więcej


Kalendarium

Zmieniaj siebie, a nie klimat!

Wstęp: WOLNY
Od: 2009-10-24
Do: 2009-10-24

Opis

Warszawa była jednym z ponad 5200 miejsc na całym świecie, w których 24 października 2009 r. odbywały się akcje na rzecz ochrony klimatu.

Więcej informacji

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (PKE OM) zorganizował na Placu Zamkowym w Warszawie akcję „Zmieniaj siebie, a nie klimat”, podczas której zbierano podpisy na pocztówkach z apelem do premiera Tuska o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu.

Jednocześnie w ponad 180 krajach świata, w ramach Światowego Dnia Akcji dla Klimatu zorganizowano ponad 5200 podobnych wydarzeń. Łączyła je wszystkie liczba 350 – symbol bezpiecznej ilości dwutlenku węgla w atmosferze – 350 cząsteczek na milion (ppm). Ponieważ emitowane przez człowieka gazy cieplarniane doprowadziły do przekroczenia tego poziomu, musimy zmagać się ze zmianami klimatu.

Z tego względu, z podpisanych przez warszawiaków kartek pocztowych na Placu Zamkowym, utworzona została następnie ogromna liczba 350. Uczestnicy akcji „Zmieniaj siebie, a nie klimat” zrobili sobie z nią pamiątkowe zdjęcie, które wraz ze zdjęciami akcji w innych zakątkach świata zostanie następnie pokazane światowym przywódcom, aby zmobilizować ich do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu. Zdjęcia będą wyświetlane między innymi na ogromnych telebimach na nowojorskim Times Square.

„Chcemy zwrócić uwagę rządu na konieczność podjęcia działań służących zwiększaniu efektywności energetycznej, wspieraniu rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Uczestnicy akcji złożyli na pocztówkach do premiera deklarację podjęcia własnych działań na rzecz ochrony klimatu, takich jak oszczędzanie energii, wody czy papieru, ale indywidualne wysiłki nie wystarczą, aby uniknąć zgubnych następstw zmian klimatu. Niezbędne jest ich wsparcie przez wprowadzenie kompleksowych programów rządowych” – mówi Urszula Burkot, Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

Łącznie, podczas akcji PKE OM 24 października i poprzedniej, w sierpniu tego roku w czasie koncertu zespołu Radiohead w Poznaniu, pod apelem do Premiera udało się zebrać około 1200 podpisów. Ich liczba świadczy o powszechnym zainteresowaniu Polaków kwestią ochrony klimatu. Niestety Premier odmówił wydelegowania przedstawiciela, który odebrałby pocztówki osobiście podczas akcji. W związku z tym w 26 października zostaną one oficjalnie złożone w Kancelarii Premiera.

źródło: Koalicja Klimatyczna
koalicjaklimatyczna.org

Więcej informacji nt. akcji:
Anna Drążkiewicz, email: pkeom.info@gmail.com, 0 22 827 33 70

Światowy Dzień Akcji na rzecz Klimatu jest koordynowany przez organizację 350.org. Więcej informacji o światowej kampanii 350 na stronie www.350.org.


Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej