PL   |   EN

Strona projektu, wróć na

chronmyklimat.pl

Ruszył nabór wniosków w programie Senior + w edycji na rok 2022

Ruszył nabór wniosków w programie Senior + w edycji na rok 2022
źródło : pixabay.com
We wtorek 7 grudnia ruszył nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w wieloletnim programie Senior + w edycji na roku 2022. Zapraszam do udziału w konkursie jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. W nowej edycji konkursu do wzięcia jest 60 mln zł – mówi Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.

Program Senior + adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

O pieniądze na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz na dofinansowanie już istniejących ośrodków można starać się w dwóch modułach.

Rządowe wsparcie na utworzenie Domów Senior + i Klubów Senior +

  • W ramach Modułu 1 przeznaczone są środki na utworzenie lub remont obiektów, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego lub wyposażenie ośrodków wsparcia.
  • Dofinansowanie w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, do wysokości 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu Senior + oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu Senior +.

Wsparcie dla już istniejących placówek

  • W ramach Modułu 2 zostaną przyznane środki na funkcjonowanie już istniejących ośrodków wsparcia.
  • Wysokość dofinansowania przeznaczona w tym module na bieżącą działalność ośrodków wsparcia  wyniesie nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie Senior +.
  • Wsparcie z modułu 2 może wynieść do 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Terminy i zasady dotyczące składania ofert

Oferty należy składać do dnia 11 stycznia 2022 r.

Należy pamiętać, że składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na rok 2022 odbywa się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferty muszą być opatrzone podpisem zaufanym i wysłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Musi ona jednak zawierać informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej do 18 marca 2022 roku.

Na realizację Programu Wieloletniego Senior + w edycji na 2022 roku przeznaczono 60 mln zł.

 


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

 

Stworzone przez allblue.pl