PL   |   EN
REPowerYou
21 maj 2022

REPowerYou

W ostatnią środę (18.05.2022) Komisja Europejska pokazała nowe założenia planu odejścia od importu paliw kopalnych z Rosji, tzw: REPowerEU. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, są to działania przyspieszające główne kierunki transformacji energetycznej kierowanej potrzebą realizacji polityki klimatycznej. Spełniają się także nasze postulaty.
Tak zwani ekolodzy
14 maj 2022

Tak zwani ekolodzy

Pewien dziennik pisze, że tak zwani ekolodzy chcą zwiększenia ambicji klimatycznych, a ich postulaty stoją w sprzeczności z postulatami naukowców. Inna gazeta donosi, że organizacja ekologiczna blokuje od kilku lat przygotowanie linii kolejowej do lotniska Modlin. Pewien minister chciałby, aby organizacje pozarządowe obowiązkowo informowały o źródłach pochodzenia swoich środków finansowych. Ktoś inny zaleca, aby organizacje były lepiej zarządzane, bo są pożytecznymi idiotami dla wrogich nam sił. Oj, nazbierało nam się grzechów
Debata: Zielona energia za Fundusze Unijne?
13 maj 2022

Debata: Zielona energia za Fundusze Unijne?

Jak zostaną rozdysponowane środki Unii Europejskiej na lata 2021-2027?  Proces planowania wydatkowania wkracza w decydującą fazę. Do konsultacji Komisji Europejskiej trafiły już fundusze krajowe, które planują ponad 5,8 mld EUR inwestycji w energię lub efektywność energetyczną. Oprócz nich mamy fundusze regionalne, według których 3,4 mld EUR ma trafić do sektora zielonej energii. Debata on-line na ten temat już 17 maja o godz. 11:00 na naszym portalu.
Fundusze europejskie 2021-2027 na sprawiedliwą transformację
12 maj 2022

Fundusze europejskie 2021-2027 na sprawiedliwą transformację

W okresie budżetowym 2021-2027 Unia Europejska stworzyła specjalny fundusz mający na celu wspieranie transformacji energetycznej obszarów, które dziś swoją gospodarkę opierają na wydobyciu węgla. To Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Sprawdziliśmy, ile w zaplanowanych z tego funduszu środków trafi na inwestycje ekologiczne w Polsce.
Ocena polityki klimatycznej Hiszpanii
09 maj 2022

Ocena polityki klimatycznej Hiszpanii

W Hiszpanii całkowite emisje w sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji ETS wykazują od 2013 r. znaczące zmniejszenie dopiero w roku 2020, przy czym bardzo wyraźny jest wpływ pandemii Covid.
Ocena polityki klimatycznej Słoweni
06 maj 2022

Ocena polityki klimatycznej Słoweni

Cel Słowenii na 2020 r. w zakresie nieobjętym systemem handlu uprawnieniami do emisji miał nie zwiększać emisji o więcej niż 4% w porównaniu z 2005 r. Na podstawie danych z 2018 r. wydaje się, że cel ten zostanie osiągnięty, jednak trend emisji nie jest zgodny z celami, ponieważ emisje w 2018 r. wzrosły o 2%. W tym kontekście obecna realizacja celu nie oznacza długoterminowej kontroli emisji, co jest niezwykle ważne dla osiągnięcia celów na rok 2030.
Ocena polityki klimatycznej Niemiec
05 maj 2022

Ocena polityki klimatycznej Niemiec

W Niemczech, w ramach krajowych działań na rzecz redukcji emisji, najtrudniej jest wprowadzić zmiany w sektorach budynków i transportu, ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat nie osiągnięto w nich znaczących redukcji emisji (dotyczy to zwłaszcza sektora transportu).
Ocena polityki klimatycznej Francji
04 maj 2022

Ocena polityki klimatycznej Francji

Rolnictwo, transport, budynki i odpady odpowiadają za 71% emisji we Francji, co sprawia, że sektory nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji ETS są największymi źródłami gazów cieplarnianych.
Ocena polityki klimatycznej Estonii
02 maj 2022

Ocena polityki klimatycznej Estonii

Dotychczasowe wysiłki Estonii w zakresie redukcji emisji w sektorach objętych wspólnym wysiłkiem redukcyjnym były raczej nieudane. Podobnie jak wiele innych państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej, Estonia ma dość niski cel dla sektorów ESR do roku 2020, zgodnie z którym emisje objęte tymi sektorami mogą wzrosnąć do 11% w porównaniu z rokiem 2005.
Ocena polityki klimatycznej Czech
29 kwiecień 2022

Ocena polityki klimatycznej Czech

Czechy miały bardzo niski cel w zakresie emisji ESR na rok 2020; kraj ten mógł zwiększyć emisje w odnośnych sektorach o 9% w porównaniu z poziomem z roku 2005
Ocena polityki klimatycznej Chorwacji
28 kwiecień 2022

Ocena polityki klimatycznej Chorwacji

Republika Chorwacji dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji ETS o co najmniej 7% do roku 2030, w porównaniu z poziomem z roku 2005. W 2005 r. emisja gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji wyniosła 17 404 kt CO2e.
Ocieplenie w Europie osiągnęło średnio 2C w 2021r.
27 kwiecień 2022

Ocieplenie w Europie osiągnęło średnio 2°C w 2021r.

Europa doświadczyła rekordowych ekstremalnych warunków pogodowych w 2021 r., od najgorętszego dnia i najcieplejszego lata po śmiertelne pożary i powodzie, poinformowała służba monitorowania klimatu Unii Europejskiej.
Komisja Europejska przedstawia plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r.
19 kwiecień 2022

Komisja Europejska przedstawia plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r.

Komisja Europejska przedstawiła plany ograniczenia własnej emisji gazów cieplarnianych o 60% przed końcem dekady, mówiąc, że pozostała część zostanie zrekompensowana usuwaniem dwutlenku węgla.
Emisje metanu wzrosły o rekordową ilość w 2021 r.
13 kwiecień 2022

Emisje metanu wzrosły o rekordową ilość w 2021 r.

• Globalna emisja metanu wzrosła o rekordową ilość w 2021 r., podała Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna. • Metan, kluczowy składnik gazu ziemnego, jest 84 razy silniejszy niż dwutlenek węgla. • NOAA twierdzi, że roczny wzrost metanu atmosferycznego w ubiegłym roku wynosił 17 części na miliard, co jest największą ilością zarejestrowaną od czasu rozpoczęcia systematycznych pomiarów w 1983 roku.
Panorama funduszy europejskich 2021-2027 na ochronę środowiska w regionach
13 kwiecień 2022

Panorama funduszy europejskich 2021-2027 na ochronę środowiska w regionach

Dwa dni temu przedstawiliśmy planowany podział funduszy europejskich na ochronę środowiska na lata 2021-2027 w programach zarządzanych przez instytucje krajowe. Dziś przedstawiamy planowany podział tych środków, na gospodarkę wodną, odpadową, adaptację do zmian klimatu i ochronę przyrody, w funduszach zarządzanych na poziomie regionów.
Czyste środowisko za fundusze europejskie 2021-2027
10 kwiecień 2022

Czyste środowisko za fundusze europejskie 2021-2027

Fundusze europejskie na lata 2021-2027 w jeszcze większym stopniu niż wcześniej mają być przeznaczone na transformację ekologiczną krajowych gospodarek. Dlatego planowane są w nich środki na gospodarkę wodną oraz gospodarkę odpadami, którą w nowych funduszach traktuje się szerzej, jako gospodarkę cyrkularną. Nowością są także fundusze związane z ochroną przyrody oraz adaptacją do zmian klimatu. Ile i na co będą oferować środki zaplanowane w Polsce przez instytucje krajowe?
Czy fundusze europejskie pomogą zazielenić energię w naszych domach?
04 kwiecień 2022

Czy fundusze europejskie pomogą zazielenić energię w naszych domach?

Wraz z wojną za naszą wschodnią granicą wzrost cen paliw prawdopodobnie na dłużej zawitał do Polski. Dzięki polityce dywersyfikacji dostaw paliw prawdopodobnie nie za braknie, ale będą droższe, bo nie będziemy sprowadzać najtańszych w naszych warunkach geograficznych paliw z Rosji. Rozwiązaniem problemu wzrostu kosztów mogłoby być zwiększenie oszczędzania energii w naszych domach i zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Czy najbliższe rozdanie funduszy unijnych zapewni nam takie możliwości?
Susza - i jej konsekwencje
29 marzec 2022

Susza - i jej konsekwencje

Od kilku tygodni w Polsce mamy do czynienia z przeważnie słoneczną i bezopadową pogodą. Kolejny rok - zima była ciepła i uboga w opad śniegu. To powoduje nasilenie suszy atmosferycznej, czyli obniżenie stanu wód w rzekach. Taką sytuację, szczególnie w południowej Polsce potwierdzają aktualne mapy dostępne na stronach IMGW.
Stworzone przez allblue.pl