PL   |   EN

Polska w NECP Tracker

Polska w NECP Tracker
źródło : Fotolia
NECP Tracker pokazuje dane i cele dla Polski. Co możemy się dowiedzieć w zakresie ambicji naszego kraju do ochrony klimatu.

Polska w zakresie praktycznie wszystkich celów polityki klimatycznej nie jest na ścieżce do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a trajektorie określone przez Krajowy Plan Energii i Klimatu dla kilku sektorów całkowicie mijają się z potrzebami ochrony klimatu.

Emisja gazów cieplarnianych

Zakresie całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych Polska będzie potrzebowała powtórzyć sobie ścieżkę rozwoju, którą realizowała w latach 1990-2000. Wtedy to nastąpiła znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych, bez straty dla jakości życia i rozwoju gospodarczego kraju. Problem jednak tkwi, w tym, że od 20 lat nie jesteśmy już na takiej ścieżce redukcji emisji.

Odnawialne źródła energii

Zakresie użytkowania odnawialnych źródeł energii Krajowy Pan Energii i Klimatu proponuje cele, które kontynuują ścieżkę wzrostu zużycia OZE, na którą weszliśmy w 2004 roku. Problem w tym, że jest to kontynuacja trendu liniowego, podczas gdy w Polsce wciąż można by realizować wzrost znacznie szybszy.

Oszczędzanie energii

W zakresie oszczędności energii dotychczas Polska realizowała swoje cele, ale pozwalały one na zwiększenie ilości zużywanej energii. Dyrektora EED wyznacza cele dla polski, które w ciągu najbliższych 30 lat powinny spowodować znaczącą redukcję zużycia energii w naszym kraju. Oznaczać to będzie całkowite odejście od dotychczasowego modelu zużycia energii.

Podobne dane opublikowane są dla pozostałych 9 krajów biorących udział w monitoringu.

Polska bardzo długo starała się pokazywać w gronie klimatycznych czempionów, ale NECP Tracker pokazuje, że obecnie w polityce klimatycznej jest niewiele dalej niż inne europejskie państwa członkowskie. Płyniemy na tej samej łodzi i wiosła powinny układać się w harmonii, bo przed nami ogromna fala przemian. NECP Tracker mówi nam, jak ogromne to przemiany, zwłaszcza w zakresie oszczędności energii. Polska ma wiele zaniedbanych sektorów, w których emisje do tej pory nie spadały, np. ogrzewanie, transport czy rolnictwo. Nadszedł czas, aby podjąć faktyczną próbę zostania liderem peletonu.

Informacja własna

Materiał został przygotowany w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl