PL   |   EN

Global Energy and Climate Outlook (GECO) 2023

Global Energy and Climate Outlook (GECO) 2023
źródło : JRC
Najnowsza edycja raportu opracowanego przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC) przedstawia zaktualizowane spojrzenie na temat wpływu polityki energetycznej i klimatycznej na osiągnięcie celów porozumienia paryskiego.

Celem niniejszego raportu jest przyjrzenie się inwestycjom w produkcję energii, transformację, regulację podaży i popytu na energię oraz tego, jakie zmiany muszą zajść, aby dostosować globalne emisje gazów cieplarnianych do ścieżki zgodnej z utrzymaniem celu 1,5°C. W raporcie skupiono się także na przewidywanych zmianach na rynku pracy, które związane są z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Zdaniem autorów raportu, globalne emisje nadal nie są na dobrej drodze do osiągnięcia celów określonych w porozumieniu paryskim. Przedstawione w GECO 2023 prognozy dotyczące obecnej polityki energetyczno-klimatycznej wskazują jednak, że globalne emisje osiągną szczyt w ciągu obecnej dekady, co stanowi istotną zmianę oczekiwań w porównaniu z wcześniejszymi latami. Nadal pozostaje jednak „luka” zarówno w osiągnięciu ogłoszonych celów redukcyjnych, jak i w ambicjach, aby dostosować te cele do utrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5°C.

Co podkreślono w GECO 2023, obecna dekada jest kluczowym okresem dla przyspieszenia inwestycji w czyste technologie i obniżenia emisji, aby osiągnąć cel 1,5°C. Zdaniem autorów raportu, w ciągu tej dekady globalne inwestycje w czyste technologie powinny się potroić, wykorzystanie odnawialnych powinno zwiększyć się do 11 TW, a roczna poprawa efektywności energetycznej powinna się podwoić.

 

Raport „Global Energy and Climate Outlook 2023” dostępny jest na stronie JRC.

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl