PL   |   EN

Kluczowy prawodawca UE chce przepisów, które uniemożliwią krajom unikanie redukcji emisji

Kluczowy prawodawca UE chce przepisów, które uniemożliwią krajom unikanie redukcji emisji
źródło : pixabay.com
Europa potrzebuje surowszych przepisów i kar finansowych, aby zapewnić, że każdy kraj zmniejszy emisję gazów cieplarnianych, jeśli UE chce osiągnąć cele klimatyczne bloku, zgodnie z wiodącym prawodawcą Parlamentu Europejskiego w tej polityce.

UE dokonuje przeglądu swojej polityki klimatycznej, aby osiągnąć swój cel, jakim jest ograniczenie emisji netto o 55% do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Obejmuje to zaproponowaną przez Komisję Europejską latem ubiegłego roku modernizację krajowych celów w zakresie emisji, które Bruksela ustala dla każdego państwa członkowskiego UE.

Wczesny projekt poprawek Parlamentu Europejskiego do tego wniosku, do którego dotarł Reuters, mówi, że do 2026 r. Komisja powinna określić ścieżkę dla każdego kraju do osiągnięcia celu w zakresie emisji i ostatecznie osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r. Następnie Komisja zaproponowałaby przepisy umożliwiające osiągnięcie tych celów.

"Europa nie będzie w stanie osiągnąć naszych celów klimatycznych, jeśli nie wniesie wkładu każde państwo członkowskie" - powiedziała szwedzka parlamentarzystka Jessica Polfjard, główna negocjatorka parlamentu w sprawie wniosku.

Kraje, które nie osiągają swoich celów w zakresie emisji, muszą przedstawić plan działań, aby powrócić na właściwe tory do UE.

Posunięcie to ma na celu zapewnienie, że każdy kraj UE przyczyni się do realizacji celów klimatycznych bloku, zmniejszając ryzyko niektórych uników redukcji emisji i polegając na innych państwach, aby nadrobić zaległości poprzez przekroczenie celów.

Kraje UE, w tym Polska i Bułgaria, nie wyznaczyły krajowych celów zerowej emisji netto. Inne, w tym Niemcy i Szwecja, dążą do osiągnięcia zerowego roku netto przed terminem wyznaczonym przez UE na 2050 r.

Cel zerowy netto na 2050 r. ma zastosowanie na poziomie całego bloku. Parlament próbował wprowadzić wymóg, aby każde państwo członkowskie osiągnęło to na szczeblu krajowym, ale został uchylony w negocjacjach z krajami UE.

Polfjard zaproponował również kary finansowe dla krajów, które nie osiągają swoich celów w zakresie emisji. Za każdą tonę CO2 emitowanego przez dany kraj powyżej swojego docelowego poziomu musiałby zostać naliczona opłata w wysokości 1,25-krotności średniej ceny emisji dwutlenku węgla w UE w ciągu ostatnich trzech lat.

"Państwa członkowskie, które nie osiągną swoich celów klimatycznych, muszą ponieść konsekwencje" - powiedział Polfjard.

Parlament Europejski zamierza zakończyć prace nad poprawkami do lata. Następnie musi wynegocjować ostateczne zasady z 27 państwami członkowskimi UE.

 

Źródło: Reuters

Stworzone przez allblue.pl