PL   |   EN

Ekonomia w parze z ekologią - zielone budownictwo w Czechach

 Ekonomia w parze z ekologią - zielone budownictwo w Czechach
Czechy od 2009 roku konsekwentnie realizują kolejne przedsięwzięcia i programy, które przyczyniły się do poprawy w sektorze budownictwa w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji.

Programy koncentrowały się zarówno na zmniejszeniu zużycia energii w budynkach mieszkalnych poprzez np. ocieplenie, a także budowie domów czy bloków o bardzo niskim zużyciu energii, które wykorzystują przyjazne dla środowiska metody ogrzewania oparte na odnawialnych źródłach energii oraz adaptacja w odpowiedzi na zmiany klimatu. W pierwszym okresie finansowania w latach 2014-2021 z programów unijnych trafiło blisko 650 mln euro do ponad 74 000 beneficjentów. 


W 2021 roku program przeszedł do drugiej  fazy i rozszerzył wsparcie na kolejne elementy. Czechy otrzymały dofinansowanie z programu Recovery & Resilience Facility o wartości 769 mln euro. Szacuje się, że od 2026 r. program przydzieli prawie 162 mln euro rocznych uprawnień do emisji. Program nie powinien wspierać projektów związanych z wykorzystaniem gazu pochodzącego z paliw kopalnych.

W nowej odsłonie program wspiera:

 • Renowacje budynków rodzinnych i bloków poprzez: docieplenie elewacji, dachów, stropów, wymianę okien i drzwi;
 • Budowę domów jednorodzinnych i bloków w tzw. standardzie domów pasywnych;
 • Zakup domów i mieszkań o bardzo niskim zużyciu energii;
 • Zakup systemów solarnych i fotowoltaicznych;
 • Magazynowanie wody deszczowej, odzysk  ścieków;
 • Budowę zielonych dachów  i technologię zacieniania na zewnątrz;
 • Odzysk ciepła ze ścieków, podgrzewanie wody
 • Kontrolowane systemy wentylacji z odzyskiem ciepła;
 • Wymiana  źródeł ciepła na pompy ciepła, kotły lub lokalne źródła biomasy, kotły gazowo-kondensacyjne;
 • Zakup i montaż stacji ładowania samochodów osobowych;
 • Sadzenie drzew na terenach ogólnodostępnych w pobliżu budynków mieszkalnych.

 

Opis pochodzi z bazy danych dobrych przykładów finansowania inwestycji w ochronę klimatu z funduszy europejskich projektu "Towards Climate-neutral EU: efficient allocation of EU funds" dofinansowanego przez Program Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska.”

Stworzone przez allblue.pl