PL   |   EN

Co UE zrobiła dla Planety i jej obywateli? - nowy raport

Co UE zrobiła dla Planety i jej obywateli? - nowy raport
W czerwcu obywatele UE będą mieli możliwość wpłynąć na przyszłość unijnej polityki klimatycznej i środowiskowej, a także rozliczyć swoich przedstawicieli i domagać się większych ambicji od posłów do Parlamentu Europejskiego (PE) w kluczowych ostatnich latach tej dekady. Obecnie nasza planeta znajduje się na prostej drodze do alarmującego wzrostu temperatury o 2,9oC w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej, przy czym Europa ociepla się jeszcze szybciej, a poziom zanieczyszczenia i degradacji środowiska gwałtownie rośnie; decyzje podjęte w wyborach będą więc miały długotrwałe konsekwencje dla przyszłości Europy i naszej wspólnej zdolności do osiągnięcia celów klimatycznych.

BirdLife Europe, Climate Action Network (CAN) Europe, European Environmental Bureau, Transport & Environment i Biuro Polityki Europejskiej WWF podjęły współpracę nad kompleksowym raportem i pakietem przetłumaczonych materiałów medialnych. Inicjatywa ta podkreśla regionalne i krajowe przykłady pozytywnego wpływu UE poprzez ambitną politykę klimatyczną i przyrodniczą. Projekt ma na celu sprawienie, by korzyści te stały się konkretnie odczuwalne dla obywateli całej Europy poprzez zapewnienie przystępnych, znanych im przykładów za pośrednictwem różnych formatów medialnych, skutecznie wypełniając lukę między rezultatami polityki a codziennymi doświadczeniami.

Pełny raport nt. UE

Dostępny już publicznie raport przedstawia na 108 stronach kluczową rolę, jaką Unia Europejska odegrała w kształtowaniu pozytywnych zmian w 10 obszarach polityki środowiskowej i klimatycznej - od odtwarzania i ochrony przyrody, przez bezemisyjne pojazdy elektryczne, po wspieranie osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. A to wciąż nie jest wyczerpująca lista! 

Podkreślono, dlaczego niektóre zmiany były w ogóle konieczne i, co najważniejsze, co takiego UE powinna zrobić, aby przybliżyć nas do osiągnięcia w przyszłości poziomu zerowego netto, zerowej emisji zanieczyszczeń i sprawiedliwości społecznej. 

Przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i jego skutkom musi stanowić kluczowy priorytet w następnej kadencji UE. Nasza planeta znajduje się na prostej drodze do alarmującego wzrostu temperatury o 2,9oC w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej, przy czym Europa ociepla się jeszcze szybciej, a my wciąż obserwujemy wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska i postępującą degradację terenów naturalnych.

UE poczyniła pierwsze ambitne kroki w zakresie działań na rzecz klimatu i przyrody, a w ramach Europejskiego Zielonego Ładu podjęto pilne działania w związku z potrójnym kryzysem związanym z zanieczyszczeniem, klimatem i przyrodą oraz zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom. Potrzebne są jednak dalsze działania, aby zapewnić więcej korzyści jakie może zaoferować UE ludziom i planecie - w tym grupom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji! Przyszli posłowie do PE i komisarze nie mogą sobie pozwolić na przymykanie oczu na kryzys klimatyczny i ignorowanie prawnie wiążących celów klimatycznych UE.

UE ograniczy swoje emisje do 48% poniżej poziomów z 1990 r. do 2030 r., do 60% w 2040 r. i do zaledwie 64% w 2050 r., czyli znacznie poniżej zera netto i znacznie poniżej swoich własnych celów. Co ważniejsze, aby osiągnąć cel określony w Porozumieniu Paryskim, UE musi wyznaczyć sobie ambitniejsze cele w zakresie emisji i przesunąć termin osiągnięcia neutralności klimatycznej na rok 2040 r., czyli dziesięć lat wcześniej niż jest to planowane obecnie. Stosowanie rozwiązań opartych na przyrodzie i budowanie odporności przyrody są niezbędne do walki ze zmianami klimatu.

Zbliżające się wybory europejskie w 2024 r. stanowią wyjątkową okazję dla nas wszystkich, jako obywateli UE, aby naciskać na podjęcie tych działań i wybrać decydentów, którzy rozumieją pilność obecnej sytuacji i będą otwarci na wysłuchanie naszych postulatów.

Przykład wpływu UE na środowisko i społeczeństwo w Polsce

Program Czyste Powietrze Plus, zainicjowany w 2022 r. z udziałem środków unijnego Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF), oferuje znaczne dotacje, nawet do 90%, na termomodernizację i wymianę przestarzałych kotłów grzewczych. W konsekwencji tej polityki Polska odnotowała najwyższy wzrost sprzedaży pomp ciepła w Europie w 2022 roku. W ocenie Europejskiego Centrum Czystego Powietrza szacuje się, że program Czyste Powietrze Plus może zapobiec nawet 21 200 zgonom związanym z zanieczyszczeniem rocznie do 2030 r., a 30 mln Polaków będzie mogło oddychać czystszym powietrzem.

źródło: CAN Europe

Tagi

Stworzone przez allblue.pl