PL   |   EN

Climate Action Tracker o nowej propozycji KE

Climate Action Tracker o nowej propozycji KE
źródło : pixabay.com
Zdaniem Climate Action Tracker, proponowany przez Komisję Europejską cel klimatyczny na 2040 r. nie jest zgodny ze ścieżką zatrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5°C. Kluczowe są działania przed 2030 r.

Komisja Europejska zaproponowała cel redukcji emisji do 2040 r., który byłby dostosowany do 1,5˚C tylko wtedy, gdyby towarzyszyło mu znacznie wyższe międzynarodowe finansowanie klimatyczne i który, co rozczarowujące, znajduje się na najmniej ambitnym końcu zalecanego zakresu 90-95% - ocenił Climate Action Tracker (CAT).

Nowa propozycja na 2040 r. nie zakłada aktualizacji celu na 2030 r., mimo że konferencja COP trzy lata z rzędu wzywała kraje do zwiększenia ambicji na 2030 r. Nie obejmuje ona stopniowego wycofywania paliw kopalnych i w dużej mierze opiera się na wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla z paliw kopalnych (CCS), w tym w sektorze energetycznym. CCS z paliw kopalnych po prostu kontynuuje zależność od paliw kopalnych i absolutnie nie jest potrzebny w sektorze energetycznym.

Zdaniem CAT, UE nadal nie wnosi swojego sprawiedliwego wkładu w globalne działania na rzecz klimatu - aby to zrobić, potrzebna byłaby głębsza redukcja do 2040 r. i większe finansowanie działań na rzecz klimatu.

Climate Action Tracker  szacuje, że proponowana redukcja o 90% do 2040 r. poniżej poziomów z 1990 r. to w rzeczywistości tylko 84% redukcji poniżej 1990 r. dla wszystkich sektorów - z wyłączeniem zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, ponieważ zakłada się, że sektor ten pozostanie pochłaniaczem netto. Skutki zmian klimatu, szczególnie w 2023 r., pokazały, że poleganie na usuwaniu lasów jest ryzykowną strategią.

"Chociaż cel na 2040 r. jest mile widziany, rządy muszą nadal koncentrować się na poprawie działań na rzecz klimatu w ciągu tej dekady, wzmacniając swoje cele na 2030 r." - powiedziała Sarah Heck z Climate Analytics, przewodnicząca CAT w UE.

"Bez podjęcia przez rządy zdecydowanych działań na rzecz klimatu przed 2030 r., jest bardzo mało prawdopodobne, że świat będzie w stanie osiągnąć poziom zerowy netto do 2050 r., nie mówiąc już o silnym celu na 2040 r." - powiedziała.

W związku z tym CAT opublikował aktualną analizę zmienionego celu UE na 2030 r., przedłożonego UNFCCC w październiku 2023 r. Wynika z niej, że UE nie jest jeszcze w stanie osiągnąć swojego celu na 2030 r., który pozostaje niezmieniony w stosunku do poprzedniego NDC, pomimo wezwania COP do uczynienia go bardziej ambitnym.

CAT nadal ocenia cel UE na 2030 r. jako "niewystarczający", ale obniżył ocenę jej polityki i działań z "prawie wystarczającej" do "niewystarczającej".

"UE powinna zwiększyć swój obecny cel na 2030 r. do co najmniej 65% poniżej poziomów z 1990 r., w tym pochłanianie przez użytkowanie gruntów, aby spełnić minimalne wymagania dotyczące przeniesienia krajowych emisji na ścieżkę 1,5˚C, a także powinna zwiększyć swój cel na 2040 r. do co najmniej zalecanej redukcji o 95%" - powiedziała Mia Moisio z partnera CAT, NewClimate Institute.

 

Więcej informacji

CAT przeprowadzi pełną ocenę i rating celu UE na 2035 r., gdy zostanie on przedłożony UNFCCC w późniejszym terminie w 2024 lub 2025 roku. Uzgodnienie celu na 2040 r. jest częścią procesu definiowania przez UE celu na 2035 r. i zapewnienia, że jest ona na dobrej drodze do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej.

Ocenę UE 2030 można znaleźć na stronie Climate Action Tracker. Niektóre analizy celu na 2040 r. znajdują się w podsumowaniu, a także na stronie celów. Dostępna jest również pełna analiza polityki klimatycznej UE w podziale na sektory.

 

źródło: Climate Action Tracker

Tagi

Stworzone przez allblue.pl