PL   |   EN

Koalicja na rzecz Wyższych Ambicji gromadzi szerokie poparcie dla naukowego celu klimatycznego na rok 2040

Koalicja na rzecz Wyższych Ambicji gromadzi szerokie poparcie dla naukowego celu klimatycznego na rok 2040
źródło : pixabay.com
Przed komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie celu klimatycznego UE do 2040 r. - szeroki sojusz 14 europejskich organizacji biznesowych i inwestorów, samorządów lokalnych i regionalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego wezwało do przyjęcia opartego na nauce celu redukcji emisji netto o co najmniej 90%, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do poniżej 1,5°C.

W liście skierowanym do Przewodniczących trzech głównych instytucji UE oraz Ministrów Belgijskiej Prezydencji - Koalicja na rzecz Wyższych Ambicji (The Coalition for Higher Ambition, HAC) zaapelowała o ustanowienie celu klimatycznego UE na rok 2040 w postaci co najmniej 90% redukcji emisji netto w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Jest to zgodne z zaleceniem Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu (ESABCC) mówiącym o redukcji emisji netto o 90–95% do 2040 r. Ponadto jak zauważyła ESABCC, dążenie do najbardziej ambitnego celu poprawiłoby sprawiedliwość wkładu UE. Niektórzy członkowie Koalicji, w tym CAN Europe, idą dalej i wzywają do jeszcze wyższych poziomów ambicji.

"Różnorodność, wielkość i zbiorowa wiedza Koalicji wzywającej do osiągnięcia celu opartego na nauce jest wymowna" - powiedziała Chiara Martinelli, dyrektor CAN Europe. "Wysokie ambicje mogą teraz doprowadzić do zielonej i sprawiedliwej transformacji we wszystkich sektorach - skutkując tworzeniem miejsc pracy, możliwościami gospodarczymi, poprawą zdrowia publicznego, ograniczeniem ubóstwa, ochroną socjalną, ochroną zasobów naturalnych i bezpieczeństwem energetycznym, na długo przed rokiem 2040".

Przy temperaturach przekraczających 2,1°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, Europa już doświadcza poważnych skutków zmiany klimatu, powodujących niszczycielskie fale upałów, susze, powodzie, pożary lasów i bezprecedensową utratę różnorodności biologicznej. Pomimo tych wyzwań, nadal istnieje znaczna luka ambicjonalna w wysiłkach na rzecz redukcji emisji. Propozycja celu na 2040 r. jest istotnym zobowiązaniem wynikającym z europejskiego prawa klimatycznego oraz wniosków z zakończonego COP28. W swoim liście HAC podkreśla kluczową rolę przywództwa UE w ustalaniu ambitnego celu klimatycznego, który ma wypełnić lukę na drodze UE do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej.

„Apel środowisk naukowych i pozarządowych o osiągnięcie celu 90% redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2040 roku zbiega się z ostatnimi wypowiedziami wiceministry środowiska Urszuli Zielińskiej w tej sprawie. To dobrze, że w polskim rządzie są osoby świadome, jakie są oczekiwania. Mam nadzieję, że Unia Europejska weźmie pod uwagę prognozy dotyczące korzyści z aktywnej polityki klimatycznej. Także w Polsce będą one duże – rzędu 1% polskiego PKB rocznie. A tymczasem w 2022 roku emisje gazów cieplarnianych w Polsce wzrosły pod wszelką miarę. Nawet jeśli nie o 90%, to czas w ogóle zacząć transformację energetyczną, która przyniesie jakiekolwiek redukcje emisji.” - skomentował publikację listu dr Wojciech Szymalski, Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. 

Pełna treść listu (w jęz. angielskim) dostępna jest na stronie caneurope.org.

Od członków Koalicji na rzecz Wyższych Ambicji:

„Jako mistrzowie ekosystemu efektywności energetycznej, w pełni popieramy apel o bardziej ambitny cel redukcji emisji w UE. Wzywając Komisję, aby nie ustawała w swoich ambicjach, powtarzamy zalecenia ESABCC, aby zmniejszyć emisje o 90% do 2040 roku. Zaszczepmy w każdym zakątku przemysłu klimat „Efektywność energetyczna przede wszystkim” - nadszedł czas, aby UE zaczęła działać!" - Monica Frassoni, prezeska European Alliance to Save Energy.

"Unia Europejska potrzebuje ambitnego celu klimatycznego na rok 2040, polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 90% w porównaniu z rokiem 1990. Aby osiągnąć ten cel, kluczowe będzie przyspieszenie dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia, uwalniając potencjał dojrzałych, gotowych do wdrożenia, czystych i opartych na UE technologii, takich jak ciepło słoneczne" - Valérie Séjourné, dyrektor zarządzająca Solar Heat Europe.

"Wyobrażając sobie Europę neutralną dla klimatu do 2040 r., EAPN podkreśla konieczność transformacji klimatycznej zakorzenionej w sprawiedliwości społecznej. Nasze zaangażowanie wykracza poza cele środowiskowe i obejmuje eliminację podstawowych przyczyn ubóstwa, dbając o to, aby nikt nie został zmarginalizowany w dążeniu do zrównoważonej przyszłości. Wzywamy do podjęcia odważnych działań w celu ochrony naszej planety i priorytetowego traktowania dobrobytu wszystkich ludzi w Europie - co jest świadectwem naszej niezachwianej wizji integracji i zrównoważonego rozwoju" - Juliana Wahlgren, dyrektor European Anti Poverty Network.

"Dane CDP pokazują, że tylko 8% europejskich firm ma cele zerowej emisji netto, aby zdekarbonizować cały swój łańcuch wartości do 2050 roku. Jeśli gospodarka ma działać na rzecz ludzi i planety w dłuższej perspektywie, potrzebujemy konkretnych kroków, aby to osiągnąć. Zmniejszenie emisji z 90% do 95% do 2040 r. to minimum, do którego możemy dążyć, aby zapewnić dobrze prosperującą przyszłość dla przyszłych pokoleń" - Maxfield Weiss, dyrektor wykonawczy CDP Europe.

"UE musi teraz ustalić solidny i wykonalny cel klimatyczny na 2040 r., który zapewni długoterminową pewność i zachęci przedsiębiorstwa do dekarbonizacji w sposób korzystny dla gospodarki i społeczeństwa. Opierając się na dowodach, wzywamy do ograniczenia emisji o „co najmniej 90%" do 2040 roku. Stanowi to silny sygnał do przyspieszenia transformacji w kierunku czystej energii, niezbędnej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz zapewnienia przyszłej odporności i konkurencyjności przemysłowej UE" - Ursula Woodburn, dyrektor, Corporate Leaders Group Europe.

źródło: CAN Europe

Tagi

Stworzone przez allblue.pl