PL   |   EN

Vanuatu publikuje projekt rezolucji domagającej się sprawiedliwości klimatycznej w sądzie ONZ

Vanuatu publikuje projekt rezolucji domagającej się sprawiedliwości klimatycznej w sądzie ONZ
źródło : pixabay.com
Państwo wyspiarskie na Pacyfiku mówi, że 100 krajów popiera jego wezwanie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, aby doradzał w sprawie zobowiązań klimatycznych państw

Vanuatu opublikowało projekt rezolucji ONZ z prośbą o opinię doradczą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w sprawie prawnego obowiązku państw w zakresie działań na rzecz klimatu i konsekwencji powodowania szkód.

Chociaż sąd, który jest głównym organem sądowniczym ONZ, nie ma wiążącej władzy, jego opinia może stanowić podstawę procesów sądowych na całym świecie i wzmocnić pozycję krajów wrażliwych w negocjacjach międzynarodowych.

Vanuatu stoi w obliczu podnoszenia się poziomu mórz i coraz potężniejszych cyklonów, które okresowo paraliżują jego gospodarkę. Ponieważ emisje rosną, a świat pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów klimatycznych, przegrzanie zagraża ekologii, źródłom utrzymania i infrastrukturze archipelagu.

Projekt uchwały ma na celu ustanowienie prawnych dróg sprawiedliwości klimatycznej dla obecnych i przyszłych pokoleń. Został przygotowany z szeroką koalicją 17 krajów, w tym Angoli, Bangladeszu, Niemiec, Mozambiku, Nowej Zelandii, Portugalii i Wietnamu oraz szeregiem małych państw wyspiarskich.

Kevin Chand, doradca prawny stałej misji Vanuatu przy ONZ, powiedział, że ponad 100 krajów wskazało, że poprą rezolucję – powyżej progu zwykłej większości krajów potrzebnych do nadania MTS mandatu w głosowaniu na posiedzeniu generalnym ONZ. montaż. Ale na tym nie poprzestaje. „Szukamy większej większości, ponieważ jest to sygnał dla sądu”.

Obowiązki i konsekwencje

Pytania do MTS o opinię na temat „jakie są obowiązki państw… w celu zapewnienia ochrony systemu klimatycznego i innych części obecnych i przyszłych pokoleń” w oparciu o szereg światowych traktatów i zasad prawa międzynarodowego. Należą do nich Karta Narodów Zjednoczonych, konwencja klimatyczna ONZ, porozumienie paryskie i konwencja ONZ o prawie morza.

Ten ostatni stanowi, że „państwa mają obowiązek ochrony i zachowania środowiska morskiego” i muszą „podjąć wszelkie środki w celu jak najlepszego ograniczenia i kontroli zanieczyszczenia środowiska morskiego z dowolnego źródła”, w tym ze źródeł lądowych.

Po drugie, w dokumencie zadano sądowi pytanie: „jakie konsekwencje prawne wynikające z tych zobowiązań mają państwa, które swoimi działaniami i zaniechaniami spowodowały znaczne szkody w systemie klimatycznym i innych elementach środowiska”? Pytanie zadawane jest w odniesieniu do małych rozwijających się państw wyspiarskich i innych narodów „szczególnie dotkniętych lub szczególnie narażonych na negatywne skutki zmian klimatu” oraz ludzi dotkniętych nimi teraz iw przyszłych pokoleniach.

Margaretha Wewerinke-Singh jest prawnikiem specjalizującym się w arbitrażu w sporach międzynarodowych, który pełni funkcję głównego doradcy w Vanuatu. „Projekt rezolucji zapewnia staranną równowagę między wymiarem ukierunkowanym na sprawiedliwość klimatyczną a wymiarem przyszłościowym. Uznaje, że musimy wyciągnąć wnioski z przeszłości, aby zbudować sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość, oraz że prawo międzynarodowe ma do odegrania rolę w korygowaniu naszej obecnej trajektorii” – powiedziała.

Wydanie przez MTS oświadczenia w tej sprawie naprawdę wzmocni pozycję negocjacyjną krajów rozwijających się”.

Płacenie odszkodowania

Eksperci argumentowali, że opinia MTS mogłaby nadać znaczenie kwestii wsparcia dla ofiar katastrofy klimatycznej, znanej jako „strata i szkoda”. Kwestia ta zdominowała szczyt klimatyczny COP27 w tym miesiącu, na którym narody zgodziły się stworzyć specjalny fundusz strat i szkód .

Rezolucja nie pyta wyraźnie sądu, czy kraje mają obowiązek zapewniania wsparcia w zakresie strat i szkód – pozostawiając sądowi decyzję, czy wziąć pod uwagę tę kwestię.

Zamiast tego w rezolucji „zauważono z najwyższym zaniepokojeniem… że wywołane przez człowieka zmiany klimatu… spowodowały rozległe negatywne skutki i związane z nimi straty i szkody dla przyrody i ludzi”. Uznaje, że wzrost temperatury, ekstremalne warunki klimatyczne i pogodowe oraz zjawiska o powolnym początku, takie jak podnoszenie się poziomu mórz i pustynnienie, „będą stwarzać coraz większe zagrożenia społeczne, kulturowe, gospodarcze i środowiskowe”.

Na początku tego roku, w zaktualizowanym planie klimatycznym 2030 , Vanuatu określiło środki warte 178 milionów dolarów, które chce podjąć, aby zareagować na straty i szkody. Obejmują one przystępne cenowo mikroubezpieczenia, podstawową opiekę zdrowotną, ochronę przesiedleńców i ewentualną relokację społeczności z dala od zagrożeń. Vanuatu twierdzi, że większość funduszy musiałaby pochodzić od międzynarodowych darczyńców.

Prezydent Vanuatu, Nikenike Vurobaravu, wykorzystał szczyt klimatyczny Cop27 w Sharm el-Sheikh, aby skonsolidować poparcie dla inicjatywy .

Stała misja tego kraju przy ONZ zapowiedziała, że ​​rozpocznie konsultacje z innymi państwami członkowskimi w ciągu najbliższych kilku tygodni, a głosowanie spodziewane jest na początku 2023 roku.

Jednym z kluczowych celów jest UE, która ma nadzieję, że podstawowa grupa zwolenników formalnie poprze rezolucję.

Źródło: climatechangenews.com

Tagi

Stworzone przez allblue.pl