PL   |   EN

Europa musi zrobić więcej, aby przystosować się do zmian klimatu - wynika z analizy EEA

Europa musi zrobić więcej, aby przystosować się do zmian klimatu - wynika z analizy EEA
źródło : pixabay.com
Europa musi podjąć natychmiastowe działania, aby sprostać szybko nasilającym się wyzwaniom klimatycznym - stwierdziła unijna agencja ochrony środowiska w swojej pierwszej europejskiej ocenie ryzyka klimatycznego (EUCRA), w której zidentyfikowano 36 głównych zagrożeń.

Przeprowadzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) ocena ryzyka klimatycznego ma na celu identyfikację sektorów wrażliwych na zmiany klimatu oraz priorytetów politycznych w zakresie przystosowania się do tych zmian. Zgodnie z oceną, polityka i środki adaptacyjne w Europie nie reagują w wystarczającym stopniu na szybko rosnące zagrożenia związane ze środowiskiem.

Raport ten jest zgodny z zaleceniami Deklaracji z Liège, podpisanej dwa miesiące wcześniej w ramach belgijskiej prezydencji w Radzie UE. Siedemdziesiąt organizacji, władz lokalnych i pozarządowych organizacji ekologicznych wezwało UE do przyspieszenia wdrażania polityk mających na celu dostosowanie się do zmian klimatu.

"Nasza nowa analiza pokazuje, że Europa stoi w obliczu pilnych zagrożeń klimatycznych, które rozwijają się szybciej niż gotowość naszego społeczeństwa", stwierdziła Dyrektor Wykonawcza EEA Leena Ylä-Mononen.

Zintensyfikowane i natychmiastowe działania

W ostatnich latach Europa coraz częściej doświadczała ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym powodzi, fal upałów, pożarów oraz poważnych i długotrwałych susz.

W raporcie zidentyfikowano 36 głównych zagrożeń klimatycznych dla Europy w pięciu głównych obszarach: ekosystemy, żywność, zdrowie, infrastruktura, gospodarka i finanse. Według raportu, ponad połowa z tych zagrożeń wymaga podjęcia intensywnych i natychmiastowych działań, w szczególności w celu ochrony ekosystemów i ludzi.

"Europejscy i krajowi decydenci muszą działać już teraz, aby zmniejszyć zagrożenia klimatyczne zarówno poprzez szybkie cięcia emisji, jak i zdecydowane strategie i działania adaptacyjne", ostrzegła dyrektor EEA.

Zagrożenia te są "wspólne" dla wszystkich krajów UE. Ocena EEA podkreśliła potrzebę współpracy instytucji europejskich i 27 państw członkowskich oraz zaangażowania szczebla lokalnego i regionalnego w koordynację i wdrażanie planów działania w sytuacjach kryzysowych.

Przypadek suszy

Susza jest jednym z głównych zagrożeń klimatycznych w Europie. Tej zimy odnotowano poważne niedobory zasobów wodnych w regionach przybrzeżnych Półwyspu Iberyjskiego, we Włoszech i na wyspach Morza Śródziemnego.

W tym sezonie w Hiszpanii i Portugalii ogłoszono lub zastosowano ograniczenia w zużyciu wody.  Niektóre regiony w basenie Morza Śródziemnego już znajdują się w stanie pogotowia przeciwpożarowego.

Rekordowe upały w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, w połączeniu z długotrwałym brakiem opadów, miały ogromny wpływ na cieki wodne i wody gruntowe, a także na wzrost roślinności.

Ponadto prognozy sezonowe wskazują na cieplejszą niż przeciętna wiosnę w 2024 roku.

źródło: Drought in the Mediterranean Region January 2024, GDO Analytical Report

W ramach nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, przyjętej w 2021 r., Komisja Europejska (DG ds. Środowiska i DG Wspólne Centrum Badawcze) uruchomiła Europejskie Obserwatorium ds. Susz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (EDORA), które ma na celu podniesienie odporności i adaptacji do suszy w całej UE.

Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) około 30% populacji południowej Europy żyje na obszarach narażonych na stały niedobór wody, a 70% narażone jest na jej niedobór w okresie letnim.

EEA wskazała również, że przedłużająca się susza stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw wody pitnej, a także poważne ryzyko dla produkcji, przesyłu i dostaw energii.

Jednym z zaleceń EEA jest przejście z białek zwierzęcych na białka roślinne uprawiane w sposób zrównoważony w celu zmniejszenia zużycia wody w rolnictwie.

Według Water Food Network do wyprodukowania 1 kg wołowiny potrzeba ponad 15 000 litrów wody, w porównaniu z 322 litrami niezbędnymi do wyprodukowania 1 kg warzyw.

 

tłumaczenie na podstawie Euractiv.com
źródło: Europe must do more to adapt to climate change, says EU environment agency – Euractiv

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl