PL   |   EN

Alexandra Narvaez i Alex Lucitante w obronie naturalnego dziedzictwa Ekwadoru

Goldman Enviornmental Prize
źródło : The Goldman Environmental Prize
Alex Lucitante (lat 29) i Alexandra Narvaez (lat 30) za swoją działalność w obronie naturalnego dziedzictwa Ekwadoru otrzymali nagrodę Goldman Enviornmental Prize. Tych dwoje młodych ludzi poczuło odpowiedzialność za ochronę terytorium swoich przodków Cofán z Sinangoe, gdy stanęli na czele ruchu rdzennych mieszkańców Ekwadoru, by chronić dziewicze terytorium lasów deszczowych przed niszczycielską działalnością towarzyszącą wydobyciu złota.

Zagrożone dziedzictwo

Terytorium przodków Cofán z Sinangoe, położone jest w północnym Ekwadorze Wokół parku narodowego Cayambe-Coca w lesie tropikalnym w ziemi pasta Aguarico, dopływu Amazonki. Dziesięć terenów do ponad 1500 milionów lasów deszczowych, mokradeł, lagun polodowcowych i ośnieżonych gór. W okolicy 3000 gatunków drewna, 50 gatunków drewna, 650 gatunków drewna oraz 100 gatunków płyt i płazów. 

Cofán to mały naród, liczący zaledwie 1200 ludzi, ich kultura i życie w wielkich osiągnięciach jest osiągane z naturą. Pomimo odwiecznego prawa społeczności Cofán do swojej ziemi, która żyje na tym terytorium od tysięcy lat, rząd ekwadorski nie uznawał udziału w pełni. Teren deszczowego był zbyt pociągający dla rządu, który lasu, który dał podobno, aby zobaczyć te kontrole na przemysłowych wydobycie złota na wysoki poziom.

Pieszy patrol i technika w obronie dziedzctwa

Aleksandra wraz z młodzieżą i starszym Cofán utworzyła w 2017 r. patrol o wezwanie La Guardia, aby monitorować i powstrzymywać nielegalną działalność na ich terytorium. 

Już w 2017 r. patrolowanie dla nowszych obozowiskowych urządzeń technicznych wzdłuż brzegów na brzegów obciążonych. Po usługach dochodzeniu okazało się, że rząd ekadorski wydał 20 koncesji na wydobycie na ilość, a 32 kolejne są w toku. Koncesje zostały rozpoczęte na początku kampanii na nowej instalacji w parku - bez informowania i natychmiastowej kampanii reklamowej.

Po odkryciu wydobywczych i koncesji operacjii Alex i Alexandrali się zjednoczyć Cofán i usługi ochrony ich ziemi. Duet wspierał lolaną i opracował strategię kontroli sygnatur dotkniętych wydobyciem. Wzmocniono ilość pieniędzy, wykorzystano ilość fotopułapki oraz nie wykorzystano drona, aby udokumentować nielegalną działalność. Dzięki temu powstaniu archiwum materiałów filmowych i map, które mają być dokumentami dotyczącymi kwestii nielagalnych koncesji i wydobywczych.

Podczas gdy Alexandra organizowała patrole, Alex nagłaśniał sprawę w mediach. Dzięki tym działaniom w ramach zasobów dziedzictwa państwowego 60 krajów kraj i międzynarodowych oraz 14 społeczności lokalnych.

Na początku 2018 r. społeczność Cofán złożyla pozew przeciwko rządowi Ekwadoru za naruszenie ich praw jako społeczności tubylczej i nielegalne przyznawanie koncesji górniczych bez dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody.

W lipcu 2018 r. ekwadorski sąd prowincjonalny unieważnił 52 koncesje na wydobycie, które rząd udzielił z naruszeniem prawa Cofán do konsultacji.Rząd ekwadorski odwołał się od wyroku, ale Aleksandra i Alex nie ustąpili – dalej jednoczyli społeczność, nagłaśnaili sprawę i demonstrowali swój sprzeciw. Dzięki ich nieustęplwości w październiku 2018 r., sąd ponownie orzekł na korzyść Cofán. Sąd orzekł również, że koncesje naruszały prawo do zdrowego środowiska i czystej wody. Wszystkie dotychczasowe operacje wydobywcze zostały wstrzymane, a koncesje anulowane. Decyzja zamknęła drzwi do wydobycia złota w ich ojczyźnie.

Ważny precedens 

Zwycięstwo Alexa i Aleksandry stało się stało precedensem w Ekwadorze, Trybunał Konstytucyjny wykorzystuje sprawę jako przykład – jak szanować prawo rdzennych mieszkańców. Ten numer telefonu 000 akrów dziewiątej, lasu brygadowego w celu naprawy 79

Źródło: Nagroda Środowiskowa Goldmana


Tagi

Stworzone przez allblue.pl