PL   |   EN

Fit for 55 w Polsce: Przemiany w rolnictwie dla zrównoważonej przyszłości

Fit for 55 w Polsce: Przemiany w rolnictwie dla zrównoważonej przyszłości
źródło : pixabay.com
Działania na rzecz ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych stają się coraz bardziej imperatywem globalnym. W tym kontekście, "Fit for 55" – inicjatywa przedstawiona przez Komisję Europejską – wkracza na europejską scenę jako kompleksowy pakiet środków, które mają przyspieszyć walkę ze zmianami klimatycznymi. W Polsce, gdzie rolnictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce i kulturze, skutki tej inicjatywy są szczególnie ważne.

Przemiany w sektorze rolnictwa, by stać się bardziej ekologicznym i zrównoważonym, stanowią zarówno wyzwanie, jak i okazję, której wpływ będzie odczuwalny na wiele sfer życia.

Pierwszy filar "Fit for 55" skupia się na kluczowych celach redukcji emisji CO2 i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jest to krok niezbędny w dążeniu do ograniczenia globalnego ocieplenia. Jednakże, w kontekście rolnictwa, to oznacza konieczność rewizji dotychczasowych praktyk, ponieważ sektor ten jest znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla i metanu. Ochrona gleb, zarządzanie zasobami wodnymi oraz kontrola emisji stają się priorytetem, wyznaczając nowe wyzwania dla rolników i decydentów. Wprowadzenie zmian w sektorze rolnictwa to zadanie złożone, wymagające zarówno zaangażowania rządu, jak i świadomości oraz współpracy ze strony rolników. Jednak równocześnie stanowi to unikalną szansę na stworzenie bardziej zrównoważonej, ekologicznej i przyszłościowej polityki rolnej, która nie tylko przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi, ale także może skutkować wzrostem efektywności gospodarczej oraz poprawą stanu środowiska naturalnego.

W kontekście rolnictwa, kluczowym punktem "Fit for 55" jest wprowadzenie tzw. "mechanizmu ograniczania ryzyka karbonowego". To oznacza, że dopłaty bezpośrednie dla rolników będą uzależnione od ich działań proekologicznych i redukcji emisji gazów cieplarnianych. To może stanowić zarówno wyzwanie, jak i szansę dla polskich rolników, skłaniając ich do wdrażania bardziej zrównoważonych praktyk uprawy i hodowli.

Polskie rolnictwo stoi też przed koniecznością zmiany podejścia w kontekście gospodarki glebowej i zarządzania zasobami wodnymi. Plan zakłada wzmocnienie działań na rzecz ochrony gleb i zrównoważonego ich wykorzystania, co wymaga wprowadzenia nowych technologii i metod uprawy. Woda, będąca kluczowym zasobem w rolnictwie, będzie musiała być zarządzana w sposób bardziej efektywny, co może przynieść korzyści środowiskowe i ekonomiczne.

"Fit for 55" stawia również pytania dotyczące rolnictwa jako źródła emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza metanu pochodzącego z hodowli zwierząt. W związku z tym, podejście zrównoważonego rolnictwa musi uwzględniać także zmniejszenie emisji związanych z produkcją żywności.

Wprowadzenie "Fit for 55" w polskim rolnictwie to wyzwanie, ale także szansa na przekształcenie tego sektora w bardziej zrównoważony i ekologiczny sposób. Konieczność inwestycji w nowe technologie, edukację rolników i promowanie proekologicznych praktyk uprawy może przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Kluczowe jest również wsparcie finansowe dla rolników, aby ułatwić im przejście na bardziej zrównoważone praktyki.

Podsumowując, "Fit for 55" stawia Polskę w obliczu potrzeby przekształcenia rolnictwa w sektor bardziej przyjazny środowisku. Konieczność wprowadzenia nowych technologii, zarządzania zasobami naturalnymi i redukcji emisji to ogromne wyzwanie, ale także szansa na stworzenie bardziej zrównoważonej i przyszłościowej rolnictwa, które przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi i ochrony naszego środowiska.


Już 12-13 września 2023 odbędzie się Konferencja "Polityka Klimatyczna Polski – nowe otwarcie" która jest częścią prowadzonych przez Fundację projektów. W ramach wydarzenia pragniemy w szerszym gronie przyjrzeć się polityce europejskiej oraz jej implementacji w polskim ustawodawstwie. Wspólnie zastanowimy się w jaki sposób mówić o polityce klimatycznej, by była akceptowana w dobie zmian politycznych w krajach europejskich przed wyborami do europarlamentu w 2024 roku.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Konferencja odbędzie się w ramach projektów:

  • Togetherfor1,5 współfinansowanego z mechanizmu LIFE Unii Europejskiej;
  • SPARK współfinansowanego z mechanizmu DEAR Unii Europejskiej;
  • Implementing the European Green Deal in Central and Eastern Europe współfinansowanego z mechanizmu EUKI Niemieckiej Republiki Federalnej. 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl