PL   |   EN

Komentarze ekspertów EEB do pakietu Fit for 55%

Komentarze ekspertów EEB do pakietu Fit for 55%
Od energii po rolnictwo, poniżej znajduje się podsumowanie wstępnej reakcji EEB na ujawnione informacje dotyczące każdego z kluczowych obszarów „Fit For 55”.

Klimat

Barbara Mariani, kierownik ds. polityki klimatycznej EEB: „Europejczycy zostaną poproszeni o składkę na ratowanie przemysłu paliw kopalnych. Marnujemy bezprecedensowy potencjał finansowy pakietu naprawczego Unii, aby opuścić wreszcie Europę zanieczyszczającą i wywołującą zmiany klimatyczne, poprzez ograniczenie naszego śladu ekologicznego i uniknięcie najgorszych skutków kryzysu klimatycznego. Decydenci muszą zrobić wszystko, aby odwrócić ten trend”

Wodór i biomasa

Davide Sabbadin, starszy specjalista ds. polityki EEB ds. klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym: „Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy nacisk na zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim”, ubolewamy, że pakiet zdecydowanie przecenia potencjał zarówno wodoru, jak i biomasy, jakby były one magiczną różdżką, która może zdekarbonizować wszystkie sektory. Wpływ tych drogich i rzadkich zasobów na środowisko jest pomijany, podczas gdy szersza perspektywa dekarbonizacji poprzez ograniczanie emisji poprzez gospodarkę o obiegu zamkniętym i przemyślenie wzorców produkcji i konsumpcji jest w dużej mierze odrzucana”.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Stephane Arditi, dyrektor ds. integracji polityk i gospodarki o obiegu zamkniętym EEB, powiedział w sprawie mechanizmu dostosowania granic emisji dwutlenku węgla (CBAM): „CBAM to stracona okazja do ustalenia ceny za ślad węglowy produktów wprowadzanych na rynek Unii. Potrzebujemy go bardzo, aby stworzyć realne czynniki rynkowe dla dekarbonizacji. Proponowany CBAM wydaje się bardziej narzędziem ochrony przemysłu Unii niż przyspieszenia w kierunku gospodarki o obniżonej emisyjności”

Rolnictwo

Morgan Reille, specjalista ds. polityki rolnictwa EEB, powiedziała w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) oraz rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF): „Podczas gdy poprzednia architektura polityki klimatycznej dała sektorowi rolnemu wolną rękę w walce ze zmianami klimatycznymi, dzisiejszy pakiet także nie sprawi, że będzie w tych sektorach sprawiedliwie i skutecznie działać na rzecz klimatu przez następną dekadę. Brakuje nam konkretnego wiążącego celu na poziomie UE, aby ograniczyć emisje z działalności rolniczej o co najmniej -20% do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 2005 r. – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego”

Leśnictwo

Sergiy Moroz, kierownik polityki EEB ds. różnorodności biologicznej i wody, powiedział o strategii leśnej UE: „Komisja Europejska opublikowała dziś również Strategię Leśną UE, która miała pomóc chronić pozostałe stare lasy i przywrócić bioróżnorodność w lasach. To bardzo rozczarowujące, że osoby kierujące Unią ugięły się pod naporem partykularnych interesów i przedstawiły potulne propozycje, które nie są wystarczające, aby nagiąć krzywą utraty różnorodności biologicznej. Zamiast tego proponuje się wykorzystanie lasów do maskowania niepowodzeń innych sektorów w podejmowaniu działań na rzecz klimatu”.

Emisje przemysłowe

Christian Schaible, kierownik ds. polityki produkcji przemysłowej EEB: „To stracona szansa na współpracę między systemem handlu uprawnieniami do emisji a dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych, aby wspólnie zapobiegały zanieczyszczeniom przy jednoczesnej ochronie klimatu. Artykuł 26 ETS, który pozostawia przemysłowe emisje gazów cieplarnianych samoregulacji rynkowej, a nie dyrektywy IED, musi zostać usunięty, jeśli Komisja chce zapewnić niezbędne tempo dekarbonizacji”.

Ricardo Nigro, ekspert EEB ds. spalania węgla i kopalń: „Włączenie do pakietu projektów wychwytywania i wykorzystywania dwutlenku węgla oraz projektów „niskoemisyjnych” jest niepokojące i potencjalnie pozostawia otwarte śluzy dla użytkowania gazu ziemnego. Wzywamy Komisję do wyraźnego wyłączenia paliw kopalnych z wszelkich instrumentów finansowych pochodzących z Systemu Handlu Emisjami oraz do ukierunkowania funduszy na projekty dotyczące efektywności energetycznej, zerowej emisji dwutlenku węgla i zerowych zanieczyszczeń”.

Sprawiedliwość społeczna

Katharina Wiese, specjalista ds. polityki transformacji gospodarczej EEB: „Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję Klimatycznego Funduszu Społecznego w celu złagodzenia wpływu cen emisji dwutlenku węgla na najbardziej narażone gospodarstwa domowe. Należy jednak zrobić więcej, aby ten pakiet był naprawdę sprawiedliwy społecznie. Konkretny cel dla kobiet beneficjentów w ramach Klimatycznego Funduszu Społecznego, ponieważ są one bardziej narażone na ubóstwo energetyczne, sprawiłby, że program „Fit For 55” byłby bardziej włączający”

Opodatkowanie energii

Blaine Camilleri, specjalista ds. Reformy Podatkowej EEB: „Proponowana zmiana dyrektywy w sprawie opodatkowania energii to odważny krok w kierunku internalizacji kosztów zanieczyszczenia w unijnym opodatkowaniu energii. Mamy nadzieję, że państwa członkowskie wesprą tę możliwość zastosowania odpowiednich reform polityki fiskalnej w tak wrażliwym sektorze jak energetyka. Obawiamy się jednak, że bez zmiany podstawy prawnej nie będzie to możliwe.”

Jakość powietrza

Margherita Tolotto, starszy specjalista ds. powietrza i Hałasu EEB: „Masowe nadużywanie biomasy zagraża zarówno celom Unii w zakresie klimatu, jak i zanieczyszczenia powietrza. Całkowicie pomijając wszelkie odniesienia do zerowej emisji zanieczyszczeń z biomasy w swojej propozycji dotyczącej zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i ignorując istniejące cele w zakresie jakości powietrza, Komisja Europejska nie wywiązuje się ze swoich własnych zobowiązań i tego, czego wymaga prawo”.

Tłumaczenie własne na podstawie materiałów EEB.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl