PL   |   EN

Jakiej polityki klimatycznej oczekujemy po dzisiejszych głosowaniach Parlamentu Europejskiego

Jakiej polityki klimatycznej oczekujemy po dzisiejszych głosowaniach Parlamentu Europejskiego
źródło : CAN-Europe
Negocjacje w sprawie kluczowych dokumentów klimatycznych pakietu Fit For 55, który został zainicjowany przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r., zbliżają się do krytycznych momentów. 8 czerwca na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad raportami dotyczącymi unijnego systemu handlu emisjami (ETS), w tym nad propozycją nowego systemu handlu emisjami dla transportu drogowego i budynków (ETS2), rozporządzeniem w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) oraz rozporządzeniem w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). 

Dzisiejsze głosowania w Parlamencie Europejskim

CAN Europe wzywa członków Parlamentu Europejskiego do dalszego zwiększenia ogólnych ambicji pakietu i zapewnienia, że polityki Unii są odpowiednie, sprawiedliwe i ograniczają całkowite emisje w UE o co najmniej 65% do 2030 r. w celu wypełnienia zobowiązań Europy wynikających z Porozumienia Paryskiego dotyczących ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C. Propozycja Komisji dotycząca ETS, ESR i LULUCF daje jedynie -52,8% rzeczywistych emisji (-55% emisji netto). Teraz zadaniem współustawodawców, Parlamentu Europejskiego i Rady UE, jest poprawienie tych propozycji, zwiększenie ogólnych ambicji i wypełnienie luki w celu osiągnięcia niezbędnej co najmniej 65% redukcji emisji do 2030 r. Negocjacje toczą się w czasie trwającej w Ukrainie wojny. 

Rosyjska inwazja na Ukrainę po raz kolejny, ale inaczej niż kiedykolwiek wcześniej, w pełni ujawniła zależność Europy od importu paliw kopalnych oraz jej słabość.
Zwiększenie niezależności energetycznej Unii i walka z kryzysem klimatycznym idą ze sobą w parze. Czas na ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C i na uniknięcie najgorszych skutków zmiany klimatu, co jest głównym celem Porozumienia Paryskiego, szybko się kończy i stanie się nieosiągalny, jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań. Zostało to również ostatnio potwierdzone w najnowszym raporcie IPCC oraz w raporcie WMO na temat stanu klimatu na świecie, w których podkreślono, że niezbędne jest podjęcie bezprecedensowych i odważnych działań w tej dekadzie. UE powinna podjąć takie działania poprzez przyjęcie pakietu przepisów dotyczących klimatu i energii, które pozwoliłyby jej wyjść poza niewystarczający cel "co najmniej 55% emisji netto" na rok 2030 i zamiast tego osiągnąć co najmniej 65% redukcji emisji. Wymaga to od posłów do Parlamentu Europejskiego zwiększenia ambicji każdej z trzech polityk klimatycznych, nad którymi będą głosować w komisji ds. środowiska. 

Postulaty organizacji klimatycznych

UE nie może sobie pozwolić na stracenie ani chwili na przyspieszenie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększenie ambicji w zakresie przepisów klimatycznych i energetycznych "Fit for 55", dlatego powinna:

- dokonać przeglądu najważniejszych unijnych dokumentów dotyczących klimatu i ich zmiany, aby umożliwiły Unii osiągnięcie celu 1,5°C określonego w Porozumieniu Paryskim, aby uniknąć pogorszenia i nieodwracalności zmian klimatu, które już są odczuwalne w Europie i na świecie;

- spowodować, że ambitna polityka klimatyczna jest osadzona w szeroko zakrojonej, sprawiedliwej społecznie transformacji, której istotną częścią jest solidny Społeczny Fundusz Klimatyczny;

- w zakresie systemu handlu emisjami (ETS) zwiększyć ambicje, aby do 2030 roku osiągnąć redukcję emisji o co najmniej 70%;
- natychmiast wycofać bezpłatne uprawnienia w ETS, również w celu dostosowania się do wprowadzenia mechanizmu wyrównywania emisji dwutlenku węgla na granicy (CBAM);

- w zakresie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), zapewnić redukcję emisji o co najmniej 50% do 2030 roku;

- w zakresie rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) zapewnić ambitne przepisy dotyczące LULUCF (cel -600Mt do 2030 r.) z uczciwymi zasadami rozliczania, niezbędne do ochrony i odbudowy pochłaniaczy gazów cieplarnianych i różnorodności biologicznej. Należy utrzymać oddzielny cel w zakresie pochłaniania. Należy zlikwidować elastyczność systemu ETS i ESR.

Stworzone przez allblue.pl