PL   |   EN

Jeszcze do 5 sierpnia można nominować osoby, które rozwijają odpowiedzialny biznes

Jeszcze do 5 sierpnia można nominować osoby, które rozwijają odpowiedzialny biznes
Do czwartku 5 sierpnia potrwa nabór kandydatur do 4. edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. To okazja, by wyróżnić osoby, które poprzez swoje zaangażowanie i realizowane projekty przyczyniają się do popularyzacji rozwiązań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

W czwartej edycji nagroda zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2019 – 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 sierpnia włącznie w dwóch kategoriach głównych: „biznes”, „sektor pozabiznesowy” (kategoria zależna od miejsca zatrudnienia kandydata/tki) oraz w pięciu kategoriach specjalnych:
zarządzanie różnorodnością,
wolontariat pracowniczy,
gospodarka w obiegu zamkniętym,
ochrona klimatu,
innowacje społeczne.
Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Oceny kandydatur dokona eksperckie jury (https://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/jury/).
 
Zgłoszenia kandydatur należy dokonać poprzez formularz online: https://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/zgloszenie/
 
Więcej informacji na portalu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Tagi

Stworzone przez allblue.pl