PL   |   EN

To musisz wiedzieć o Zielonym Ładzie i wspólnej polityce rolnej. Fakty i przyszłość po protestach rolników

To musisz wiedzieć o Zielonym Ładzie i wspólnej polityce rolnej. Fakty i przyszłość po protestach rolników
Protesty rolnicze, które w ostatnich miesiącach przetaczają się przez Europę, oraz szum informacyjny wokół postulatów protestujących pokazują pilną potrzebę działań edukacyjnych dotyczących polityki rolno-żywnościowej. Rzetelna wiedza na ten temat to podstawa lepszego zrozumienia sytuacji rolnictwa, złożoności uwarunkowań jego funkcjonowania i konieczności zmian w tym sektorze.

W Polsce do tej pory brakowało poważnej debaty publicznej na temat rolnictwa i żywności. Nie poruszano wystarczająco szeroko kwestii oddziaływania rolnictwa na środowisko i klimat, jakości żywności, związku między rolnictwem a zdrowiem publicznym. Pomijano również ważny głos społeczeństwa obywatelskiego w decyzjach dotyczących polityki rolno-żywnościowej. Podczas protestów oczekiwania rolników we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej skupiały się przede wszystkim na: zakazie importu towarów rolnych i żywności z Ukrainy oraz innych państw spoza Unii Europejskiej, odrzuceniu Europejskiego Zielonego Ładu, odrzuceniu unijnego rozporządzenia w sprawie odbudowy przyrody (Nature Restoration Law). 

Postulatem charakterystycznym dla polskich rolników było zaś wsparcie rozwoju fermowej produkcji zwierzęcej na terenie naszego kraju. Strajki rolników spotkały się z powszechnym poparciem społecznym. Czy to jednak oznacza, że rozumiemy postulaty strajkujących? Czy jako społeczeństwo sprzeciwiamy się razem z rolnikami przeprowadzeniu transformacji sektora rolniczego i odrzucamy korzyści z nią związane?

Badania More in Common z 2024 roku pokazują, że co prawda 72% Polek i Polaków jest zdania, że Europejski Zielony Ład przyniesie Polsce więcej strat niż korzyści, ale – z drugiej strony – ponad połowa społeczeństwa (57%) uważa, że w obliczu zmiany klimatu rolnicy muszą zmienić sposób prowadzenia swoich gospodarstw, a 66% ankietowanych sądzi, że zmiana klimatu doprowadzi do wzrostu cen żywności. Wysokie jest również ogólne poparcie dla działań proklimatycznych .

Opracowanie przygotowane przez Instytut Spraw Publicznych umożliwi zmierzenie się z populistycznymi opiniami na temat realiów dzisiejszego stanu łańcucha żywnościowego zarówno w Polsce, jak i poza nią.  

Publikacja do pobrania na stronie ISP.

źródło: Instytut Spraw Publicznych

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl