PL   |   EN

Strona projektu, wróć na

chronmyklimat.pl

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+"

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+
źródło : pixabay.com
W 2022 roku na dotacje z programu „Aktywni+” na lata 2021–2025 przeznaczono środki finansowe w wysokości 38 mln zł.

W ramach programu organizacje pozarządowe oraz instytucje pożytku publicznego mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów od 25 tys. do 250 tys. zł.

Program dotyczy obszaru aktywnego starzenia i podzielony jest na 4 odrębne priorytety – są to:

aktywność społeczna, która obejmuje wsparcie osób starszych w aktywnym spędzaniu wolnego czasu m.in. przez rozwijanie wolontariatu czy zwiększenie zainteresowania w obszarze rynku pracy, a także udzielaniu pomocy seniorom mniej samodzielnym.
partycypacja społeczna przyczynia się natomiast do wzmocnienia samoorganizacji seniorów oraz zwiększenia ich wpływu na życie lokalnych środowisk.
włączenie cyfrowe, które obejmuje pomoc osobom starszym wykluczonym cyfrowo polegającą na zwiększeniu ich umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami oraz zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania przy wykorzystywaniu współczesnych narzędzi cyfrowych.
 przygotowanie do starości, polegające na wzmacnianiu trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowaniu postaw empatycznych wobec osób starszych, a także upowszechnianiu pozytywnego wizerunku osób w jesieni wieku oraz prowadzeniu działań na rzecz ich bezpieczeństwa.
Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych. Maksymalny czas realizacji projektu to okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia  2022 r.

W ramach programu „Aktywni+” dofinansowane mogą być koszty merytoryczne związane z uczestnictwem seniorów w poszczególnych zadaniach oraz koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – łącznie do 20% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 10% wartości dotacji.

W edycji 2022 programu „Aktywni” złożono w sumie 1 639 ofert. Zdecydowanie najwięcej projektów dotyczyło aktywności seniorów a znacznie mniej ich partycypacji społecznej.

Do dofinansowania po rzetelnej ocenie rekomendowano 281 ofert.

Priorytet I  - 956 złożonych ofert, rekomendowanych do dofinasowania  - 174 ofert, na kwotę 22 267 396,27 zł.
Priorytet II – 129 złożonych ofert,mrekomendowanych do dofinansowania – 22 ofert, na kwotę 2 930 119,00 zł.
Priorytet III – 269 złożonych ofert, rekomendowanych do dofinansowania – 42 oferty, na kwotę 6 033 927,70 zł.
Priorytet IV – 285 złożonych ofert, rekomendowanych do dofinansowania – 43 oferty, na kwotę 6 245 534,98 zł.

Stworzone przez allblue.pl