PL   |   EN

Europejski Instrument Miejski (European City Facility, EUCF)

Europejski Instrument Miejski (European City Facility, EUCF)
EUCF - ostatni nabór wniosków: 9.06.2022 – 30.09.2022. Wywiad z Sylwią Słomiak - krajowym ekspertem EUCF.

Do końca września trwa ostatni nabór wniosków w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego.
Jakie projekty mają szansę uzyskać grant?

Sylwia Słomiak (ekspert krajowy EUCF):  Inicjatywa EUCF wspiera ambitne transformacyjne projekty
o dużym znaczeniu dla wnioskodawców w kontekście realizacji ich planów energetyczno-
klimatycznych. Oznacza to wsparcie przygotowania projektów, dla których - ze względu na poziom
ambicji i dużą wartość finansową – samorządom trudno jest pozyskać finansowanie. Dlatego
podkreślamy, że powinny to być projekty wyznaczające kierunek rozwoju miasta lub gminy i
dostosowane do coraz bardziej ambitnych celów energetyczno-klimatycznych. Warto pamiętać, że te
projekty nie muszą być jeszcze na zaawansowanym etapie planowania. Na tym etapie samorząd
musi tylko mieć wizję i potrafić oszacować wartość takiego projektu i jego rezultaty energetyczne.
EUCF to międzynarodowa inicjatywa. Czy wnioski z Polski mają szansę na finansowanie?
Sylwia Słomiak: Propozycje miast i gmin z Polski zostały bardzo docenione we wszystkich
poprzednich naborach. Granty otrzymało aż 19 polskich samorządów i jest to fantastyczny wynik na
tle innych krajów. W obecnym naborze jest jeszcze większa pula środków.


Które samorządy dostały grant?

Sylwia Słomiak: Bydgoszcz, Bytom, Czechowice Dziedzice, Krosno, Lubartów, Nowy Targ, Radłów ,
Świdnica, Dobczyce, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Piastów, Rumia, Skierbieszów, Zawiercie,
Włocławek, Wrocław, Piaseczno i Sztum.


Na jakie działania można dostać grant?


Sylwia Słomiak: Beneficjenci EUCF dostają 60 tyś euro (ryczałtem) na opracowanie Koncepcji
Inwestycyjnej, czyli dokumentu, który pomoże im pozyskać finansowanie na realizację ich projektu.
Chociaż ambicją EUCF jest wspieranie samorządów w uniezależnianiu się od dotacji i rozpoczęciu
współpracy z sektorem prywatnym, beneficjenci mogą zdecydować się finansować projekt ze
środków publicznych. Dużą zaletą EUCF jest fakt, że otrzymanie grantu nie wiąże się z żadnym
ryzykiem. Jeżeli samorządowi nie uda się pozyskać finansowania i rozpocząć projektu, nie będzie
musiał zwrócić grantu. Nie jest też wymagany wkład własny - jeżeli 60 tyś euro wystarczy, żeby
przygotować Koncepcję Inwestycyjną, beneficjent nie musi nic dołożyć.


Czy ze względu na porównywanie szacowanych rezultatów i wartości projektów, mniejsze
samorządy mają mniejszą szansę na grant EUCF?


Sylwia Słomiak:  Podczas oceny brany pod uwagę jest kontekst lokalny, w tym m.in. liczba
mieszkańców. Wśród samorządów, które otrzymały granty są zarówno duże miasta jak i małe gminy.
W czwartym naborze położono większy nacisk na wspieranie poprawy efektywności
energetycznej.

Czy projekty objemujące inwestycje w OZE mają mniejszą szansę na finansowanie
niż projekty w całości poświecone oszczędności energii?

Sylwia Słomiak:  W ostatnim naborze wnioski nie mogą dotyczyć projektów, w których OZE będzie
odpowiadało za ponad 50% rezultatów - jest to warunek dopuszczający do udziału w tym naborze.
Sam sposób oceny wniosków nie uległ zmianie. Stosunek działań dotyczących efektywności
energetycznej do instalacji systemów OZE nie będzie wpływał na punktację. Poziom ambicji
oczekiwanych oszczędności energii i/lub produkcji energii odnawialnej porównany będzie z
rezultatami deklarowanymi przez innych wnioskodawców. Więcej punktów uzyskają propozycje,
które mogą przynieść większy rezultat energetyczny (uwzględniając specyficzną sytuację samorządu,
np. sytuację bazową, liczbę mieszkańców). Oceniana jest też wiarygodność deklarowanych
rezultatów.


Gdzie można znaleźć więcej informacji?


Sylwia Słomiak: Przede wszystkim na oficjalnej stronie inicjatywy (www.eucityfacility.eu). Zachęcam
też do obejrzenia nagrania ostatniego webinarium informacyjnego dla polskich samorządów oraz do
dokładnego zapoznania się z Wytycznymi dla Wnioskodawców.
W przypadku dalszych wątpliwości, zachęcam do kontaktu bezpośrednio z zespołem koordynującym
(poprzez Helpdesk) lub ze mną (ce.poland@eucityfacility.eu). Dla inspiracji zachęcam też do
przejrzenia opisów projektów, które otrzymały finansowanie w poprzednich naborach.


Tagi

Stworzone przez allblue.pl