PL   |   EN

W czwartek Ministrowie środowiska spotkają się na posiedzeniu Rady ds. Środowiska

W czwartek Ministrowie środowiska spotkają się na posiedzeniu Rady ds. Środowiska
źródło : pixabay.com
W lipcu 2021 r. Komisja Europejska uruchomiła pakiet legislacyjny "Fit For 55", którego celem jest przegląd różnych aktów prawnych, aby osiągnąć nowy cel klimatyczny UE zakładający co najmniej 55-procentową redukcję emisji netto do 2030 r.

Ministrowie środowiska spotkają się na posiedzeniu Rady ds. Środowiska w czwartek 17 marca (porządek obrad tutaj), a dyskusje prawdopodobnie obejmą negocjacje między państwami członkowskimi określające wspólne zasady i określające sporne kwestie dotyczące pakietu "Fit for 55", w szczególności unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), w tym wniosku dotyczącego nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla transportu drogowego i budynków (ETS2),  Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), LULUCF i Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF). 

CAN Europe wzywa ministrów do dalszego zwiększania ogólnych ambicji pakietu oraz do zapewnienia adekwatności, sprawiedliwości i redukcji emisji polityki UE o co najmniej 65 proc. w celu wypełnienia zobowiązań Europy wynikających z porozumienia paryskiego dotyczących ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C. 

Będzie to pierwsze spotkanie ministrów środowiska od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego. Trwające bombardowanie Ukrainy spowodowało kryzys humanitarny, w tym tysiące ofiar cywilnych, ocalałych szukających schronienia i setki tysięcy uciekających z kraju, szukających ochrony. Liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie w najbliższych dniach. Pragniemy deeskalacji i wzywamy wszystkie strony do ochrony ludności cywilnej przed atakami.

Rosyjska inwazja na Ukrainę w pełni obnażyła zależność Europy od importu paliw kopalnych i jej podatność na zagrożenia, po raz kolejny, ale niepodobnie do nigdy dotąd.  UE opiera się na imporcie gazu kopalnego, ropy naftowej i węgla w celu napędzania swojego systemu energetycznego. W szczególności ponad 40% importu gazu kopalnego do UE pochodzi z Rosji, a gazociągi biegnące przez Ukrainę przenoszą obecnie około 13% całkowitego importu Europy. Musimy zatem zwiększyć tempo transformacji energetycznej.  Im bardziej możemy przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii, środków oszczędzania energii i zielonych inwestycji, tym szybciej uniezależnimy się od węgla, gazu kopalnego, energii jądrowej i ropy naftowej.

Zwiększenie niezależności energetycznej UE i walka z kryzysem klimatycznym idą w parze. Nadszedł czas na zdecydowane ponowne zaangażowanie się w realizację celów porozumienia paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu. W obecnym kryzysie klimatycznym należy natychmiast podjąć odważne działania, jak ujawnił niedawno nowy raport IPCC. UE powinna to zrobić, szacując i zwiększając ambicje pakietu legislacyjnego "Fit for 55" zgodnie z ograniczeniem wzrostu temperatury do 1,5°C.  Ograniczenie emisji ma kluczowe znaczenie dla odejścia od niebezpiecznych paliw kopalnych i eksporterów, a jednocześnie ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i ochrony ludzi przed gwałtownym wzrostem cen.

Ceny gazu kopalnego w UE podwoiły się już w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale napięcia geopolityczne w poprzednich miesiącach sprawiły, że ceny wzrosły jeszcze bardziej. Dlatego zapewnienie wystarczającego wsparcia dla transformacji gospodarstw domowych o niskich dochodach jest dziś jeszcze ważniejsze niż wcześniej.

Wiele osób w Europie wciąż dochodzi do siebie po wieloaspektowym wpływie COVID na ich życie, a jednocześnie jest coraz bardziej dotkniętych rosnącymi cenami energii i cenami konsumpcyjnymi w wyniku jednego z najgorszych kryzysów cen gazu kopalnego w historii.  Wydarzenia te grożą popchnięciem milionów ludzi w ubóstwo energetyczne, z poważnymi obawami o problemy społeczne w całym bloku. W związku z tym ważne jest, aby unijni decydenci zapewnili sprawiedliwą społecznie transformację i uzgodnili solidne ramy prawne, uzupełnione wystarczającymi mechanizmami wsparcia, aby pomóc gospodarstwom domowym o niskich dochodach i społecznościom znajdującym się w trudnej sytuacji w transformacji.

Negocjacje w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego "Fit for 55" są kluczowym elementem tego procesu.  W związku z tym, że w ciągu najbliższych kilku tygodni i miesięcy nadejdą kluczowe momenty legislacyjne, takie jak zbliżająca się Rada ENVI, Rada Europejska w dniach 24-25 marca i głosowania w Parlamencie Europejskim nad kilkoma wnioskami w maju/czerwcu/lipcu, UE nie może sobie pozwolić na utratę minuty na przyspieszenie Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększenie ambicji swojego prawodawstwa w zakresie klimatu i energii "Fit for 55".

 

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl