PL   |   EN

Technologie Domowej Retencji - konkurs

Technologie Domowej Retencji - konkurs
źródło : Fotolia
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje Partnera Strategicznego do współpracy w ramach Przedsięwzięcia Technologie domowej retencji, w celu bezpłatnej instalacji Demonstratora Systemu do retencjonowania oraz oczyszczania wody deszczowej w budynku jednorodzinnym.

Dlaczego to robimy?  

Postępujące zmiany klimatu i coraz dłuższe okresy bez opadów deszczu wymagają zmiany naszego podejścia w zakresie gospodarowania cennymi zasobami wód głębinowych oraz powierzchniowych. Konieczne jest oszczędniejsze i rozsądniejsze wykorzystywanie trudno odnawialnych zasobów wodnych poprzez  wdrożenie nowoczesnych systemów do retencjonowania i wykorzystania wody deszczowej. Wody, która z powodzeniem może uzupełnić, czy nawet zastąpić wodę z wodociągu. 

Opis projektu

Celem stworzenia Systemu do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej jest zbieranie i gromadzenie wody opadowej, oczyszczanie jej, dezynfekowanie oraz mineralizacja, a następnie zastępowanie wody wodociągowej odpowiednio przygotowaną wodą na cele:

-       spożywania przez ludzi (opcjonalnie, do decyzji Partnera Strategicznego, tj. Właściciela Domu jednorodzinnego);

-       mycia rąk, prysznica, sprzątania (opcjonalnie, do decyzji Partnera Strategicznego, tj. Właściciela Domu jednorodzinnego);

-       spłukiwania pisuarów oraz WC;

-       podlewania zieleni;

-       rozsączania nadmiaru wody w gruncie.

Dzięki zastosowanemu wielokrotnemu obiegowi zgromadzonej wody, odpowiednio oczyszczanej na każdym etapie, możliwe będzie całkowite oparcie zużycia wody o wodę deszczową. Dodatkowo, Użytkownik Systemu będzie miał zapewnioną możliwość korzystania z wody wodociągowej, zgodnie z potrzebami czy koniecznością. Stałe przyłącze wody wodociągowej będzie również zabezpieczać Użytkownika na wypadek awarii czy serwisu Systemu. Z kolei w przypadku suszy, braków w dostawach wody lub awarii sieci wodociągowej, System będzie pełnił funkcję rezerwuaru wody użytkowej.

Współpraca właściciela domu z NCBR

Współpraca Właściciela Domu jednorodzinnego z NCBR będzie polegała na udostępnieniu Budynku domu w celu zainstalowania w nim nowoczesnego i innowacyjnego Systemu do retencjonowania i oczyszczania wody deszczowej i zastępowania wody wodociągowej odpowiednio oczyszczoną deszczówką. Przedsięwzięcie realizowane przez NCBR ma na celu wspieranie badań nad wielokrotnym wykorzystywaniem wody deszczowej, podczas których Wykonawcy Systemów opracowują w Etapie I (sierpień 2021 – styczeń 2023) swoje autorskie rozwiązania. Po przeprowadzonych testach, w Etapie II (luty 2023 – listopad 2023), Wykonawcy będą instalować swoje Systemy w Budynkach Domów jednorodzinnych. 

Korzyści dla właściciela domu: 

-       Zmniejszenie opłat za wodę wodociągową oraz odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych;  

-       Magazynowana woda deszczowa może posłużyć do utrzymania zieleni w otoczeniu domu, co przyczyni się do poprawy samopoczucia domowników, ochrony przed hałasem, zwiększenia wilgotności powietrza w czasie upałów;  

-       Oszczędzanie zasobów wód głębinowych i wykorzystywanie wody deszczowej do mycia rąk, spłukiwania WC oraz podlewania zieleni. 

Jakiego domu szukamy?

Szkamy domu jednorodzinnego, który przede wszystkim:   

-       jest zlokalizowany w:

o   Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie,

o   albo w promieniu do 100 km od danego miasta, 

-       posiada ok.  2-10 mieszkańców, 

-       posiada powierzchnię dachu pomiędzy ca. 120 m2 a 300 m2,

-       posiada ogród/teren zielony o powierzchni min. 200 m2.

Pozostałe wymagania dla Budynku domu jednorodzinnego oraz zasady współpracy znajdują się w ogłoszeniu o konkursie, do którego link znajduje się poniżej. 

Link do konkursu

Wszystkie wymagania oraz informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakładce Zamówienia publiczne/ PCP oraz pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/wybor-kandydata-na-partnera-demonstracji-technologii-do-wspolpracy-na-potrzeby-przedsiewziecia-realizowanego-w-formule-pcp-pn-technologie-domowej-retencji--domy-jednorodzinne

Terminy konkursu

-       Wnioski należy złożyć online do 29.07.2022 r. (sposób składania wniosków został opisany w dokumentacji, która znajduje się w linku powyżej)

-       Przewidywana data zawarcia umowy przedwstępnej NCBR z wybranymi Właścicielami Domów - III kwartał 2022 r.

-       Data rozpoczęcia Etapu II, czyli instalacji Systemów w Domach – 01.02. 2023 r. do 31.08. 2023 r.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl