PL   |   EN

Jak prowadzić biznes przyjazny dla środowiska

Jak prowadzić biznes przyjazny dla środowiska
źródło : LIFE EKOMAŁOPOLSKA
Czy można prowadzić własną firmę bez szkody dla klimatu i środowiska? Przedsiębiorcy stają przed trudnym, jednak realnym, a nawet przynoszącym zyski wyzwaniem. W jego wykonaniu pomoże „Ekoporadnik dla małych i średnich przedsiębiorców".

Przygotowanie Ekoporadnika poprzedziły badania fokusowe w grupie przedsiębiorców reprezentujących branże takie jak: handel, gastronomia, hotele i pensjonaty, piekarnie. Opracowanie odpowiada na potrzeby informacyjne przedstawicieli tych i podobnych sektorów.

Co w poradniku?

Ważną część stanowi analiza efektywności energetycznej budynku, w którym działa firma lub produkcja. To pierwszy krok do zmniejszenia emisyjności budynku i całego przedsiębiorstwa, priorytet krajowych i unijnych wytycznych związanych z dalszą redukcją emisji gazów cieplarnianych. Kompleksowa analiza pokazuje różne możliwości oszczędzania energii – począwszy od realizacji najprostszych działań, jak wymiana oświetlenia, poprzez modernizację przestarzałych linii technologicznych po budowę własnych mikroinstalacji do produkcji energii, np. z paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Kwestia wymiany źródła ciepła została potraktowana szeroko, z opisaniem plusów i minusów możliwych instalacji OZE. Wyjaśniony został także termin certyfikatu ekologicznego budynku.

Równie poważnie potraktowana jest w Ekoporadniku dla przedsiębiorców kwestia gospodarowania wodą. Jej zużycie w niemal wszystkich sektorach stanowi znaczącą część wydatków, niezależnie czy jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym, usługowym czy wykorzystywana na cele bytowe. Rozwiązania przyjazne dla klimatu i środowiska łączą się tu zatem z oszczędnościami dla firmy, podobnie jak w przypadku instalacji OZE. Omówiono poprawę efektywności wodnej nie tylko poprzez redukcję zużycia wody, zaprezentowano także polskie przykłady jej retencjonowania i ponownego użytkowania na skalę przemysłową. Przedstawione zostały również zobowiązania prawne, jak raport wodno-ściekowy czy europejska norma EN 12056-1.

Przybliżone zostały zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, traktowanej nie tylko jako konieczność racjonalnego obrotu odpadami, ale także jako szansa pozyskiwania nowego, opłacalnego surowca. Omówiono terminy i zasady, co do których przedsiębiorcy zgłaszali pytania w badaniach fokusowych. To m.in. opłata produktowa, mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wymogi dotyczące składowania odpadów biodegradowalnych czy raportowanie niefinansowe.

Poruszono wreszcie kwestie transportu w firmie, w tym opłacalność użytkowania samochodów elektrycznych. Jak zawsze w Ekoporadnikach, jest tu także obszerny wykaz możliwych do pozyskania dotacji.

Komentarz marszałka

Mali i średni przedsiębiorcy to duża i ważna grupa mieszkańców Małopolski. Żywię nadzieję, że rozwiązania przyjazne dla środowiska i klimatu będą coraz częściej stosowane także w tym prężnym środowisku. Za inspirację niech posłuży nasz Ekoporadnik - mówi wicemarszałek małopolska Józef Gawron

Skąd pobrać?

Całość poradnika można pobrać ze strony LIFE-EKOMAŁOPOLSKA.

Projekt i dofinansowanie

Ekoporadnik opracowano w ramach działania E2 projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005), finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Stworzone przez allblue.pl