PL   |   EN

Dlaczego ruch klimatyczny musi robić więcej, aby zmobilizować osoby starsze?

Dlaczego ruch klimatyczny musi robić więcej, aby zmobilizować osoby starsze?
źródło : pixabay.com
Niektórzy mówią, że wiek to tylko liczba. Inni wiek kojarzą z mądrością. A może to stan umysłu. Cokolwiek to jest, wiek jest czynnikiem postępu klimatycznego, a odnowiona dynamika klimatu, musi zmobilizować często pomijaną starszą grupę demograficzną.

Do tej pory globalny ruch klimatyczny masowo angażował młodych ludzi. Przed pandemią COVID świat był świadkiem fali protestów klimatycznych prowadzonych przez studentów, co doprowadziło do szerszej debaty publicznej i zwiększonej reprezentacji młodzieży na kluczowych forach międzynarodowych .

Chociaż te kamienie milowe stanowią ważny postęp, rok 2020 jest najgorętszym rokiem w historii, a „luka emisyjna” w celu uniknięcia katastrofalnych zmian klimatycznych nadal się powiększa . Wymagana jest przyspieszona reakcja całego społeczeństwa.

Osoby starsze są stosunkowo niewidoczne w dyskusjach na temat klimatu w porównaniu z grupą demograficzną młodzieży, ale są prawdopodobnie najbardziej krytyczne dla szerszych działań na rzecz klimatu. Oto powody dla których warto poszerzyć młodzieńczy impet, aby zaangażować i wzmocnić osoby starsze.

Rosnące emisje, a wrażliwość

Osoby starsze są nieproporcjonalnie podatne na zmiany klimatyczne, w szczególności na niekorzystne skutki zdrowotne i narażenie na ekstremalne zjawiska pogodowe. Ich podatność na zagrożenia mogą potęgować upośledzona mobilność, izolacja społeczna (w niektórych kulturach) i słaby dostęp do usług. Na przykład 75% zgonów spowodowanych huraganem Katrina w Stanach Zjednoczonych w 2005 r. miało co najmniej 60 lat.

W przeciwieństwie do tego, ślad węglowy na mieszkańca wśród osób starszych może obejmować stosunkowo wysokie zużycie energii w budynkach mieszkalnych i uzależnienie od samochodu. Z biegiem czasu osoby w młodszym pokoleniu, które mają duży ślad węglowy, mogą wprowadzić wyższe emisje na mieszkańca w późniejszym życiu.

Wzrośnie populacja osób starszych i udział emisji

Na całym świecie osoby w wieku 65 lat i starsze to najszybciej rosnąca grupa wiekowa, która może stać się jedną z najważniejszych przemian społecznych w tym stuleciu. Nie ogranicza się to do rozwiniętych regionów, takich jak Japonia czy południowa Europa; dwie trzecie osób starszych na świecie żyje obecnie w krajach wschodzących, a większość krajów odnotowuje wzrost liczby i odsetka osób starszych w swojej populacji. Tendencje te mogą spowodować wzrost skumulowanych i proporcjonalnych wkładów w emisje osób starszych w nadchodzących latach.

Sprawiają, że ich głos się liczy

Podobnie jak pokojowy protest, głosowanie w wyborach krajowych jest często uważane za prawo do obywatelstwa. Jednakże, podczas gdy wszyscy starsi obywatele są uprawnieni (lub zobowiązani) do głosowania, wielu młodych ludzi nie może (lub nie robi tego). Ponadto, w krajach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie większość (52%) wszystkich zarejestrowanych wyborców w 2020 r . miała 50 lat i więcej, istnieje długoterminowa tendencja do starzenia się wyborców (wzrost z 41% w 1996 r.). Niektóre badania sugerują , że osoby starsze czują, że będą mniej dotknięte zmianami klimatycznymi w porównaniu z osobami młodszymi i będą mniej zdolne do ich działania, co może mieć wpływ na poparcie dla zmian politycznych.

Potrzebna jest polityka klimatyczna związana ze starzeniem się społeczeństwa

Nie ma dużej spójności polityki dotyczącej starzenia się i zmian klimatycznych. Na przykład Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (i zadania) wymieniają osoby starsze tylko trzy razy , a główny mechanizm śledzenia postępów na poziomie krajowym pokazuje, że tylko jeden kraj (Andora) na 110 raportów na temat wysiłków związanych ze starzeniem się, aby osiągnąć cel w sprawie działań na rzecz klimatu (SDG13).

Starsi ludzie mogą być bogaci

Osoby starsze wspólnie kontrolują coraz większy udział w światowym bogactwie, wydatkach i aktywach. Na przykład populacja w wieku 55 lat i więcej w Stanach Zjednoczonych wydaje już dwa razy więcej niż silnie ukierunkowany rynek milenialsów. Szacuje się, że do 2030 r. tylko 11% aktywów , które można zainwestować w Stanach Zjednoczonych, będą w posiadaniu osób poniżej 45 roku życia. Jednak pomimo posiadania większości praw głosu akcjonariuszy, starsi inwestorzy zwykle mniej zwracają uwagę na czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG). młodsi inwestorzy .

Biorąc pod uwagę pozycję osób starszych, która może pomóc przełożyć retorykę klimatyczną na działanie, w jaki sposób możemy ukierunkować ich mądrość i wpływ? Przywrócenie dynamiki klimatycznej może obejmować podniesienie rangi kwestii i polityk istotnych dla osób starszych, takich jak związane z klimatem zagrożenia i możliwości związane z emeryturami i inwestycjami, oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych, opcje mobilności niskoemisyjnej lub systemy ostrzegania o ekstremalnych warunkach pogodowych.

Wiązałoby się to również z konkretną edukacją i budowaniem zdolności: podczas gdy dzisiejsza młodzież może być narażona na edukację w zakresie zmian klimatycznych w szkole, osoby starsze nie były, a jak dotąd niewiele informacji na temat zmian klimatycznych kierowano do starszych odbiorców. Istnieją jednak godne uwagi wyjątki, takie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku , którego celem jest kształcenie i angażowanie głównie emerytów.

COVID uwydatnił nasze globalne wzajemne powiązania, przy czym ani młodzi, ani starsi nie są odporni na jego bezpośrednie lub pośrednie skutki. W tym sensie zmiana klimatu jest podobnie bezkrytyczna. W odpowiedzi byliśmy świadkami, jak obrońcy klimatu, tacy jak Sir David Attenborough i Greta Thunberg, pomagają zniwelować przepaść pokoleniową. Taka międzypokoleniowa solidarność stanowi obietnicę bardziej inkluzywnej agendy klimatycznej, w której troska o przyszłość jest przywoływana wraz z poczuciem spuścizny i impulsem do troski o tych, którzy przyjdą później.

Kiedy wspólnie mierzymy się z kryzysem klimatycznym, potrzebujemy całej wielkości, jaką możemy wypracować, od młodych do starych i wszystkich pomiędzy. Teraz nadszedł czas na działanie włączające.

Źródło: theconversation.com


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

 

Stworzone przez allblue.pl