PL   |   EN

Luty i cała zima cieplejsze niż przeciętnie

Luty i cała zima cieplejsze niż przeciętnie
źródło : pixabay.com
Serwis Monitorowania Atmosfery Copernicus (C3S), realizowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych na zlecenie Komisji Europejskiej ze środków UE, rutynowo publikuje comiesięczne biuletyny klimatyczne informujące o obserwowanych zmianach w globalnej temperaturze powietrza przy powierzchni, pokrywie lodowej morskiej i zmiennych hydrologicznych.

Wszystkie zgłoszone odkrycia opierają się na analizach komputerowych wykorzystujących miliardy pomiarów z satelitów, statków, samolotów i stacji pogodowych na całym świecie.

Luty 2022 r. – temperatura powietrza przy powierzchni: 

  • Średnia temperatura na świecie w lutym 2022 r. była o około 0,2°C wyższa niż średnia z lat 1991-2020 w lutym.
  • Są to znacznie niższe wartości niż temperatury z lutego z lat 2016, 2017, 2020 i zasadniczo zbliżone do temperatur w pięciu innych miesiącach lutego w latach 1998-2019.
  • Temperatury były znacznie powyżej średniej w zachodniej i północnej Rosji oraz w Oceanu Arktycznego, a znacznie poniżej średniej w dużej części Ameryki Północnej i Chin.
  • Europa, jako całość, była o ponad 2°C cieplejsza niż średnia, ale o 1,6°C chłodniejsza niż najcieplejszy luty (luty 1990), odkąd zaczęto pomiary w 1979 r.

Temperatury w borealną zimę 2022 (grudzień 2021 r. – luty 2022 r.)

  • Zimowe temperatury borealne w latach 2021/22 były znacznie powyżej średniej w Europie Południowo-Wschodniej i zachodniej Azji oraz znacznie poniżej średniej w dużej części Kanady.
  • Zima w całej Europie była prawie o 1°C cieplejsza niż średnia z lat 1991-2020

Lód morski – luty 2022 r.:

  • Zasięg antarktycznego lodu morskiego był o 27% niższy od średniej z lutego 1991-2020 r., zajmując drugie najniższe miejsce w tym 44-letnim rekordzie danych, z dużymi obszarami poniżej średniej koncentracji lodu morskiego na Morzu Rossa, zachodnim Amundsen i północnym Morzu Weddella.
  • W lutym, dzienny zasięg antarktycznego lodu morskiego osiągnął najniższe, rekordowe wartości.
  • Zasięg lodu morskiego w Arktyce był o 2% niższy od średniej z lat 1991-2020, kontynuując wzorzec poniżej średniej, ale nie skrajnie niskiego zasięgu obserwowanego od lipca 2021 r.

Cytowane wartości danych dotyczące temperatury pochodzą z zestawu danych ERA5 ECMWF Copernicus Climate Change Service. Średnie powierzchniowe temperatury w regionie europejskim dotyczą tylko lądu z następującymi granicami długości/szerokości geograficznej: 25W-40E, 34N-72N.

Cytowane wartości danych dla lodu morskiego pochodzą z połączenia informacji z ERA5, oraz z EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2 oraz danych przyspieszonych dostarczanych na żądanie przez OSI SAF.

C3S zastosował się do zalecenia Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), aby wykorzystać ostatni 30-letni okres do obliczania średnich klimatycznych i zmienił okres referencyjny 1991-2020 w Biuletynach Klimatycznych C3S obejmujących styczeń 2021 r. Dla przejrzystości przedstawiono liczby i grafiki dla obu okresów referencyjnych (też 1981-2010).

 

Źródło: copernicus.eu


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

 

Stworzone przez allblue.pl