PL   |   EN

Trwa ostatni nabór zgłoszeń do projektu PROSPECT+

Trwa ostatni nabór zgłoszeń do projektu PROSPECT+
Rozpoczął się ostatni nabór wniosków dla przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych do udziału w projekcie mentoringowym nt. innowacyjnych instrumentów finansowania projektów w obszarze energii i klimatu.

Tylko do 1 marca 2024 r. trwa ostatni nabór zgłoszeń do międzynarodowego projektu mentoringowego PROSPECT+. Aplikować mogą wszyscy pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych agencji energetycznych zainteresowani poszerzeniem wiedzy nt. sposobów finansowania projektów w zakresie klimatu i energii przy ograniczonym udziale dotacji.

Samorządy muszą być siłą napędową transformacji energetycznej jednak barierą jest nie tylko brak środków na realizację projektów ale też mała znajomość mniej tradycyjnych instrumentów finansowych. Uczestnicy PROSPECT+ mają możliwość współpracy z przedstawicielami miast i regionów w całej Europie, którzy pracowali przy realizacji projektów w oparciu o innowacyjne instrumenty finansowe i sa gotowi podzielić się doświadczeniem i wskazówkami. 

Innowacyjne instrumenty finansowe

Tzw. innowacyjne instrumenty finansowe to m.in. umowy o efektywność energetyczną, czyli współpraca z ESCO (model EPC), spółdzielnie energetyczne, crowdfunding (finansowanie obywatelskie), zielone obligacje, fundusze odnawialne, fundusze gwarancyjne i finansowanie przez strony trzecie. PROSPECT+ oferuje mentoring i wizyty studyjne nt. przygotowania i finansowania projektów w oparciu o te instrumenty dla projektów obejmujących pięć obszarów: budynki użyteczności publicznej, budynki prywatne, oświetlenie publiczne, transport oraz projekty międzysektorowe. 

Projekt wspiera także proces decyzyjny samorządów w zakresie wyboru projektów do realizacji, a także oceny, czy dany projekt jest gotowy do pozyskania finansowania (tzw. bankowalność projektów). W tym celu oferowane są bezpłatne narzędzia, warsztaty oraz konsultacje z przedstawicielami agencji unijnych i inwestorów.

Nabór uczestników w charakterze mentee: 22 stycznia – 1 marca 2024.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych oraz należących do nich agencji energetycznych z 44 krajów[1] mogą aplikować do udziału jako mentor lub mentee. Obecnie trwa nabór do ostatniego cyklu, w ramach którego spotkania rozpoczną się w maju 2024. Cykl szkoleniowy trwa od 3 do 6 miesięcy, w zależności od preferencji uczestników. Zorganizowane zostaną trzy spotkania online oraz jedno na żywo podczas dwudniowej wizyty studyjnej finansowanej przez projekt. Absolwenci będą mogli zgłosić się także do udziału w dodatkowych warsztatach w Brukseli. Koszty podróży związane z udziałem w wizytach studyjnych i warsztatach pokrywają organizatorzy.

Regulamin udziału w projekcie, w tym kryteria kwalifikowalności i zasady wyboru uczestników oraz oczekiwane zaangażowanie znaleźć można w wytycznych dla wnioskodawców. 

Trwają także konsultacje dotyczące potrzeb i barier związanych z dostępem do finansowania. Wyniki konsultacji omawiane są z przedstawicielami instytucji unijnych i inwestorów, aby ułatwić przygotowanie najbardziej potrzebnych instrumentów wsparcia samorządów. 

Wszyscy zainteresowani mniej tradycyjnymi opcjami finansowania projektów mogą także dołączyć do społeczności praktyków (ang. Community of Practice), która ułatwia wymianę doświadczeń, jakie władze lokalne napotykają podczas realizacji inwestycji w sektorze zrównoważonej energii i niskoemisyjnego transportu przy ograniczonym dostępie do środków publicznych.

„Oferujemy pracownikom władz lokalnych bezpłatną możliwość pogłębienia wiedzy na temat innowacyjnych instrumentów finansowania działań w zakresie efektywności energetycznej poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami samorządów, którzy już przetestowali i wdrożyli udane rozwiązania. PROSPECT+ to także doskonała okazja do zdobycia pierwszych bezpośrednich doświadczeń w realizacji międzynarodowych projektów i do poznania partnerów z całej UE” - powiedziała Giulia Pizzini, koordynatorka projektu PROSPECT+, IEECP

Więcej informacji

Kontakt dla uczestników z Polski: Sylwia Słomiak: sylwia.slomiak@eurocities.eu 

Strona internetowa projektu: www.h2020prospect.eu


Przypisy:
[1]Kwalifikujące się kraje to UE-27 i Wielka Brytania + kraje objęte programem H2020: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Gruzja, Islandia, Izrael, Macedonia Północna, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Tunezja, Turcja i Ukraina .

Tagi

Stworzone przez allblue.pl