PL   |   EN

Korzyści z aktywnej polityki klimatycznej dla Polski

Korzyści z aktywnej polityki klimatycznej dla Polski
Przedstawiamy fragment raportu "Paris Pact Payoff", który przedstawia korzyści i uniknięte straty w wyniku aktywnej polityki klimatycznej w Polsce.

Polska jest obecnie jednym z krajów UE, które zużywają najwięcej paliw kopalnych. Jej gospodarka już teraz generuje wiele dodatkowych kosztów, w tym dopłaty do nierentownych kopalń węgla - ok. 3 mld euro rocznie. Ponadto importuje ropę naftową i gaz spoza kraju - od czasu inwazji Rosji na Ukrainę to ponad 50 mld euro rocznie. Propozycja Fit for 55 jest krytykowana za zbyt duże obciążenie finansowe polskiej gospodarki, budżetu państwa i obywateli, iż nie są w stanie wytrzymać 60 mld euro więcej kosztów polityki klimatycznej, co stanowiłoby zaledwie około 2% rocznego polskiego PKB. W świetle ustaleń tego raportu tylko najważniejsze dodatkowe korzyści mogą wynieść nawet 1% polskiego PKB rocznie. Jednak nie wszystko zależy od PKB i w scenariuszu ambitnej polityki klimatycznej kraj, który wykazuje najwyższą liczbę przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza - ponad 5000 rocznie, można by uratować życie ponad 2700 Polaków rocznie. Aktywne działania przyniosą także znacznie większe bezpieczeństwo polskiemu systemowi energetycznemu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Poniższa tabela podsumowuje korzyści dla Polski z aktywnej polityki klimatycznej na rzecz 1,5 st. C. do roku 2030

Kategoria system energetyczny/bezpieczeństwo obejmuje dodatkowe korzyści wynikające z uniknięcia importu paliw kopalnych i uniknięcia inwestycji w wytwarzanie energii z paliw kopalnych. Wpływ na PKB i budżet publiczny oblicza się szacując całkowity popyt na towary i usługi oraz wpływ inwestycji na budżet publiczny. Oszczędności zasobów odnoszą się do śladu materiałowego, zużycia paliw kopalnych w całym cyklu życia i uniknięcia wydobycia rud metali. Korzyści dla zdrowia są obliczane jako uniknięte utracone lata życia i przedwczesna śmiertelność z powodu PM2,5, uniknięta przedwczesna śmiertelność z powodu ozonu, uniknięta nadmierna śmiertelność zimowa i zachorowalność zimowa (astma).

Poniższy wykres pokazuje wartość unikniętych strat klimatycznych z aktywną polityką klimatyczną na rzecz 1,5 st. C i bez niej do roku 2100. 

Uniknięte straty klimatyczne zostały obliczone zgodnie z metodologią opisaną w sekcji 3.2.2, a dane zostały podzielone na poziom poszczególnych krajów, aby zrozumieć wielkość unikniętych strat w ramach ścieżki 1,5°C w porównaniu ze scenariuszami braku działań i określonej polityki do 2100 roku. Wykres wyraźnie pokazuje, że w pierwszym przypadku (aktywnej polityki) uniknięte straty wyrażone w miliardach euro są znacznie wyższe (506 mld euro) niż te przewidywane w scenariuszu zakładającym określoną politykę (149 mld euro). Zatem kierunek działań jest jasny. 

Pobierz raport

Pełny raport "Paris Pact Payoff" można pobrać w języku angielskim

Finansowanie

Publikacja jest współfinansowana z instrumentu finansowego LIFE komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu LIFE_Togetherfor1.5 

Stworzone przez allblue.pl