PL   |   EN

Strona projektu, wróć na

chronmyklimat.pl

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 roku

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 roku
źródło : pixabay.com
Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec zeszłego roku pojawił się najnowszy raport pt. Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 roku.

Publikacja poświęcona jest opisowi różnych aspektów życia osób starszych w Polsce. W publikacji scharakteryzowano populację osób starszych oraz zaprezentowano ich sytuację ekonomiczną oraz mieszkaniową. Dokonano także prezentacji wybranych zagadnień związanych ze zdrowiem, pomocą społeczną oraz aktywnością osób starszych. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie najnowszych dostępnych wyników badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz danych zbiorczych opracowywanych w GUS na podstawie sprawozdawczości resortowej. Dane te zostały wzbogacone o informacje pozyskane ze źródeł pozastatystycznych.

Przedmowa

Przekazujemy Państwu kolejną edycję publikacji, której celem jest przedstawienie informacji o różnych aspektach życia osób starszych w połączeniu z analizą cech demograficznych tej grupy osób. W opracowaniu, stosownie do uregulowań ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, za osoby starsze przyjęto osoby w wieku 60 lat i więcej.

Rok 2020 to okres, w którym wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji będącej następstwem pandemii wirusa SARS-CoV-2. Osoby starsze znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, przede wszystkim z uwagi na większą podatność na wirusa, jak również poważniejszy przebieg choroby i wyższą śmiertelność spowodowaną COVID-19. Wprowadzane ograniczenia w dostępie do usług oraz konieczność izolacji społecznej szczególnie mocno dotknęły tę grupę osób i pogłębiły problemy, z jakimi zmagają się one na co dzień. Znalazło to odzwierciedlenie w prezentowanych w publikacji danych.

Do jej przygotowania wykorzystano najnowsze dostępne wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz dane zbiorcze opracowywane w GUS na podstawie sprawozdawczości resortowej. Informacje te zostały wzbogacone
dodatkowo o dane pozyskane ze źródeł administracyjnych. Umożliwiły one opisanie cech demograficznych populacji osób starszych oraz ich sytuacji ekonomicznej i mieszkaniowej. W publikacji zaprezentowano także wyniki eksperymentalnych statystyk rynku pracy dotyczące pracujących osób starszych posiadających ustalone prawo do emerytury. Przedstawiono także wybrane kwestie związane ze zdrowiem i opieką zdrowotną, pomocą społeczną oraz aktywnością osób starszych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją i wyrażamy nadzieję, że będąc źródłem wielu informacji o osobach starszych, spotka się ona z zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem. Jednocześnie pragniemy podziękować gestorom źródeł administracyjnych – Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Biuru Informacji Kredytowej za współpracę i przekazane informacje, które wzbogaciły treść publikacji. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące jej zawartości oraz prowadzonych przez nas badań w zakresie podjętym w opracowaniu. 

Cały raport do pobrania TUTAJ


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

 

Stworzone przez allblue.pl