PL   |   EN

W listopadzie emisje CO2 w UE osiągnęły najniższy poziom od 30 lat

W listopadzie emisje CO2 w UE osiągnęły najniższy poziom od 30 lat
źródło : pixabay.com
W listopadzie tego roku odnotowano najniższe wartości dla miesiąca w UE od co najmniej 30 lat: całkowita emisja CO2; zużycie gazu; emisje CO2 z sektora elektroenergetycznego; wytwarzanie energii z paliw kopalnych.

Energetyka Emisja CO2 i zużycie węgla spadły trzeci miesiąc z rzędu. Całkowite emisje CO2 spadają od lipca, co jest spowodowane dramatycznym ograniczeniem zużycia gazów kopalnych w przemyśle i budynkach.

Ustalenia te opierają się na śledzeniu przez CREA emisji CO2 w UE w czasie zbliżonym do rzeczywistego . 

Powszechne były oczekiwania, że ​​kryzys związany z paliwami kopalnymi doprowadzi do wzrostu emisji w UE. Było to oparte na nieporozumieniu: UE zwiększała import paliw kopalnych z całego świata, ale powodem nie był wzrost konsumpcji. Unijne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej starały się raczej zastąpić utracone dostawy z Rosji, ponieważ kraj ten odciął eksport gazu do UE, a UE z kolei zakazała importu węgla z Rosji. Ponadto słaba produkcja energii jądrowej i wodnej prowadziła do wzrostu zapotrzebowania na węgiel i gaz na początku 2022 r.

Redukcja emisji spowodowana jest wpływem na wysokie ceny popytu w połączeniu ze wzrostem produkcji energii wiatrowej i słonecznej. Produkcja energii wodnej wzrosła po załamaniu, którego doświadczyła latem, ale francuski operator elektrowni jądrowych EdF nie był w stanie osiągnąć swoich celów dotyczących ponownego uruchomienia reaktorów, co spowodowało ponownie rekordowo niską produkcję jądrową w listopadzie.

W sektorze energetycznym zarówno moc węglowa, jak i gazowa spadły w listopadzie rok do roku. Węgiel zyskał udział w elektroenergetyce cieplnej, gdyż spadek produkcji w gazie był około czterokrotnie większy niż spadek w produkcji w węglu.

Zarówno produkcja wiatrowa, jak i słoneczna ustanowiły nowe rekordy w tym miesiącu (chociaż energia słoneczna jest oczywiście dość niska w zimie w wartościach bezwzględnych).

Zrurzycie energii 

 

Jednak głównym motorem spadku emisji są redukcje zużycia energii elektrycznej i gazu spowodowane wysokimi cenami.

Łagodna pogoda nie jest głównym wytłumaczeniem spadku emisji, ponieważ przyczyniła się do 10% redukcji zapotrzebowania na gaz poza energetyką, podczas gdy rzeczywiste zapotrzebowanie spadło o 26%. W sektorze energetycznym łagodniejsze temperatury mogą odpowiadać za 4 punkty procentowe 12-procentowego spadku popytu. Innymi słowy, około jedna trzecia spadku zapotrzebowania na gaz i zapotrzebowanie na energię była spowodowana łagodniejszą pogodą niż w 2021 r.

Innymi słowy, zapotrzebowanie na gaz z regulacją temperatury spadło o 20%, podczas gdy zapotrzebowanie na energię z regulacją temperatury spadło o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym w listopadzie. Wysokie ceny energii powodują zmniejszenie popytu, zarówno poprzez środki oszczędzania energii, takie jak niższe temperatury w pomieszczeniach, jak i całkowite ograniczenie aktywności.

Zapotrzebowanie na gaz skorygowane o temperaturę pochodzi z modelu regresji, który przewiduje zmiany zapotrzebowania na gaz w oparciu o potrzeby grzewcze w każdym państwie członkowskim UE. Obliczamy dzienną ważoną populacją średnią liczbę stopni ogrzewania (stopnie poniżej 15°C) z siatkowych danych dotyczących temperatury i populacji.

Wysokie ceny paliw kopalnych zachęcają również do dramatycznego przyspieszenia inwestycji w czystą energię i efektywność energetyczną, co z czasem będzie miało duży wpływ na emisje.

Tredy w poszczególnych krajach

Dramatyczne redukcje produkcji jądrowej miały miejsce we Francji i Niemczech. W Niemczech wzrost produkcji energii wiatrowej i słonecznej zrekompensował zamknięcie elektrowni jądrowych, a niewielka redukcja zapotrzebowania na energię sprawiła, że ​​zarówno produkcja energii węglowej, jak i gazowej spadła z roku na rok. Spadek produkcji jądrowej we Francji pozostał ogromny, ale równie masowy spadek popytu w połączeniu ze wzrostem produkcji energii wiatrowej i słonecznej uniemożliwił wzrost produkcji z paliw kopalnych. W Hiszpanii, Belgii i we Włoszech wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych i spadek popytu spowodowały spadek cen paliw kopalnych. W Czechach, Polsce, Finlandii, Szwecji i Holandii nie odnotowano wzrostu produkcji czystej energii, ale produkcja energii ze źródeł kopalnych mimo wszystko spadła z powodu spadku popytu.

Perspektywy na grudzień

Pierwsza połowa grudnia charakteryzowała się chłodniejszą pogodą niż rok wcześniej. Jednak całkowite emisje pozostały znacznie poniżej poziomu z 2021 r., co pokazuje, że zmniejszenie zużycia gazu i energii elektrycznej nie wynikało głównie z pogody. Emisje z sektora energetycznego zaczęły ponownie rosnąć w grudniu, ponieważ sektor ten nadal jest nękany słabymi wynikami elektrowni jądrowych i wiatrowych, które również były bardzo niekorzystne, ale zmniejszone zużycie gazu poza sektorem energetycznym spowodowało ogólny spadek emisji.

 

Źródło: energyandcleanair.org

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl