PL   |   EN

Zielone podsumowanie zatwierdzonych planów odbudowy

Zielone podsumowanie zatwierdzonych planów odbudowy
źródło : pixabay.com
W cieniu rosyjskich bombardowań terytorium Ukrainy Komisja Europejska przedstawiła pierwszy raport z postępów realizacji Recovery and Resilience Facility. RRF, to instrument finansowy, z którego finansowany miał być polski Krajowy Plan Odbudowy, ale jak dotychczas nie został on zatwierdzony przez Komisję.

Do końca lutego 2022 roku Komisja zatwierdziła 22 krajowe plany odbudowy państw członkowskich UE i przeznaczyła na nie 445 mld euro. Jest jedno państwo, które nie przedłożyło jeszcze planu odbudowy – to Holandia. Poza tym dla czterech państw nie zatwierdzono jeszcze planów odbudowy. Są to: Bułgaria, Polska, Szwecja i Węgry. Z krajów, które mają zatwierdzony plan odbudowy tylko Hiszpania otrzymała dotychczas płatność zaliczkową. Wnioski o płatność złożyły jeszcze tylko cztery inne kraje. 

Komisja podała, że szacowane wydatki w ramach transformacji ekologicznej wynoszą 224,1 mld euro. Komisja wykazała, że założony odsetek 37% na wydatki transformacyjne został przekroczony, a około 40% przyznanych dotychczas środków spełnia kryteria ekologiczne. Kraje o najwyższym udziale wydatków na klimat to Luksemburg (61 proc. wydatków), Austria i Dania (59 proc.), Malta (54 proc.), Finlandia i Belgia (50 proc.). Grecja, Włochy i Łotwa, państwa członkowskie o najniższym udziale wydatków, spełniają zaledwie minimalny próg 37%. 

 

Lwia część środków przeznaczonych na transformację ekologiczną (177,4 mld euro) została przeznaczona na projekty związane z klimatem, a mniejsze kwoty zainwestowano w zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gospodarkę zamkniętego cyklu i ochronę różnorodności biologicznej. W ramach filaru "transformacja ekologiczna" sektorami, na które przeznacza się najwięcej środków, są zrównoważony transport (32% lub 71,3 mld euro), w ramach którego duże inwestycje dotyczą kolei, a w mniejszym stopniu ekologizacji sektora transportu wodnego i lotniczego. Dużo środków przeznaczono także na zakup niskoemisyjnych pojazdów drogowych i infrastruktury ładowania pojazdów. 

Na drugim miejscu plasuje się efektywność energetyczna (29 proc. lub 64 mld euro), a następnie energia odnawialna (12 proc. lub 26,7 mld euro). Przy czym wiele planów odbudowy zdecydowało się na inwestycje w gospodarkę wodorową, na którą przeznaczono aż 9,3 mld euro. Różnorodność biologiczna, gospodarka zamkniętego cyklu, zasoby wodne i morskie oraz zapobieganie zanieczyszczeniom stanowią 13% puli przeznaczonej na zieloną transformację (28,8 mld euro), natomiast dostosowanie się do zmian klimatu (adaptacja) - 6% (12,5 mld euro). 

Komentarz dr Wojciecha Szymalskiego z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju do wyników raportu: Tego, że przekroczona zostanie pula środków na transformację ekologiczną w krajowych planach odbudowy można się było spowiedziewać. Cel 37% traktowano w większości krajów jako dolny pułap wydatków ekologicznych, co już samo w sobie jest sukcesem dotychczasowej polityki Komisji Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Bardzo cieszy fakt, że wśród głównych wydatków jest efektywność energetyczna oraz transport. Może dzięki krajowym planom odbudowy nastąpi faktyczne odejście od paliw kopalnych w budownictwie (gaz ziemny) i transporcie (ropa naftowa), które w dużej mierze są do Europy importowane, w tym z Rosji. Niestety z mniejszym optymizmem patrzę na fakt, iż stosunkowo niewielkie w tym zestawieniu są środków na odnawialne źródła energii. Jednak może jest to rezultatem ogólnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym systemu EU ETS, który skutecznie zwiększa koszty użytkowania paliw kopalnych, dzięki czemu więcej inwestycji z OZE staje się opłacalne rynkowo i nie musi korzystać ze wsparcia tego typu programów.

Więcej informacji w pełnym raporcie Komisji Europejskiej.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl