PL   |   EN

Szkoła w dobrym klimacie

Szkoła w dobrym klimacie
źródło : LIFE EKOMAŁOPOLSKA
Co zrobić, aby budynek szkoły był przyjazny dla klimatu, a jednocześnie tańszy w eksploatacji? Gdzie uzyskać dotację do takich inwestycji? Jak czynnie zachęcać uczniów do dbania o środowisko? Oddajemy w Państwa ręce Ekoporadnik dla dyrektorów jednostek edukacyjnych.

Co w poradniku?

Opracowanie przygotowane przed ekspertów Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju rozpoczyna się od wyjaśnienia przyczyn i skutków zmiany klimatu oraz regulacji unijnych, dotyczących osiągnięcia neutralności klimatycznej przez kraje wspólnoty do roku 2050.

To punkt wyjścia do wskazania sposobów dążenia do neutralności klimatycznej w budynku szkoły czy przedszkola. Krok po kroku przedstawione zostały działania związane z:

- termomodernizacją i wymianą źródła energii
- zarządzaniem energią w budynku szkolnym
- zagospodarowaniem wód opadowych i wody szarej
- organizacją powierzchni zielonych, które pozwalają złagodzić odczuwanie skutków zmiany klimatu
- zmniejszeniem ilości odpadów
- edukacją środowiskową.

Opracowanie podpowiada także ciekawe rozwiązania dotyczące transportu, takie jak „szkolne ulice”. Osobną część stanowią materiały przydatne dla nauczycieli. Znajdują się wśród nich przykłady projektów i konkursów ekologicznych, w których mogą brać udział szkoły i klasy, a także zestaw przydatnych witryn internetowych ze scenariuszami lekcji poświęconych ekologii o dbaniu o klimat.

Jak każdy Ekoporadnik, opracowanie skierowane do dyrektorów jednostek edukacyjnych zawiera także listę programów dotacyjnych, z których można pozyskać dofinansowanie do różnego rodzaju działań związanych z ochroną klimatu i środowiska.

Ekoporadnik przypomina także o innym wartościowym dokumencie powstałych w ramach Projektu – Koncepcji szkoły neutralnej dla klimatu. Można ją znaleźć na stronie internetowej projektu LIFE-EKOMAŁOPOLSKA.

Skąd pobrać?

Poradnik można pobrać ze strony projektu LIFE-EKOMAŁOPOLSKA.

Projekt i dofinansowanie

Ekoporadnik opracowano w ramach działania E2 projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005), finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl