PL   |   EN
Co UE zrobiła dla Planety i jej obywateli? - nowy raport
21 maj 2024

Co UE zrobiła dla Planety i jej obywateli? - nowy raport

W czerwcu obywatele UE będą mieli możliwość wpłynąć na przyszłość unijnej polityki klimatycznej i środowiskowej, a także rozliczyć swoich przedstawicieli i domagać się większych ambicji od posłów do Parlamentu Europejskiego (PE) w kluczowych ostatnich latach tej dekady. Obecnie nasza planeta znajduje się na prostej drodze do alarmującego wzrostu temperatury o 2,9oC w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej, przy czym Europa ociepla się jeszcze szybciej, a poziom zanieczyszczenia i degradacji środowiska gwałtownie rośnie; decyzje podjęte w wyborach będą więc miały długotrwałe konsekwencje dla przyszłości Europy i naszej wspólnej zdolności do osiągnięcia celów klimatycznych.
Spojrzenie z Polski na energię i klimat. Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2024-2029
15 maj 2024

Spojrzenie z Polski na energię i klimat. Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2024-2029

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego otworzą nowy rozdział w polityce klimatyczno-energetycznej UE. Nowa Komisja Europejska, która rozpocznie swoją 5-letnią kadencję jesienią będzie miała za zadanie monitorować wdrażanie szerokiego zakresu regulacji z pakietu Fit for 55 i nawigować Unię w kierunku 2050 r. – wyznaczając cele na 2040 r. Z pewnością zaproponuje również nową agendę polityczną, ponieważ dynamika dyskusji w UE jest w ciągłej zmianie. Jakie nowe zadania, które postawi sobie Komisja Europejska mogą być najważniejsze z perspektywy Polski i zyskać poparcie i zainteresowanie?
Dzień Długu Ekologicznego UE 2024 - organizacje apelują do europejskich przywódców
07 maj 2024

Dzień Długu Ekologicznego UE 2024 - organizacje apelują do europejskich przywódców

Poniżej publikujemy apel do przywódców UE o priorytetowe potraktowanie uczciwej oraz inkluzywnej zielonej transformacji w następnej kadencji.
Wezwanie do poprawki Krajowych Planów Energii i Klimatu
07 maj 2024

Wezwanie do poprawki Krajowych Planów Energii i Klimatu

CAN-Europe oraz jego organizacje członkowskie wzywają zarówno państwa członkowskie, jak i Komisję do uwzględnienia punktów ogłoszonych w najnowszym briefingu w toczących się rozmowach dwustronnych dotyczących aktualizacji KPEiK-ów.
20 lat Polski w Unii Europejskiej
01 maj 2024

20 lat Polski w Unii Europejskiej

Świętujemy razem z całą Polską!
Czołowe organizacje zajmujące się środowiskiem i klimatem podsumowują osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w kadencji 2019-2024
25 kwiecień 2024

Czołowe organizacje zajmujące się środowiskiem i klimatem podsumowują osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w kadencji 2019-2024

Nowa, szczegółowa analiza przeprowadzona przez pięć wiodących organizacji zajmujących się klimatem i środowiskiem ujawnia, że spośród europosłów sprawujących mandat w latach 2019-2024, niewielu działało na rzecz ochrony klimatu, przyrody i jakości powietrza w Europie. Większość z nich wykazała się skłonnością do zwlekania lub myślenia w sposób prehistoryczny, opóźniając rzeczywiste działania poprzez głosowanie chaotycznie i niekonsekwentnie lub, co gorsza, całkowicie nie podejmując wyzwania związanego z kryzysem, przed którym stoi Europa.
Europa musi zrobić więcej, aby przystosować się do zmian klimatu - wynika z analizy EEA
27 marzec 2024

Europa musi zrobić więcej, aby przystosować się do zmian klimatu - wynika z analizy EEA

Europa musi podjąć natychmiastowe działania, aby sprostać szybko nasilającym się wyzwaniom klimatycznym - stwierdziła unijna agencja ochrony środowiska w swojej pierwszej europejskiej ocenie ryzyka klimatycznego (EUCRA), w której zidentyfikowano 36 głównych zagrożeń.
Płachta na rolnika
21 luty 2024

Płachta na rolnika

Rolnicy wiedzą jak czerwona płachta działa na byka. Wiedzą też jak obchodzić się z traktorem. Ostatnio wyprowadzili je na ulice, aby protestować przeciw polityce klimatycznej, czyli Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Czy to też taka czerwona płachta?
CAN-Europe uruchamia NECP Tracker
19 luty 2024

CAN-Europe uruchamia NECP Tracker

NECP Tracker to narzędzie do śledzenia postępów w zakresie realizacji krajowych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK*; en. NECP – National Energy and Climate Plans).
Polski Kongres Klimatyczny już za miesiąc
19 luty 2024

Polski Kongres Klimatyczny już za miesiąc

Tegoroczny Polski Kongres Klimatyczny odbędzie dniach 19-20 marca 2024 r., w Warszawie. Sesje tematyczne, spotkania, panele, wystąpienia i match-making biznesowy, jak również wydarzenia towarzyszące będą odbywały się na warszawskim Powiślu, w trzech budynkach jednocześnie, tj. w Centrum Nauki Kopernik, Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i hotelu Barcelo.
Katalog dobrych praktyk adaptacyjnych
15 luty 2024

Katalog dobrych praktyk adaptacyjnych

Najnowsza publikacja Instytutu Ochrony Środowiska przygotowana w ramach projektu Klimada 2.0, to przegląd dobrych praktyk w zakresie adaptacji do zmiany klimatu.
Pies i jego ogon
14 luty 2024

Pies i jego ogon

Gdy pies biegnie do przodu, macha ogonem. Jeśli na ogonie siedzi nieświadoma pchła, to majta się w lewo i w prawo. Może spadnie, a może przeskoczy do przodu. Niczym polska polityka klimatyczna.
Nowy cel klimatyczny 2040  komentarz CAN Europe
13 luty 2024

Nowy cel klimatyczny 2040 – komentarz CAN Europe

Komisja Europejska wydała 6 lutego br. komunikat zawierający pierwszą propozycję celu klimatycznego dla Unii Europejskiej na rok 2040. Zdaniem organizacji CAN Europe zwiększone ambicje są mile widziane, ale 90% redukcja nie wystarczy.
Climate Action Tracker o nowej propozycji KE
12 luty 2024

Climate Action Tracker o nowej propozycji KE

Zdaniem Climate Action Tracker, proponowany przez Komisję Europejską cel klimatyczny na 2040 r. nie jest zgodny ze ścieżką zatrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5°C. Kluczowe są działania przed 2030 r.
Zaproszenie na Polski Kongres Klimatyczny
12 luty 2024

Zaproszenie na Polski Kongres Klimatyczny

W dniach 19-20 marca 2024 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowy kongres biznesowy integrujący sektor publiczny z prywatnym, w kontekście inwestycji związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną.
Global Energy and Climate Outlook (GECO) 2023
09 luty 2024

Global Energy and Climate Outlook (GECO) 2023

Najnowsza edycja raportu opracowanego przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC) przedstawia zaktualizowane spojrzenie na temat wpływu polityki energetycznej i klimatycznej na osiągnięcie celów porozumienia paryskiego.
Koalicja na rzecz Wyższych Ambicji gromadzi szerokie poparcie dla naukowego celu klimatycznego na rok 2040
29 styczeń 2024

Koalicja na rzecz Wyższych Ambicji gromadzi szerokie poparcie dla naukowego celu klimatycznego na rok 2040

Przed komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie celu klimatycznego UE do 2040 r. - szeroki sojusz 14 europejskich organizacji biznesowych i inwestorów, samorządów lokalnych i regionalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego wezwało do przyjęcia opartego na nauce celu redukcji emisji netto o co najmniej 90%, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do poniżej 1,5°C.
Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat
29 styczeń 2024

Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat

„Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027”, został przygotowany dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przez Inicjatywę JASPERS.
Stworzone przez allblue.pl