PL   |   EN

Dążenie do neutralności klimatycznej: 53 miasta pilotażowe oferują drogę do transformacji

Rzeszów
źródło : pixabay.com
Pięćdziesiąt trzy miasta podejmują bezprecedensowe działania na rzecz klimatu, aby dowiedzieć się, jak osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 r. Miasta pilotażowe zostały wybrane przez NetZeroCities, program finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”, który wspiera misję UE: neutralność klimatyczna i inteligentna Miasta . Jako lider programu, EIT Climate-KIC pomoże tym miastom pilotażowym ustawić miejskie przemiany klimatyczne na nowej trajektorii.

Każde z miast pilotażowych, wybrane spośród szerokiej gamy 103 aplikacji obejmujących 159 miast z 33 krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”, wdroży systemowe i lokalnie zaprojektowane innowacyjne działania, które obejmują wiele obszarów, od budynków po odpady, oraz dźwignie zmiany, w tym zarządzanie, finanse i politykę. Podczas swojej dwuletniej podróży będą zastanawiać się i uczyć na bieżąco, dając innym miastom możliwość pójścia w ich ślady, powielania i/lub skalowania podejść i rozwiązań odpowiednich do ich kontekstu.   

„Misja Miasta dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku podejmują ambitne i innowacyjne działania. Poprzez program Pilot Cities pomagamy im wypróbowywać nowe podejścia do angażowania obywateli i interesariuszy, opracowywać nowe polityki i mobilizować kapitał do finansowania ich działań. Podejście to uznaje wartość uczenia się poprzez działanie, pokonywanie barier bezpośrednio poprzez sposoby pracy i różne modele zarządzania. Te wysiłki powinny zaowocować bardzo ekscytującymi rozwiązaniami, które mogą przynieść korzyści wszystkim miastom, a tym samym pomóc nam zareagować na kryzys klimatyczny”- mówi Thomas Osdoba, dyrektor Net Zero Cities, EIT Climate-KIC. 

Działania miast pilotażowych będą wspierane przez granty w wysokości 32 milionów euro z projektu NetZeroCities. Dotacje uzupełnią wsparcie udzielone już przez  City Advisors  i partnerów Konsorcjum NetZeroCities. Program Miast Pilotażowych jest kluczowym elementem realizacji celów Misji Miast UE, której celem jest osiągnięcie przez 112 miast neutralności klimatycznej do 2030 r.  

Kontynuując prace w ramach Misji Miast UE, coraz większa liczba Miast Misji będzie wspierana w celu usprawnienia proponowanych przez nie działań i zapewnienia funduszy na ich wdrożenie w ramach Programu Miast Pilotażowych NetZeroCities, pilotując własne podejścia do szybkiej i systemowej dekarbonizacji. Ponadto wszystkie miasta, które nie zostały wybrane jako Miasta Pilotażowe na tym etapie, będą miały wiele innych możliwości zaangażowania się w Misję Miast, na przykład poprzez program partnerstwa i współpracy, który wkrótce się rozpocznie.  

Miasta pilotażowe stanowią początek dłuższej podróży w kierunku neutralności klimatycznej: takiej, która przekształci miasta i połączy je wokół wspólnej wizji sprawiedliwej transformacji klimatycznej.  

„Gratulacje dla 53 miast wybranych do Programu Miast Pilotażowych w celu wniesienia wkładu w Misję UE na rzecz miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast. Przetestują nowe strategie, aby osiągnąć swoje lokalne cele klimatyczne. Ich doświadczenie będzie służyć jako przykład dla wszystkich miast w Unii Europejskiej i poza nią. Program miast pilotażowych to tylko jeden z wielu elementów składowych wprowadzonych przez Misję Miast UE. Zachęcam wszystkie miasta do zapoznania się ze wszystkimi przyszłymi inicjatywami oraz do zaangażowania się już teraz ze swoimi obywatelami i zainteresowanymi stronami oraz przygotowania strategii na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej” – mówi komisarz Mariya Gabriel. 

Sześć wybranych Miast Pilotażowych współpracowało już z EIT Climate-KIC w ramach programu Zdrowe, Czyste Miasta Głęboka Demonstracja: Leuven , Madryt , Amsterdam , Mediolan , Malmö i Kraków . 

NetZeroCities to konsorcjum projektowe składające się z 33 partnerów z 27 krajów europejskich, zarządzające platformą EU Cities Mission. Projekt wspiera 112 europejskich miast, znanych jako Miasta Misyjne, w drastycznym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Misja miast UE wspiera Europejski Zielony Ład w budowaniu niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu przyszłości poprzez badania i innowacje.  

Pełna lista miast znajduje się TUTAJ 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl