PL   |   EN

Ambitne krajowe plany energetyczne i klimatyczne są pilnie potrzebne

Ambitne krajowe plany energetyczne i klimatyczne są pilnie potrzebne
źródło : pixabay.com
Dziś, 30 czerwca, upływa oficjalny termin, w którym kraje UE muszą przedłożyć Komisji Europejskiej zaktualizowane projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu (NECP). Plany te ujawnią ich nowy wkład w realizację celów klimatycznych i energetycznych UE na 2030 r. oraz polityki, które do nich prowadzą. Na chwilę obecną, o ile jutro nie dojdzie do masowego składania wniosków w ostatniej chwili, wiele krajów nie dotrzyma tego terminu.

"UE nie osiągnie neutralności klimatycznej przez przypadek lub bez dokładnego planowania. Krajowe plany w zakresie energii i klimatu są głównymi narzędziami strategicznymi, które projektują potrzebną nam transformację systemową, mobilizują pieniądze i zapewniają przyspieszone działania w dziedzinie klimatu w terenie. Innymi słowy, te krajowe plany muszą chronić nas przed wpływem klimatu, chronić nasz portfel przed wysokimi rachunkami za energię z paliw kopalnych i zapewnić zrównoważone życie", powiedziała Brigitta Bozsó - kierownik projektu i ekspert ds. polityki, CAN Europe.

Jest wiele rzeczy, które mogą pójść nie tak z tymi planami: od niewystarczających ambicji lub nieodpowiedniego finansowania, wdrażania i niespójności - po brak wsparcia publicznego. 

"Nie możemy pozwolić sobie na niechlujne lub mało ambitne NECP, ponieważ plany te są jedną z głównych szans dla UE na wdrożenie transformacji zgodnej z celem 1,5°C określonym w porozumieniu paryskim", argumentowała Brigitta Bozsó.

W związku z tym państwa członkowskie muszą poważnie potraktować swoją pracę domową - nie tylko przestrzegając terminu, ale także przedkładając ambitne, kompleksowe i spójne projekty planów NECP Komisji Europejskiej, która z kolei musi działać jako strażnik tego procesu. Ponadto pozostaje obowiązkiem, aby projekty NECP były opracowywane przy skutecznym udziale społeczeństwa obywatelskiego i odpowiednich zainteresowanych stron."Planowanie fundamentalnych reform, które będą miały bezpośredni wpływ na sposób życia wszystkich obywateli Europy, nie może odbywać się w wieży z kości słoniowej. Biorąc pod uwagę skalę i tempo działań na rzecz klimatu, które są wymagane, obywatele i zainteresowane strony muszą być konsultowani i brać znaczący udział w opracowywaniu NECP", dodała Brigitta Bozsó.

Obecny cel UE na 2030 r., polegający na redukcji emisji netto o co najmniej 55%, nie odpowiada poziomowi zagrożenia klimatycznego i sprawiedliwemu udziałowi UE w redukcji emisji na całym świecie. UE ma teraz moralny obowiązek przekroczyć swój cel na 2030 r. i osiągnąć emisje brutto o co najmniej -65% do 2030 r. oraz osiągnąć zerową emisję netto najpóźniej do 2040 r. Przegląd KPEiK, trwający od teraz do czerwca 2024 r., jest fundamentalną szansą dla państw członkowskich UE na naprawienie sytuacji - przyspieszenie działań na rzecz klimatu i transformacji energetycznej, wykorzystanie rzeczywistego, transformacyjnego potencjału KPEiK oraz umożliwienie obywatelom łatwego przejścia na zrównoważony styl życia i czerpania z tego licznych korzyści.

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl