PL   |   EN

Strona projektu, wróć na

chronmyklimat.pl

Ostatnie spotkanie w Piastowie

Ostatnie spotkanie w Piastowie
źródło : pixabay.com
Seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miejskiego w Piastowie wzięli udział w ostatniej już z cyklu naradzie obywatelskiej, która odbyła się w formule online – warto zauważyć, że Piastów jest pierwszą lokalizacją, w której wszystkie narady odbyły się w takiej formule.

Obecna sytuacja pandemiczna zmusza nas wszystkich do zachowania należytych środków ostrożności, ale również do elastycznego podejścia w ramach realizowanej misji edukacji społecznej. Projekt #klimaSENIORe pozwala nie tylko na edukowanie w zakresie ochrony klimatu, ale przyczynia się również do zwiększania kompetencji cyfrowych seniorów > OCHRONA KLIMATU + KOMPETENCJE CYFROWE = ŚWIADOMY SENIOR! 

Jakie możemy podjąć wspólne działania na rzecz ochrony klimatu przy zachowaniu międzypokoleniowej komunikacji? Jak tworzyć grupy zainteresowań? Gdzie ich szukać? Jak do nich docierać? Jak skutecznie zaangażować seniorów w kampanie i akcje proekologiczne? Po zdefiniowaniu przez naszych ekspertów obszarów ochrony klimatu oraz przybliżenia wyzwań dla edukacji społecznej podczas ostatnich spotkań, przyszedł czas na wspólne poszukiwanie praktycznych rozwiązań. Eksperci InE (p. Ewa Świerkuła) oraz KIGS (p. Bolesław Meluch) starali się w ramach moderowanej dyskusji przy udziale p. Grzegorza Szuplewskiego, Burmistrza Piastowa znaleźć wspólne rekomendacje wdrożeniowe. 

W trakcie dyskusji uczestników bardzo szybko stało się jasne – wszelkie działania w ramach projektów edukacji społecznej wymagają całościowego podejścia, rozpisanego w dłuższym horyzoncie czasowym, angażując maksymalnie dużą ilość interesariuszy po stronie władz publicznych, organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk bliskich grupie docelowej planowanych działań. Pytania wymagające wspólnego zaproponowania rozwiązań to:

  • Jak możemy wybrać liderów wśród osób starszych, którzy podejmą się docierania do swoich środowisk z przykładami, inicjatywami, działaniami na rzecz ochrony klimatu?
  • Czy i w jakim zakresie działania na rzecz ochrony klimatu będą wpisane w kalendarium wydarzeń w Piastowie?

Uczestnicy spotkania uznali, iż podstawą do dalszych działań dla powodzenia takich projektów jest wskazanie potencjalnych platform do działań na rzecz aktywności seniorów. Kluczowymi okazały się być: 

  • Miejski Ośrodek Kultury
  • Willa Millera
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Związek Emerytów i Rencistów
  • Dni Piastowa (początek września każdego roku)
  • Hufiec ZHP Piastów im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka"

Obok idei poszukiwania nowych rozwiązań ważnym jest eksplorowanie już istniejących formatów – szczególnie ważne jest poszukiwanie synergii, uzupełnianie się na różnych poziomach organizacyjnych. Drogą do sukcesu powinny być połączone inicjatywy, takie jak: zajęcia edukacyjne, warsztaty międzypokoleniowe oraz budowanie wspólnej świadomości na rzecz zmiany warunków życia w Piastowie. 

Jak mogłaby wyglądać rekomendacja wdrożeniowa po naradach obywatelskich w Piastowie?  W jaki sposób integrować społeczność lokalną? Gdzie senior może się spotkać z młodym pokoleniem? W realu? A może… na cyberplatformie komunikacyjnej dla mieszkańców Piastowa? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć na naszym kolejnym spotkaniu w Piastowie! 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału i wspólnym działaniu na rzecz Klimatu!


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

 

Stworzone przez allblue.pl