PL   |   EN

Jak wprowadzać zapisy o ochronie klimatu do lokalnych dokumentów strategicznych?

Jak wprowadzać zapisy o ochronie klimatu do lokalnych dokumentów strategicznych?
źródło : LIFE EKOMAŁOPOLSKA
W ramach realizacji projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu przygotowane zostało opracowanie pt. „Lokalna polityka klimatyczna – poradnik dla gmin i powiatów”.

Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego – np. gmin i powiatów – opisuje ich kompetencje w zakresie ochrony klimatu, przedstawia także podstawowe zagadnienia związane z globalnym ociepleniem. Przede wszystkim jednak proponuje szeroki wachlarz przykładów dobrych praktyk zarówno z Polski, jak i z Europy.

Co w poradniku?

W poradniku w rozdziale pierwszym znajdziecie Państwo podstawowe, aktualne informacje o zmianach klimatycznych i polityce klimatycznej świata oraz Europy. Następnie w rozdziale drugim przybliżamy kluczowe kompetencje gmin i powiatów z punktu widzenia ochrony klimatu. Rozdział trzeci opisuje treści, które dotyczą ochrony klimatu w poszczególnych dokumentach planistycznych gmin i powiatów. Rozdział czwarty opisuje autorską koncepcję integracji polityki klimatycznej do obowiązujących w Polsce dokumentów planistycznych gmin i powiatów. Rozdział piąty przybliża możliwości samorządów w zakresie edukacji, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej. W rozdziale szóstym przybliżamy pomysły na współpracę w, z i pomiędzy samorządami lokalnymi. Wreszcie na koniec pokazujemy możliwości przyjęcia wzorcowej roli przez administrację publiczną w ochronie klimatu. Całość poradnika, oprócz omawiania treści zawartych w prawie czy dokumentach politycznych, wzbogacona jest o liczne przykłady zrealizowanych już skutecznych działań samorządowych na rzecz przeciwdziałania lub adaptacji do zmiany klimatu.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zbierała te przykłady przez wiele lat, dzięki czemu gwarantuje, że są zostały one pozytywnie zweryfikowane przez życie. Mamy nadzieję, że 
czytelnicy poczują się dzięki temu pozytywnie zainspirowani do działania na rzecz klimatu - piszą we wstępie autorzy poradnika. 

Skąd pobrać?

Podręcznik można pobrać ze strony projektu LIFE-EKOMAŁOPOLSKA.

Projekt i dofinansowanie

Podręcznik został zrealizowany w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl