PL   |   EN

Nie my i oni – głos osób starszych w kryzysie klimatycznym

Nie my i oni  głos osób starszych w kryzysie klimatycznym
źródło : pixabay.com
Kryzys związany z koronawirusem uwypuklił pilną potrzebę polityki wspierania poważnych zagrożeń, z jakimi możemy się zetknąć z wiekiem , a także zwrócił uwagę na znaczenie zrzeszania się wszystkich pokoleń w celu rozwiązania ważnych problemów społecznych. Ta reakcja jest prawdopodobnie wymagana w przypadku kolejnego kryzysu egzystencjalnego , przed którym stoją zarówno globalni decydenci, jak i jednostki .

Nieodpowiednie przygotowanie do skutecznego łagodzenia skutków zmiany klimatu może znacząco wpłynąć na zdrowe starzenie się. Szacuje się, że w latach 2030-2050 zmiana klimatu doprowadzi do dodatkowych 250 000 zgonów rocznie z powodu malarii, niedożywienia, biegunki i stresu cieplnego. Z powiązanymi kosztami opieki zdrowotnej w wysokości 2-4 mld USD rocznie do 2030 r. 

Wraz z wiekiem jesteśmy bardziej narażeni fizycznie, finansowo i emocjonalnie na ryzyko skutków zmian klimatu, w tym nasilenia się ciężkich zjawisk pogodowych, chorób zakaźnych i zanieczyszczenia powietrza, głównie ze względu na zmiany w mobilności i fizjologii. i ograniczony dostęp do zasobów. Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia, które wykazały, że narażenie na ciepło w wyniku zmiany klimatu może doprowadzić do dodatkowych 38 000 zgonów osób starszych w 2030 r . Raport Panelu Międzyrządowego (IPCC) z 2018 r. na temat klimatu podkreślał, że tylko drastyczne zmiany we wszystkich aspektach społeczeństwa wystarczą, aby odwrócić tendencje rosnącego globalnego ocieplenia. Wraz ze starzeniem się populacji świata , konieczne będzie pobudzanie do działań w zakresie zmian klimatycznych ze strony ludzi wszystkich pokoleń, zwłaszcza tych najbardziej zagrożonych. 

Jednak debata na temat zmian klimatycznych jest często przedstawiana jako narracja o różnicach międzypokoleniowych, przy czym osoby starsze postrzegane są jako osoby przynoszące wysoki poziom konsumpcji przez całe życie i w dużej mierze apatyczne wobec kwestii zmian klimatycznych. Jednak w przeciwieństwie do tego, brytyjskie badanie postaw z 2010 r. wykazało, że 68 procent osób w wieku 55-65 jest bardzo lub dość zaniepokojonych zmianami klimatycznymi. 

Dyskusje polityczne na szczeblu międzynarodowym i lokalnym są często współudziałem we wzmacnianiu tego negatywnego poglądu poprzez pomijanie rosnącej podatności na zmiany klimatyczne w miarę starzenia się, a następnie nieuwzględnianie osób starszych w debatach politycznych. Na przykład Cele Zrównoważonego Rozwoju na 2030 r ., które określają cele „promowania dobrobytu przy jednoczesnej ochronie planety”, wymieniają osoby starsze tylko dwa razy.   

Wydaje się, że brak nacisku w polityce materializuje się we własnych poglądach starszych ludzi, przy czym ta grupa jest bardziej skłonna wierzyć, że zmiany klimatyczne na nich nie wpłyną, a ludzie bardziej ogólnie wierzą, że zmiany klimatyczne nie wpłyną negatywnie na ich zdrowie. Na przykład, 61% Amerykanów poświęciło mało uwagi lub wcale nie zastanawiało się, w jaki sposób „ globalne ocieplenie ” może wpłynąć na zdrowie ludzi

Brak zrozumienia i wiedzy na temat zmian klimatycznych sprawia, że ​​wiele osób ma poczucie, że nie mają doświadczenia, które pozwoliłoby im wnieść istotny wkład w sprawy środowiskowe. Skutkuje to wyraźnymi barierami w podejmowaniu działań w zakresie zmian klimatycznych, gdzie wolontariat środowiskowy zmniejsza się wraz z wiekiem w porównaniu z innymi obszarami wolontariatu. 

Zwłaszcza osoby starsze mogą być nieocenionym zasobem działaczy na rzecz rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. Aby inspirować działania na rzecz zmian klimatycznych w ciągu całego życia, konieczne jest lepsze zrozumienie bezpośredniego wpływu zmian klimatycznych na ludzi i politykę, przy jednoczesnym umożliwieniu działania na rzecz klimatu na każdym etapie naszego życia. Wykorzystanie międzypokoleniowej solidarności i spuścizny, myślenie o pozostawieniu czystej planety dla przyszłych pokoleń  zostały zidentyfikowane jako kluczowe dźwignie w tym zakresie. 

Przykłady starszego aktywizmu klimatycznego istnieją na całym świecie, ale często są one odsuwane na bok w świadomości publicznej przez bardziej znane protesty przeprowadzane przez młodsze grupy, takie jak młodzieżowe strajki w szkołach klimatycznych. Grupa kampanijna Our children's trust jest grupą kampanijną prowadzoną przez dorosłych, skoncentrowaną na wspieraniu młodych działaczy na rzecz klimatu „aby wzmocnić i wesprzeć młodzież w walce o swoje zgodne z prawem dziedzictwo”. W Wielkiej Brytanii 91 -letni członek Extinction Rebellion (XR) został aresztowany za blokowanie dróg w pobliżu portu. Celebrowanie tych przykładów może pomóc w zwalczaniu bezproduktywnych stereotypów dotyczących poglądów osób starszych na zmiany klimatyczne i promować znaczenie włączania głosu osób starszych w debatę na temat klimatu. 

Włączenie osób starszych w dyskusje polityczne od poziomu oddolnego do międzynarodowego może pomóc wskazać na pilny wpływ zmian klimatycznych na zdrowie w miarę starzenia się. Umożliwienie starszym osobom uczestniczenia w rozmowie może pomóc w kształtowaniu procesu podejmowania decyzji, tak aby odzwierciedlało ich potrzeby i odpowiednio odnosiło się do problemów związanych ze zmianą klimatu, z którymi mamy do czynienia w miarę starzenia się.   

Aby naprawdę zaradzić kryzysowi klimatycznemu, musimy zapewnić, aby polityka i aktywizm w zakresie zmian klimatycznych działały zarówno na osoby starsze, jak i młode. Wiemy, że społeczeństwo się starzeje, a zmiany klimatyczne i wynikające z nich skutki niosą ze sobą znaczne zagrożenia dla starzejącej się populacji . Jak odpowiemy na ten problem, określi nas na pokolenia. 


Informacje tę otrzymujesz od nas w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekrozwoju projektu "#klimaSENIORE - aktywizacja seniorów na rzecz klimatu", który jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowiedz się więcej o projekcie #klimaSENIORE

Stworzone przez allblue.pl