PL   |   EN

Raport: Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji

Raport: Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji
Pierwsza rewolucja przemysłowa, zapoczątkowana w XIX wiecznej Wielkiej Brytanii, oznaczała początek epoki, która odmieniła oblicze ludzkiego życia. Od momentu wynalezienia maszyny parowej przez Jamesa Watta, ludzkość zaczęła zmierzać w kierunku przemysłowego przełomu, który wydłużył czas trwania życia, poprawił jakość bytu, i zainicjował procesy emancypacyjne.

Jednak, według prof. Vaclava Smila, rewolucja przemysłowa, pomimo swoich korzyści, wprowadziła również nowe wyzwania, w szczególności związane z emisją gazów cieplarnianych, generowanych przez spalanie paliw kopalnych. Energia pozyskiwana z ropy naftowej, węgla czy gazu, która była motorem poprzednich przemian, stała się także przyczyną narastającego problemu związanego ze zmianami klimatycznymi.

źródło: Raport Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 

W obliczu tych wyzwań, stanęliśmy przed potrzebą rewolucji przemysłowej 4.0, której celem jest wyzwolenie rozwoju gospodarczego od emisji gazów cieplarnianych. Właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest najnowszy raport opublikowany przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. 

Raportu "Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji" skupia się na trzech megatrendach obecnych w dzisiejszej rzeczywistości: czwartej rewolucji przemysłowej, transformacji energetycznej oraz polityce przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Te zjawiska, 
choć autonomiczne, wzajemnie na siebie wpływają, co wymaga ich równoczesnego rozważenia.

Dodatkowo, raport analizuje również Cele Zrównoważonego Rozwoju, które stały się kluczowym punktem odniesienia dla polityk publicznych na całym świecie, szczególnie w kontekście działań Unii Europejskiej, zmierzających do zielonej transformacji gospodarki. 

W odniesieniu do sytuacji w Polsce, raport wykazuje, że sektor produkcyjny stanowi głównego konsumenta energii w polskiej gospodarce, co prowadzi do względnego, lecz istotnego, udziału emisji gazów cieplarnianych w ramach krajowego systemu energetycznego. 

źródło: Raport Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 

W niniejszym raporcie znajdują się także przykłady innowacyjnych wdrożeń pozwalające rozwijać działalność produkcyjną w myśl czwartej rewolucji przemysłowej i na zasadach ograniczania emisji śladu węglowego do atmosfery. 

Pełny raport dostępny jest pod linkiem https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/raport-przemysl-4-0-wobec-wyzwania-sladu-weglowego-w-produkcji/ 

źródło: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl