ramach tych czterech filarów mogą wprowadzić świat na wiarygodną ścieżkę do ograniczenia ocieplenia do 1,5 °C. Wiarygodna ścieżka powinna opierać się na:  

  • Natychmiastowe i gwałtowne redukcje emisji gazów cieplarnianych, aby zminimalizować wielkość i czasu trwania przekroczenia temperatury powyżej 1,5 °C. Zmniejsza to ryzyko związane z: fizycznymi zagrożeniami i kosztami gospodarczymi ocieplenia; nieodwracalnymi punktami krytycznymi dla klimatu; oraz dostępnością i społeczną odpowiedzialnością za zmiany klimatu. oraz dostępnością i społeczno-gospodarczymi kompromisami w zakresie technologii usuwania CO2 z atmosfery. z atmosfery.
  • Płynne przejście osiągnięte dzięki silnym i skoordynowanym politykom i zachętom które umożliwiają wszystkim podmiotom przewidywanie i uczestniczenie w wymaganych szybkich zmianach.
  • Wkład wszystkich krajów, zwłaszcza zaawansowanych i największych gospodarek, oraz współpraca międzynarodowa w celu obniżenia kosztów i wsparcia rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się w podejmowaniu przemian. i rozwijających się gospodarek w podejmowaniu przemian.

Cały raport IEA do pobrania w języku angielskim TUTAJ


[1] W tym dokumencie, emisje CO2 związane z energią odnoszą się do emisji ze spalania paliw kopalnych i procesów przemysłowych.
[2] O ile nie stwierdzono inaczej, podane szacunki wzrostu temperatury odnoszą się do mediany wzrostu temperatury, co oznacza, że istnieje 50% prawdopodobieństwo utrzymania się poniżej danego wzrostu temperatury. Zmiany temperatur odnoszą się do lat 1850-1900 i odpowiadają definicji szóstego sprawozdania oceniającego IPCC, zgodnie z którą ocieplenie wynosi 0,85 °C w latach 1995-2014

Tagi

Stworzone przez allblue.pl