PL   |   EN

W oczekiwaniu na krajowe plany na rzecz energii i klimatu

W oczekiwaniu na krajowe plany na rzecz energii i klimatu
źródło : pixabay.com
W naładowanej politycznie sytuacji powyborczej kraje europejskie mają czas do 30 czerwca na przedstawienie swoich krajowych planów w zakresie energii i klimatu (ang. NECP), przy czym tylko nieliczne państwa prawdopodobnie zrobią to na czas. Zaangażowanie rządów krajowych w zobowiązania klimatyczne Europy pozostaje niejasne.

W swoich krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu wszystkie państwa członkowskie są zobligowane do opisania, w oparciu o wspólny szablon, w jaki sposób zamierzają przyczynić się do realizacji wspólnych europejskich celów klimatycznych i osiągnąć swoje cele w zakresie klimatu i energii do 2030 roku.

Większość tych celów jest już zapisana w prawodawstwie dotyczącym Zielonego Ładu, ale dopiero ostateczne zmienione NECPs ujawnią, czy państwa członkowskie mają poważny plan przekształcenia ich w konkretne działania i czy UE ostatecznie wypełni swoje zobowiązania prawne.

W miarę jak nowo wybrani decydenci obejmują swoje stanowiska, klimat pozostaje w pierwszej trójce problemów, a obywatele wzywają Unię Europejską do podjęcia działań w ciągu najbliższych pięciu lat.

„Adekwatne i ambitne plany na rzecz energii i klimatu mają na celu ochronę przed skutkami zmiany klimatu oraz zapewnienie stabilnej i przystępnej cenowo energii dla wszystkich. Każdy dzień oczekiwania kosztuje ludzkie życie i powoduje cierpienie. Ponieważ koszt bierności jest wyższy niż tak pilnie potrzebna obecnie inwestycja, po prostu nie możemy sobie pozwolić na dalsze opóźnienia” – powiedziała Cornelia Maarfield, dyrektor ds. energii w CAN Europe.

Jak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez CAN Europe, zwiększenie ambicji klimatycznych do 2030 r., zgodnie z trajektorią wzrostu temperatury o 1,5°C, przyniosłoby korzyści w wysokości co najmniej 1 bln euro do 2030 r. Ponadto, bardziej zdecydowane działania na rzecz klimatu zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszają koszty życia, promując w ten sposób dobrobyt społeczny i gospodarczy.

Barbora Urbanova, dyrektor Centrum Transportu i Energii (CDE) w Czechach, dodała: "W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej mamy do czynienia z niewystarczającą odpowiedzialnością za politykę klimatyczną. NECPs nie są postrzegane jako priorytet, a jedynie jako obowiązek wobec Brukseli. Rządy krajów Europy Środkowo-Wschodniej muszą zrozumieć, że ambitna polityka klimatyczna przynosi korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne, podczas gdy opóźnianie działań na rzecz klimatu przynosi skutki odwrotne do zamierzonych".

Mimo to spodziewane są znaczne opóźnienia, a tylko kilka krajów - Belgia, Dania, Włochy i Hiszpania - prawdopodobnie dotrzyma terminu. Inne mogą składać wnioski przez całe lato, a spóźnialscy (potencjalnie Francja i Portugalia) nie dostarczą ich do grudnia.

"Francuski NECP znajduje się w trudnej sytuacji w związku ze zbliżającymi się wyborami, biorąc pod uwagę, że skrajnie prawicowa partia wyraziła swój ostry sprzeciw wobec energii odnawialnej. Nawet wcześniej cele dotyczące odnawialnych źródeł energii nie były jasno określone, ale zostały wspomniane w celu "dekarbonizacji energii". Jest oczywiste, że francuski NECP wymaga poważnego wzrostu ambicji, aby osiągnąć europejskie cele klimatyczne" - powiedział Bastien Cuq, lider ds. energii w RAC France.

Więcej informacji na temat procesu przygotowywania NECPs: Timeline | Together for 1.5°C (caneurope.org)

źródło: caneurope.org

Tagi

Stworzone przez allblue.pl