PL   |   EN

Sięganie po ekologiczną odbudowę: co powstrzymuje postępy w realizacji dziesięciu unijnych planów odbudowy i zwiększania odporności

Sięganie po ekologiczną odbudowę: co powstrzymuje postępy w realizacji dziesięciu unijnych planów odbudowy i zwiększania odporności
źródło : CAN-Europe
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) ma na celu finansowanie reform i inwestycji w państwach członkowskich w celu odbicia się od pandemii i kontynuowania transformacji ekologicznej.

Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przedłożenia do zatwierdzenia krajowego planu, który określa reformy i inwestycje, które każde z nich zobowiązuje się wdrożyć, przy czym co najmniej 37 procent funduszy przeznaczonych jest na działania w dziedzinie klimatu, a żadne z planów nie powinno szkodzić środowisku. 

RRF jest zatem ważną okazją dla państw członkowskich UE do przyspieszenia "zielonej transformacji", ale czy w pełni wykorzystały ten fundusz?

W niniejszym raporcie przeanalizowano dziesięć ostatecznych planów naprawczych opartych na  ocenach organizacji członkowskich Bankwatch i CAN Europe. Dla każdej analizy krajowej kluczowe inwestycje i reformy w krajowym planie odbudowy ocenia się   z perspektywy działań w dziedzinie klimatu  zgodnie  z zasadą "nie wyrządzaj znaczącej szkody". Każda sekcja dotycząca poszczególnych krajów  zawiera zalecenia skierowane do państwa członkowskiego i Komisji Europejskiej.

Raport zostanie opublikowany 3 lutego wraz z niniejszym komunikatem prasowym wysłanym do reporterów na szczeblu europejskim i promowanym w kanałach mediów społecznościowych przy użyciu kluczowych komunikatów i materiałów wymienionych poniżej.

Najważniejsze przesłania

-        Udział obywateli był niezadowalający w opracowywaniu wszystkich analizowanych planów, chociaż partnerzy społeczni i inne zainteresowane strony mają do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu pomyślnego ożywienia gospodarczego w Europie. 

-        W planach uwzględniono bardzo niewielkie wsparcie dla różnorodności biologicznej i ochrony przyrody. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w UE powinny stanowić integralną część różnych instrumentów finansowania UE, aby osiągnąć cele UE w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu do 2030 r.

-        Kilka państw członkowskich wykorzystuje RRF do wspierania inwestycji związanych z gazem kopalnym, takich jak kotły na gaz kopalny w ramach szerszych środków na rzecz renowacji budynków i ogrzewania. Nie powinno być wsparcia dla paliw kopalnych z funduszy UE.    

-        Pakiet naprawczy to jedyna w swoim rodzaju okazja do inwestowania w projekty transformacyjne. Spodziewano się większych i bardziej jakościowych wydatków na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, a także inicjatyw kierowanych przez społeczność, które można by poprawić we wdrażaniu. 

Raport możesz pobrać TUTAJ

Tagi

Stworzone przez allblue.pl