PL   |   EN

Świat na krawędzi - czy zmiany klimatyczne osiągnęły punkt z którego nie ma odwrotu?

Świat na krawędzi - czy zmiany klimatyczne osiągnęły punkt z którego nie ma odwrotu?
Gigantyczne pokrywy lodowe, prądy oceaniczne i regiony wiecznej zmarzliny mogły już minąć punkt nieodwracalnych zmian.

Według szeroko zakrojonego badania kryzys klimatyczny doprowadził świat na skraj wielu  punktów krytycznych. Okazuje się, że pięć niebezpiecznych punktów krytycznych mogło już zostać przekroczonych ze względu na 1,1C globalnego ogrzewania spowodowanego
do tej pory przez ludzkość. Obejmują one zapadnięcie się pokrywy lodowej Grenlandii , co ostatecznie doprowadziło do ogromnego wzrostu poziomu morza, załamanie się kluczowego prądu na północnym Atlantyku, zakłócenie opadów deszczu, od których miliardy ludzi potrzebują pożywienia, oraz nagłe topnienie bogatej w węgiel wiecznej zmarzliny . Przy ogrzewaniu o 1,5°C, oczekiwanym obecnie minimalnym wzroście, cztery z pięciu punktów krytycznych zmieniają się z możliwych do prawdopodobnych, wynika z analizy. Również przy 1,5 °C możliwe staje się dodatkowe pięć punktów krytycznych, w tym zmiany w rozległych lasach północnych i utrata prawie wszystkich lodowców górskich.

W sumie naukowcy znaleźli dowody na 16 punktów krytycznych, przy czym według szacunków naukowców ostatnie sześć wymagało wywołania globalnego ogrzewania o co najmniej 2C. Punkty krytyczne miałyby obowiązywać w skali czasowej od kilku lat do wieków.
„Ziemia mogła pozostawić „bezpieczny” stan klimatyczny przekraczający globalne ocieplenie o 1°C” – podsumowali naukowcy, a cała ludzka cywilizacja rozwinęła się w temperaturach poniżej tego poziomu. Przejście przez jeden punkt krytyczny często może pomóc w pobudzeniu innych, tworząc kaskady. Jest to jednak nadal badane i nie zostało uwzględnione, co oznacza, że analiza może przedstawiać minimalne zagrożenie.


Profesor Johan Rockström, dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, który był częścią zespołu badawczego, powiedział: „Świat zmierza w kierunku globalnego ocieplenia o 2-3C. „To ustawia Ziemię na kursie przekraczania wielu niebezpiecznych punktów krytycznych, które będą katastrofalne dla ludzi na całym świecie. Aby utrzymać warunki do życia na Ziemi i umożliwić stabilne społeczeństwa, musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec przekraczaniu punktów krytycznych”.
Dr David Armstrong McKay z University of Exeter, główny autor badania, powiedział: „To naprawdę niepokojące. Są powody do żalu, ale są też powody do nadziei. „Badanie naprawdę podkreśla, dlaczego cel paryskiego porozumienia 1,5C jest tak ważny i należy o niego walczyć. „Nie mówimy tego, ponieważ prawdopodobnie osiągniemy kilka punktów krytycznych, wszystko jest stracone i gra jest skończona. Każdy ułamek stopnia, w którym zatrzymamy się powyżej 1,5 stopnia Celsjusza, zmniejsza prawdopodobieństwo trafienia w więcej punktów krytycznych”. Ostatnie badania wykazały oznaki destabilizacji w amazońskich lasach deszczowych, których utrata miałaby „głębokie” konsekwencje dla globalnego klimatu i różnorodności biologicznej, a także dla pokrywy lodowej Grenlandii i prądów Golfsztromu, które naukowcy nazywają południkową cyrkulacją południkową Atlantyku ( Amoc). W niedawnym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu stwierdzono, że ryzyko wywołania punktów krytycznych klimatu staje się
wysokie w przypadku globalnego ocieplenia o 2°C. Analiza opublikowana w czasopiśmie Science oceniła ponad 200 wcześniejszych badań dotyczących przeszłych punktów krytycznych, obserwacji klimatu i badań modelowych. Punktem krytycznym jest przekroczenie progu temperatury, co prowadzi do niepowstrzymanych zmian w systemie klimatycznym, nawet jeśli globalne ogrzewanie się
skończy. Dziewięć zidentyfikowanych globalnych punktów krytycznych to: upadek Grenlandii , Antarktyki Zachodniej i dwóch części pokrywy lodowej Antarktyki Wschodniej, częściowe i całkowite zapadnięcie się lądolodu Amoc, zamieranie Amazonki, zapadanie się wiecznej zmarzliny i zimowe zanikanie lodu morskiego w Arktyce.

Ocena punktu krytycznego Amazonki nie obejmowała skutków wylesiania. „Połączenie ocieplenia i wylesiania może przynieść to znacznie wcześniej” – powiedział Armstrong McKay. Kolejne siedem punktów krytycznych miałoby poważne skutki regionalne, w
tym wymieranie tropikalnych raf koralowych i zmiany monsunu w Afryce Zachodniej. Inne potencjalne punkty krytyczne, które wciąż są badane, obejmują utratę tlenu oceanicznego i poważne zmiany w indyjskim monsunie letnim. Naukowcy definiują przekroczenie punktu krytycznego jako „możliwe”, gdy przekroczony zostanie minimalny próg temperatury i „prawdopodobnie” poza centralną oszacowaną wartością progową.

Prof. Niklas Boers z Politechniki Monachijskiej powiedział: „Przegląd jest aktualną aktualizacją dotyczącą potencjalnych elementów przechyłu na Ziemi, a zagrożenie przechylaniem się wydarzeń w przypadku dalszego ocieplenia jest realne”. Dodał, że potrzeba znacznie więcej badań, aby zawęzić krytyczne progi temperatury, a obecne szacunki pozostają wysoce niepewne. Profesor Thomas Stocker z Uniwersytetu w Bernie powiedział: „Nauka o punktach krytycznych jest daleka od ukończenia – dopiero się zaczęła – i
potrzebne są znacznie lepsze modele, aby odpowiedzieć na pytanie, jaki poziom ocieplenia jest krytyczny". W maju szwajcarski rząd zaproponował specjalny raport IPCC na temat punktów krytycznych dla klimatu . Prof. Tim Lenton z University of Exeter, współautor analizy, powiedział: „Od kiedy po raz pierwszy oceniłem punkty krytyczne w 2008 r., lista urosła, a nasza ocena ryzyka, jakie stwarzają, dramatycznie wzrosła. „Nasza nowa praca dostarcza przekonujących dowodów na to, że świat musi radykalnie przyspieszyć dekarbonizację gospodarki. Aby to osiągnąć, musimy wywoływać pozytywne społeczne punkty zwrotne ”. Nie może być już więcej ukrywania się i zaprzeczania. Globalne ogrzewanie przyspiesza ekstremalne warunki pogodowe w zadziwiającym tempie i jest
to widoczne w Polsce i poza nią. Analiza Guardiana ujawniła niedawno, w jaki sposób załamanie klimatu spowodowane przez człowieka przyspiesza żniwo ekstremalnych warunków pogodowych na całej planecie. Ludzie na całym świecie tracą życie i środki do życia z powodu coraz bardziej śmiertelnych i częstszych fal upałów, powodzi, pożarów i susz wywołanych kryzysem klimatycznym.

źródło: https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/09/identify-a-ha-moments-fast-climate-action-tipping-points

Stworzone przez allblue.pl