PL   |   EN

CCPI: Świat daleki od ochrony klimatu, Polska w końcówce rankingu

CCPI: Świat daleki od ochrony klimatu, Polska w końcówce rankingu
źródło : CCPI
Z opublikowanego dziś corocznego zestawienia CCPI, wynika że świat nie radzi sobie z ochroną klimatu i nadal jest daleki od realizacji zapisów porozumienia paryskiego. Polska utrzymała niską pozycję w rankingu, świadczącą o mało ambitnej polityce klimatycznej dotychczasowego rządu.

Już po raz 19 z rzędu organizacje Germanwatch, Instytut NewClimate i CAN International opublikowały ranking CCPI (ang. Climate Change Performance Index), monitorujący postępy poszczególnych państw w łagodzeniu zmian klimatu. W tegorocznym zestawieniu uwzględniono 63 kraje oraz Unię Europejską, które łącznie odpowiadają za ponad 90% światowych emisji gazów cieplarnianych. Ocena obejmowała następujące kategorie: emisja gazów cieplarnianych, energia odnawialna, wykorzystanie energii oraz polityka klimatyczna. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomimo podejmowania proklimatycznych działań przez rządy wielu państw i rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii, redukcja globalnych emisji w myśl porozumienia paryskiego nie będzie możliwa bez znacznego ograniczenia zużycia paliw kopalnych. 

Kto najlepiej chroni klimat, a kto zamyka ranking?

Tak jak w poprzednich latach, autorzy CCPI celowo pozostawili trzy pierwsze miejsca nieobsadzone – to sygnał, że nadal żadne z analizowanych państw nie realizuje działań zgodnych z celem ograniczenia wzrostu globalnej temperatury poniżej 1,5 oC. Najwyższą ocenę (4 miejsce) otrzymała ponownie Dania, a za nią uplasowała się Estonia i Filipiny (odpowiednio 5 i 6 miejsce). 

W końcówce  rankingu znaleźli się główni światowi emitenci – Chiny ponownie na 51 miejscu, a Stany Zjednoczone w porównaniu do poprzedniej edycji CCPI spadły o pięć miejsc zajmując obecnie 57 pozycję.  Trzy ostatnie miejsca w rankingu (pozycja 67-65) zajęły kolejno: Arabia Saudyjska, Iran oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli gospodarz trwającego obecnie szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju. 

Polska blado na tle innych krajów UE

Polska ponownie znalazła się w grupie państw o bardzo niskim zaangażowaniu w ochronę klimatu (kolor czerwony na mapie). Autorzy tegorocznego indeksu CCPI zdecydowali się uplasować nasz kraj na dalekiej 54 pozycji – to najgorszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej. 

Polska otrzymała niskie oceny we wszystkich kategoriach indeksu CCPI. Wśród głównych zastrzeżeń wobec polityki polskiego rządu wymieniono: duży udział energetyki węglowej  w miksie energetycznym i zbyt powolną politykę odchodzenia od węgla, brak długoterminowych strategii m.in. w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, niski udział odnawialnych źródeł w produkcji energii oraz mało aktywną politykę klimatyczną na arenie międzynarodowej. Jednocześnie pozytywnie odnotowano m.in. spełnienie przez Polskę unijnych celów polityki klimatyczno-energetycznej na rok 2020 oraz uruchomienie rządowych programów wspierających instalacje paneli słonecznych i pomp ciepła, a także zakup samochodów elektrycznych i autobusów. 

Najnowsze wyniki CCPI skomentował dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju – „Mimo entuzjazmu polskiego rządu po szybkim podpisaniu Porozumienia Paryskiego obecnie Polska nie nadąża za rosnącymi oczekiwaniami nauki i, dążącej do spełnienia jej oczekiwań, europejskiej polityki klimatycznej. Od Europy, w tym Polski, jako kraju o wysokim poziomie rozwoju w skali świata, oczekuje się szybkiej redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej nawet przed 2050 rokiem. Tymczasem jako kraj nie mamy żadnego dokumentu politycznego w tym zakresie, w tym wymaganej przez Porozumienie Paryskie Długoterminowej Strategii Niskoemisyjnej. Trudno zatem oczekiwać, że ranking CCPI będzie traktował nasze działania poważnie, a nie w ogonie stawki”. 

Dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel i ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju, również zwrócił uwagę na mało ambitną politykę klimatyczną prowadzoną przez rząd. "Polska od lat nie prowadzi aktywnej polityki klimatycznej i odsuwa ważne decyzje ze względów politycznych. Ważniejsze są głosy górników i energetyków niż przyszłość naszych dzieci i wnuków. Brak sprawiedliwych a jednocześnie ambitnych programów odejścia od węgla i gazu ziemnego. Efektywność energetyczna, optymalizacja zarządzania energią, kreowanie proklimatycznych postaw w użytkowaniu energii nie są dostrzegane jako najtańsza inwestycja w transformację energetyczną. Energetyka odnawialna, magazyny, zielony wodór dostrzegane ale nie wystarczająco wspierane nie mogą się przebić jako kluczowa opcja polityki energetycznej. Zamiast rozproszonego modelu opartego na lokalnych systemach hybrydowych mamy mrzonki o zastąpieniu wielkich elektrowni węglowych wielkimi elektrowni jądrowym, które są najdroższymi rozwiązaniami, spóźnionych efektach dla klimatu i zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zmiany w transporcie, łańcuchu żywnościowym to wyzwania mało albo w ogóle nie dostrzegane jako ważkie elementy polityki klimatycznej. Czas obudzić się i zadbać o przyszłe pokolenia w tym jeszcze nienarodzonych, bo to ostatni dzwonek." – stwierdził ekspert. 

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Climate Change Performance Index (CCPI).

 

ChrońmyKlimat.pl
Na podstawie materiałów CCPI

Tagi

Stworzone przez allblue.pl