PL   |   EN

Niegotowy i niesprawiedliwy

Niegotowy i niesprawiedliwy
Komisja Europejska traci kolejną historyczną okazję do wycofania paliw kopalnych z pakietu „Fit for 55%”, pozostawiając otwarte drzwi dla węgla, gazu i ropy naftowej, aby pozostać w systemie energetycznym Unii przez co najmniej kolejne dwie dekady, jednocześnie wysyłając rachunek za szkodliwe działania trucicieli obywatelom Unii - tak pakiet Fit for 55% oceniają organizacje pozarządowe zrzeszone w EEB.

Komisja Europejska opublikowała 14 lipca najnowszą część Europejskiego Zielonego Ładu: „Fit for 55%”, której szczegóły już wcześniej wyciekły do ​​prasy. Pakiet ten ma na celu dostosowanie szerokiego zakresu polityk Unii do celu w zakresie redukcji emisji netto o 55% do 2030 r. względem roku 1990. To najistotniejsze w tym roku dossier dotyczące polityki ekologicznej Unie nie tylko nie zawiera planów działania na rzecz neutralności dla klimatu i celów sektorowych, ale także nadal chroni przemysł Unii przed ponoszeniem pełnych kosztów związanych z zanieczyszczeniem.

Przerzucanie kosztów transformacji na użytkowników energii

Wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu przy jednoczesnym utrzymaniu bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu i wykorzystaniu funduszy publicznych do finansowania paliw kopalnych w Europie de facto przesunie koszt zanieczyszczenia z faktycznych zanieczyszczających na konsumenta końcowego. „To, co mówi Komisja oznacza, że, „Fit for 55%” jest nieodpowiednie dla naszej planety i niesprawiedliwe wobec społeczeństwa. Bez stopniowego wycofywania paliw kopalnych przemysł paliwowy przeniesie koszty redukcji emisji z budynków i transportu na obywateli i nadal będzie osiągać ogromne zyski” – mówi Barbara Mariani, kierownik ds. polityki EEB ds. Klimatu.

Rolnictwo i przemysł ciężki poza nowymi wymaganiami

Sektory generujące największe emisje i zanieczyszczenia, takie jak przemysł ciężki i rolnictwo, będą nadal wyłączone z wysiłków niezbędnych do przyczynienia się do neutralności klimatycznej poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych już obecnie opcji – nie ma regulacji przeznaczonych specjalnie dla nich w nowym pakiecie. Cele w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej są znacznie poniżej poziomu ambicji potrzebnego do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5°C i nie są wiążące na poziomie krajowym. Opóźni to transformację energetyczną w państwach członkowskich, ponieważ obecne ramy zarządzania klimatem i energią w Unii okazały się niewystarczające, aby wypełnić tę lukę.

Ciągłe dotowanie trucicieli

Trybunał Obrachunkowy UE odkrył ostatnio niepokojący trend, zgodnie z którym pieniądze publiczne są często wydawane na pokrycie kosztów, które powinni ponosić zanieczyszczający. Wysiłki na rzecz dekarbonizacji przemysłu straciły dekadę z powodu niskich cen emisji dwutlenku węgla i rozdawnictwa bezpłatnych uprawnień, co pomogło niektórym sektorom przemysłu osiągnąć zyski w wysokości do 50 mld euro w latach 2008-2019. Podczas gdy niektóre propozycje w pakiecie „Fit for 55%” są pozytywne, takie jak włączenie emisji morskich do systemu handlu uprawnieniami (ETS) lub wyłączenie projektów dotyczących paliw kopalnych z zakresu Funduszu Modernizacyjnego, inne pozwalają na utrzymanie przy życiu przemysłu paliw kopalnych za pieniądze z podatków pochodzących od ludzi, mimo już dawniej udzielonych tym przemysłom dotacji.

Apel o więcej wiary w zmianę

EEB wzywa państwa członkowskie i Parlament Europejski do żądania od Komisji Europejskiej zwiększenia ambicji i spójności polityki pakietu legislacyjnego „Fit for 55%”. Nauka tego wymaga, a obywatele w całej Europie domagają się znacznie śmielszych działań w walce ze zmianą klimatu. „Polityka jest sztuką tego, co możliwe, a pakiet Fit for 55 wykazuje niski poziom wiary w to, co jest możliwe, pomimo rosnącego wołania obywateli o ambicje i pobicia w tym roku nowych rekordów przez zmianę klimatu”, wskazuje Patrick ten Brink, zastępca sekretarza generalnego EEB.

Tłumaczenie własne na podstawie materiałów EEB

Tagi

Stworzone przez allblue.pl