PL   |   EN

Zielona Wizja Warszawy. W drodze do neutralności klimatycznej

Zielona Wizja Warszawy. W drodze do neutralności klimatycznej
źródło : pixabay.com
Został przygotowany projekt „Zielonej Wizji Warszawy – Planu działań na rzecz zielonego miasta i klimatu” (ang. GCCAP – Green City and Climate Action Plan).

Co to jest Zielona Wizja Warszawy? Po co powstaje?

Zielona Wizja Warszawy to dokument, którego celem jest znalezienie odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest osiągnięcie zakładanych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych i dojście miasta do neutralności klimatycznej. W dokumencie wskazano konkretne działania, kierunki rozwoju miasta oraz cele jakie należy osiągnąć, by transformacja klimatyczna i energetyczna była możliwa i by była prowadzona w sposób zrównoważony. Zaproponowane kierunki rozwoju oraz działania (wraz ze wskazaniem źródeł finansowania) mają być skuteczną mapą drogową, która wskaże rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetyki, budownictwa, transportu, gospodarki odpadami oraz adaptacji do zmiany klimatu.

Jak wygląda praca nad Zieloną Wizją Warszawy?

Dokument został opracowany z wykorzystaniem połączonej metodyki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (GCAP – Green City Action Plan) oraz metodyki sieci największych miast na świecie zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi – organizacji C40 (CAP – Climate Action Plan).

Prace nad Zieloną Wizją Warszawy rozpoczęły się w grudniu 2020 roku. We współpracy z odpowiednimi biurami i jednostkami przeanalizowano różne obszary funkcjonowania miasta, takie jak energetyka i ciepłownictwo, transport miejski, gospodarka odpadami, adaptacja do zmiany klimatu, termomodernizacja, oświetlenie uliczne i inne, czego efektem jest zestaw szytych na miarę działań dla Warszawy. Zielona Wizja Warszawy powstała we współpracy z biurami i jednostkami urzędu, jak również instytucjami pożytku publicznego, środowiskiem naukowym oraz mieszkańcami. Została zaprojektowana tak, aby cele były jednocześnie ambitne, ale także realne do realizacji i wdrożenia. Obok konkretnych działań krótkoterminowych znajdują się w niej najważniejsze kierunki rozwoju i zmian, w stronę których miasto powinno dążyć.

W wyniku tych działań zaproponowano listę kierunków i działań krótko-, średnio i długoterminowych oraz scenariusze klimatyczne.

Teraz rozpoczyna się etap konsultacji opracowania – miasto pragnie poznać opinię osób mieszkających w Warszawie oraz innych podmiotów zainteresowanych przyszłością klimatyczną stolicy.

Zapoznaj się z projektem Zielonej Wizji Warszawy
 
Z Zieloną Wizją możesz też zapoznać się również w biurze miasta w Widok Tower, Aleje Jerozolimskie 44 poziom -1, w poniedziałki 8 – 18, od wtorku do piątku 8 – 16  – wyłożenie dokumentu wraz z formularzem na uwagi
 
Konsultacje trwają od 10 października do 31 października 2022

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

  • przyjdź na spotkanie w poniedziałek 17 października o 17:30 w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, Wybrzeże Puckie 1. Spotkanie jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych, nie obowiązują zapisy ani rejestracja
  • do 31 października wypełnij ankietę
  • napisz i zostaw opinię w Widok Tower, Aleje Jerozolimskie 44 poziom -1, w poniedziałki między 8 a 18, wtorek – piątek od 8 do 16

 

Podmiot odpowiedzialny: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Tagi

Stworzone przez allblue.pl