PL   |   EN

Nowy cel klimatyczny 2040 – komentarz CAN Europe

Nowy cel klimatyczny 2040  komentarz CAN Europe
źródło : pixabay.com
Komisja Europejska wydała 6 lutego br. komunikat zawierający pierwszą propozycję celu klimatycznego dla Unii Europejskiej na rok 2040. Zdaniem organizacji CAN Europe zwiększone ambicje są mile widziane, ale 90% redukcja nie wystarczy.

W odniesieniu do komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie celu na rok 2040, CAN Europe przyznaje, że cel redukcji emisji o 90% stanowi wyższy poziom ambicji. Dążenie do osiągnięcia poziomu niższego niż zero netto do 2040 r. świadczy jednak o braku globalnego przywództwa i jest sprzeczne z zobowiązaniem UE do sprawiedliwego udziału w realizacji celu 1,5°C określonego w porozumieniu paryskim. Nie dążąc do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r., UE traci kluczową szansę na uzyskanie znaczących korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Brak ambicji politycznych i nieustalanie celów opartych na podstawach naukowych jest kosztowne w obliczu ekstremalnych zjawisk klimatycznych, które stają się coraz częstsze. Kontynuacja trendu dążenia do niewystarczających celów klimatycznych narazi na niebezpieczeństwo miliony istnień ludzkich, a najbardziej ucierpią na tym najbiedniejsi i najbardziej bezbronni członkowie społeczeństwa. Zarówno Europejska Naukowa Rada Konsultacyjna ds. Zmian Klimatu (ESABCC), jak i własna ocena skutków przeprowadzona przez Komisję Europejską wykazały liczne korzyści płynące z prowadzenia ambitnej polityki klimatycznej. Informując o planowanym celu redukcji emisji o 90%, Komisja Europejska ignoruje wyższą granicę zakresu zalecanego przez własną ocenę wpływu i ESABCC (95%).

„Zwiększone ambicje są oczywiście mile widziane - ale cel redukcji emisji o 90% nadal nie jest wystarczający, aby odpowiednio dostosować się do celu 1,5°C. Realne rozwiązania pozwalające osiągnąć zerowy poziom emisji netto do 2040 r. są oczywiste - potrzebujemy tylko odwagi politycznej, która odpowiada skali wyzwań, przed którymi stoimy" - powiedziała Chiara Martinelli, dyrektor CAN Europe. "Niedawne badania przeprowadzone przez CAN Europe wskazują, że dostosowanie się do celu zerowej emisji netto do 2040 r. przyniosłoby korzyści gospodarcze w wysokości co najmniej 1 biliona euro do 2030 roku. Decydując się na mniej ambitne stanowisko, Komisja Europejska traci doskonałą okazję, aby uzyskać dostęp do tych korzyści".

Dążąc do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r., europejscy decydenci nie muszą szukać dalej niż istniejące pragmatyczne rozwiązania. Krytyczne stopniowe wycofywanie paliw kopalnych powinno mieć najwyższy priorytet, przy czym węgiel powinien zostać wyeliminowany do 2030 roku, gaz kopalny do 2035 roku, a ropa naftowa do 2040 roku. Jednocześnie należy przyspieszyć wdrażanie energii odnawialnej, aby do 2040 r. osiągnąć system energetyczny w pełni oparty na odnawialnych źródłach energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej i słonecznej, a także zwiększyć elastyczność systemu energetycznego. Wysiłki mające na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię i materiały powinny zostać rozszerzone, a rola przywracania natury w celu usuwania dwutlenku węgla z ekosystemów powinna zostać bardziej doceniona. Finansowanie tych działań ze środków publicznych powinno być połączone z trwałym zobowiązaniem do przestrzegania zasady "zanieczyszczający płaci" i konkretnym planem redystrybucji. Rozwiązania te nie są nowymi pomysłami, ale potrzebny jest wyższy poziom ambicji politycznych, aby przyspieszyć ich wdrażanie i osiągnąć zerowy poziom emisji netto do 2040 roku.

„Zbliżające się wybory to ogromna szansa dla obywateli, by zagłosować na program, w którym priorytetem będzie zarówno zwiększenie ambicji klimatycznych, jak i zmniejszenie nierówności" - powiedziała Chiara Martinelli, dyrektor CAN Europe. "Następny Parlament Europejski musi być taki, który będzie skłonny opowiedzieć się za holistyczną wizją społeczno-ekologiczną. Takiej, która podkreśla znaczenie ograniczenia degradacji środowiska. I taką, która będzie działać na rzecz zmniejszenia nierówności społecznych, które pogłębiła bezczynność klimatyczna. W tym celu CAN Europe i jego rozległa sieć będą niestrudzenie pracować przed wyborami, aby pomóc obywatelom w dokonywaniu świadomych wyborów w kwestiach klimatycznych i społecznych, gdy udadzą się do urn wyborczych".

 

źródło: CAN Europe

Tagi

Stworzone przez allblue.pl